Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai phương án quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở. Ảnh: P.V

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai phương án quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Ngày 11/9/1972, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ký lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng. Tại Điều 16, Pháp lệnh quy định: “Tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gọi là kiểm lâm nhân dân”. Theo đó, ngày 21/5/1973, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 101/CP quy định “Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm lâm nhân dân”, đánh dấu ngày ra đời của kiểm lâm Việt Nam. Cùng với sự ra đời của kiểm lâm nhân dân Việt Nam, ngày 24/9/1974, Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh được thành lập với hệ thống tổ chức gồm: Phòng Chính trị - hành chính, Phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật - Pháp chế; Phòng Kế toán - hậu cần và Hạt Kiểm lâm tại 9 huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Đà Bắc, Mai Châu và Trạm Kiểm soát lâm sản thị xã hòa Bình.

 

 

Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh được thành lập với hệ thống tổ chức gồm: Phòng Chính trị - hành chính, Phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật - Pháp chế, Phòng Kế toán - hậu cần và  Hạt Kiểm lâm 9 huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Đà Bắc, Mai Châu và Trạm Kiểm soát lâm sản thị xã hòa Bình.

 

Qua nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức, đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh có 4 phòng, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR, 11 Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, 4 ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương. Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng ở địa phương; đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, phá rừng làm nương rẫy, xử lý các vụ vi phạm theo quy định; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Trong suốt 40 năm, trải qua những thay đổi về chủ thể quản lý, cán bộ, viên chức Chi cục Kiểm lâm đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, trưởng thành và phát triển về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn màu xanh cho quê hương, đất nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi cục Kiểm lâm có sự phát triển toàn diện về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Đội ngũ cán bộ, công chức lực lượng kiểm lâm đã có sự trưởng thành mạnh mẽ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục Kiểm lâm có 262 người, trong đó, 6 người có trình độ thạc sỹ, chiếm 2,21%, 152 người có trình độ đại học, chiếm 56,0%, còn lại là cao đẳng, trung cấp, sơ cấp chiếm 41,79%.

 

   

Lực lượng kiểm lâm thành phố Hòa Bình triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR ở vùng giáp ranh. Ảnh: P.V

 

Trong thời kỳ tổ chức giao đất lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tham mưu giúp UBND tỉnh, thực hiện giao đất, khoán rừng theo Nghị định 02/1994/NĐ-CP ngày 15/1/1994 của Chính phủ, ban hành quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành công tác giao đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo tiến độ đề ra. Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức triển khai dự án phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, được tài trợ bởi tổ chức lương thực thế giới, kết quả đã vượt kế hoạch về khối lượng và thời gian. Chi cục đã làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng góp phần nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, đi đôi với hoàn thiện bộ máy hoạt động của đơn vị, Chi cục Kiểm lâm đã chú trọng chỉ đạo các đơn vị xây dựng lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ rừng, PCCCR ở cơ sở. Tại các xã có rừng, các thôn, bản đã xây dựng được quy ước bảo vệ rừng. Các Hạt Kiểm lâm cùng với cấp xã tuyển hợp đồng cho 160 người ở các xã có rừng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng tại cơ sở.      

 

Với sự cộng tác tích cực của lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm đã triển khai toàn diện, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng. Phân công trên 174 cán bộ kiểm lâm về phụ trách địa bàn xã thực hiện theo Quyết định 83/2007/QĐ-BNN ngày 4/10/2007 về quy định nhiệm vụ công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã, làm cho lực lượng kiểm lâm thực sự bám dân, bám rừng, gắn với chính quyền cơ sở, tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ hơn chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng.

 

Với vai trò là Thường trực Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm đã làm tốt vai trò tham mưu cho chính quyền các cấp, chủ trì tham mưu phối, kết hợp với các cơ quan có liên quan như lực lượng công an, quân sự để chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR; tổ chức tham mưu, triển khai nhiều cách làm mới hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCCR. Nhờ đó đã góp phần quan trọng hạn chế nguy cơ cháy rừng, bảo vệ bền vững tài nguyên rừng. Đặc biệt, tỉnh đã huy động tốt nguồn lực của người dân tham gia xây dựng, duy trì đường băng cản lửa tại những khu vực giáp ranh có nguy cơ cháy rừng cao, hạn chế ở mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng.

 

Qua 40 năm, lực lượng kiểm lâm đã thường xuyên bám rừng, thanh tra, kiểm tra về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các đường dây phá rừng nguy hiểm, trừng trị kẻ cầm đầu, cố tình vi phạm. Chi cục Kiểm lâm đã làm tốt công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những vụ vi phạm các quy định về quản lý lâm sản, nộp NSNN theo quy định. Các vụ vi phạm lâm luật được xác minh chính xác, xử lý đúng người, đúng hành vi, không oan sai cho các đối tượng vi phạm. Nhờ đó, tình trạng vi phạm pháp luật về rừng đã giảm dần qua các năm.

 

Trong các hoạt động hợp tác quốc tế, dự án đã hỗ trợ tốt cho quản lý, bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ các nguồn gen quý hiếm; hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế của người dân địa phương, phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Các hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng, tranh thủ sự trợ giúp về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý của quốc tế. Nhiều dự án hỗ trợ quốc tế được thực hiện có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên tại tỉnh.

 

Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ rừng bền vững, đề tài khoa học đã được công bố, triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp công tác PCCCR tại tỉnh Hòa Bình”, đồng thời tích cực tiếp cận, ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dùng, vận dụng, khuyến khích các đơn vị, cá nhân trong ngành phát huy sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê, kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng, cập nhật theo diễn biến tài nguyên rừng, xây dựng cấp dự báo cháy rừng, khai thác thông tin phát hiện cháy rừng trên mạng. Việc áp dụng đã nâng cao hiệu quả công tác của ngành, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

 

      

Lực lượng kiểm lâm huyện Mai Châu và nhân dân 4 xã vùng tây nam huyện tham gia phát dọn đường băng trắng cản lửa. Ảnh: P.V

 

Lực lượng kiểm lâm đã đóng góp xứng đáng trong công tác gìn giữ, phát triển tài nguyên rừng bền vững. Hiện, toàn tỉnh có 458.585 ha diện tích tự nhiên, trong đó, diện tích đất lâm nghiệp 339.248 ha, chiếm 74% diện tích tự nhiên của tỉnh. Được quy hoạch theo 3 loại rừng, trong đó, rừng đặc dụng 39.127 ha, rừng phòng hộ 131.692 ha, rừng sản xuất 158.070 ha, duy trì độ che phủ rừng đạt 46%.

 

Trong 40 năm xây dựng và phát triển, Chi cục Kiểm lâm đã vinh dự được T.Ư và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ rừng.

 

Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi lực lượng kiểm lâm phải thực sự đổi mới về chất, từ tổ chức và xây dựng lực lượng, tư duy và phương pháp hoạt động. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các tổ chức chính trị xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất và năng lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là người chiến sỹ tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”.

 

Lực lượng kiểm lâm Hòa Bình chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chỉ đạo, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ lực lượng kiểm lâm trong suốt 40 năm qua, nguyện đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp, các ngành và nhân dân.

 

 

 

Bùi Văn Tường

(Phó Giám đốc Sở NN&PTNT,

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm)

 

 

Các tin khác


Các khu vực đều có mưa dông, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 2/7, các khu vực đều có mưa và đông, có nơi mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ứng phó với bão số 1: Cần có biện pháp bảo vệ, di dời khách du lịch trên đảo Cát Bà

Bão số 1 hay bão Chaba ngày càng mạnh lên, trong khi đó trên đảo Cát Bà còn có khoảng 11.000 khách du lịch lưu trú.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại

(HBĐT) - Bắt nhịp xu hướng phát triển, những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) nói riêng được nhiều doanh nghiệp (DN), HTX và người dân trong tỉnh khai thác, ứng dụng, mang lại hiệu quả tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chuyển động không ngừng. Hiện có khoảng 30% người dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên mua sắm trực tuyến thông qua các app trên thiết bị di động như Lazada, Shopee, Sendo...; các trang TMĐT bán hàng.

Huyện Yên Thủy tăng cường các biện pháp ứng phó với thiên tai

(HBĐT) - Tháng 10/2021, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm dông lốc, lũ quét gây ra sạt lở đất tại một số địa bàn của huyện Yên Thủy. Mưa lớn, gió giật mạnh gây ngập úng, đổ gãy trên 180 ha lúa, rau màu, lạc; sạt lở 2 nhà dân và 9 km đường nông thôn trên địa bàn 2 xã Lạc Sỹ, Lạc Lương. Các công trình hồ chứa do ảnh hưởng của mưa lũ qua các năm chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa đã xuống cấp, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại sau mùa mưa lũ năm 2021 trên địa bàn huyện khoảng 3,47 tỷ đồng.

Nước sạch nông thôn, người dân Cao Phong chờ đến bao giờ ?

(HBĐT) - Năm 2016, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ được triển khai, thời gian kết thúc là năm 2021. Huyện Cao Phong là 1 trong 5 địa phương trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ chương trình. Tuy nhiên, gần 7 tháng sau khi chương trình kết thúc, người dân vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục