(HBĐT) - Ngày 28/7, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 04 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

I. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI CHI BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ (HTX) TỈNH 

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để Liên minh HTX tỉnh bổ nhiệm cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn và quy trình;thiếu kiểm tra, giám sát, giáo dục đảng viên, để một số cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thống nhất ban hành văn bản không đúng quy định.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, thi hành luật đối với Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thẩm quyền. 

II. XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN 

Sau khi xem xét các Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và công tác cán bộ. Để giữ nghiêm kỷ luật của đảng. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên như sau:

1. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trần Văn Thành, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo. 

2. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trịnh Ngọc Thủy, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

3. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Đinh Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

4. Đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - nguyên Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí chưa quyết liệt trong việc đấu tranh, phê bình để kịp thời ngăn chặn những khuyết điểm vi phạm của Liên minh HTX tỉnh trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và công tác của bộ, đồng chí có trách nhiệm liên đới đối với những vi phạm, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Ngọc Vân có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu đồng chí Nguyễn Ngọc Vân nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc trước chi bộ.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét kết quả kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Mai Châu, Đà Bắc; báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với BTV Huyện ủy Mal Châu, Đà Bắc; giám sát chuyên đề đối với BTV Huyện ủy Cao Phong; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mai Châu, Đà Bắc, BTV Huyện ủy Cao Phong và các đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo khắc phục ngày các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. 


L.C (TH)

Các tin khác


Xã Hòa Bình: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ xã Hoà Bình (TP Hoà Bình) có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm, 3 chi bộ khối trường học, 1 chi bộ công an với 197 đảng viên. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Khi tiến hành kiểm tra xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, nếu đối tượng được kiểm tra không thực hiện việc báo cáo giải trình, không đến gặp làm việc theo yêu cầu thì đoàn kiểm tra cần làm gì?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Mai Châu trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Mai Châu đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Tân Lạc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, công tác KTGS đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục