(HBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất (SDĐ) năm 2021, dự báo thu năm 2022 gắn với thu hút đầu tư" diễn ra ngày 12/8 vừa qua.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2021, nhất là nhiệm vụ thu hút đầu tư và thu NSNN từ đất, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc mà trách nhiệm thuộc về phía các cơ quan quản lý Nhà nước đã được chỉ ra. Cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, địa phương khi để vướng mắc kéo dài, không kịp thời giải quyết.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thực hiện cắt giảm các TTHC và cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC...

- Nâng cao năng lực, đạo đức cán bộ, công chức (CB, CC) trong thực thi công vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật nhưng phải tạo môi trường thông thoáng. Rà soát, đánh giá CB, CC, kiên quyết xử lý ngay những CB, CC nhũng nhiễu, không đủ năng lực tham mưu để xảy ra tình trạng vướng mắc quá lâu không giải quyết được.

- Tập trung triển khai thực hiện ngay các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch thu NSNN cho cả giai đoạn 2021-2025, trong đó cụ thể hóa từng nguồn thu, giao các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Trong tháng 8/2021, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo dõi các huyện, thành phố có trách nhiệm tập trung chỉ đạo tổ chức họp, dự họp cùng các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch về thu tiền SDĐ, thu NSNN, thu hút đầu tư theo nguyên tắc: Đúng quy định của pháp luật, thời gian nhanh nhất; bình ổn thị trường bất động sản của tỉnh, huyện; có tính cạnh tranh với các địa phương khác; lựa chọn được các nhà đầu tư (NĐT) có năng lực tốt.

- Tiếp tục thu hút có chọn lọc dự án đầu tư; làm tốt công tác lựa chọn NĐT ngay tại thời điểm đề xuất dự án đầu tư, chú ý về thời gian cam kết triển khai dự án, năng lực tài chính và các nghĩa vụ của NĐT với địa phương; sớm ban hành quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến dự án đầu tư có vốn ngoài NSNN làm cơ sở cho các cơ quan quản lý Nhà nước thống nhất trình tự thực hiện.

- Tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch tỉnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và cũng là trách nhiệm chính của các sở, ngành, các huyện, thành phố; quan tâm tới quy hoạch chung, quy hoạch SDĐ, quy hoạch xây dựng để thu hút các dự án tiềm năng, từ đó tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; xác định các vị trí có lợi thế thu hút đầu tư để chuẩn bị các điều kiện pháp lý đồng bộ, sẵn sàng đón NĐT từ năm 2021; khẩn trương chỉ đạo các huyện, thành phố hoàn thiện Quy hoạch SDĐ cấp huyện 10 năm (2021-2030) để tổng hợp, sớm trình ban hành theo quy định.

- Rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh về công tác đất đai, quy hoạch, chuyển đổi mục đích SDĐ, không để thiếu, xót danh mục...


H.N (TH)

Các tin khác


Chậm nhất ngày 31/12/2021, hoàn thành hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cục Thuế được in, khởi tạo và phát hành biên lai thu thuế

(HBĐT) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, điểm mới rất quan trọng của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí Nhà nước hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(HBĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước (NSNN) phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý (HTPL) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Từ ngày 1/7/2022 áp dụng hóa đơn điện tử

(HBĐT) - Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Những điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội

(HBĐT) - Bổ sung quy định về Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội (HBĐT) - Về cơ cấu tổ chức, theo quy định của Luật năm 2014, Thường trực Hội đồng Dân tộc (HĐDT) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên thường trực. Thường trực Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên thường trực. Hiện nay, theo quy định của Luật sửa đổi thì Thường trực HĐDT gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên thường trực và các Ủy viên chuyên trách tại HĐDT. Thường trực Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên thường trực và các Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban của Quốc hội.

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức

(HBĐT) - Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục