7. Lập biên bản vi phạm hành chính

Luật năm 2020 quy định rõ biên bản vi phạm hành chính (VPHC) phải được lập tại nơi xảy ra hành vi VPHC; trường hợp biên bản VPHC được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm, hoặc của ít nhất 1 người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản (Luật hiện hành quy định phải có 2 người chứng kiến); trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Trường hợp VPHC không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24h kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản VPHC được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa.

Trường hợp biên bản VPHC có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc VPHC để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc VPHC được lập thành biên bản xác minh. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản VPHC và được lưu trong hồ sơ xử phạt.

8. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tăng thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC đối với vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt: Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản VPHC;

Bỏ quy định về gia hạn: Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 1 tháng, kể từ ngày lập biên bản VPHC; đối với vụ việc thuộc trường hợp mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 2 tháng, kể từ ngày lập biên bản VPHC.

Ngoài ra, Luật năm 2020 quy định hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng cho cá nhân và tổ chức (Luật hiện hành quy định hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng cho cá nhân). Việc giảm, miễn tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt được áp dụng cho cá nhân, tổ chức (Luật hiện hành quy định việc giảm, miễn tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt được áp dụng cho cá nhân). Người có thẩm quyền cưỡng chế có thể giao quyền cho cấp phó (Luật hiện hành quy định việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt). Sửa đổi về đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. Bổ sung thêm biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng trong các biện pháp thay thế xử lý VPHC đối với người chưa thành niên.


 

 

 

Minh Phượng (TH)

(Sở Tư pháp)


Các tin khác


Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh BÙI VĂN KHÁNH đã ký ban hành Hướng dẫn số 2008/HD-UBND, ngày 20/10/2021 về trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhằm đảm bảo thống nhất triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Báo Hoà Bình điện tử đăng toàn bộ nội dung.

Thêm trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm

(HBĐT) - Ngoài trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm do quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông, theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải, xe ô tô còn bị cảnh báo đăng kiểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt theo quy định mới

(HBĐT) - Ngày 6/10/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Trong đó có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Chậm nhất ngày 31/12/2021, hoàn thành hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cục Thuế được in, khởi tạo và phát hành biên lai thu thuế

(HBĐT) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, điểm mới rất quan trọng của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí Nhà nước hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(HBĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước (NSNN) phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý (HTPL) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục