(HBĐT) - Ngày 28/7, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 04 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

I. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI CHI BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ (HTX) TỈNH 

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để Liên minh HTX tỉnh bổ nhiệm cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn và quy trình;thiếu kiểm tra, giám sát, giáo dục đảng viên, để một số cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thống nhất ban hành văn bản không đúng quy định.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, thi hành luật đối với Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thẩm quyền. 

II. XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN 

Sau khi xem xét các Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và công tác cán bộ. Để giữ nghiêm kỷ luật của đảng. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên như sau:

1. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trần Văn Thành, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo. 

2. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trịnh Ngọc Thủy, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

3. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Đinh Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bằng hình thức cảnh cáo.

4. Đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - nguyên Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí chưa quyết liệt trong việc đấu tranh, phê bình để kịp thời ngăn chặn những khuyết điểm vi phạm của Liên minh HTX tỉnh trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và công tác của bộ, đồng chí có trách nhiệm liên đới đối với những vi phạm, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Ngọc Vân có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu đồng chí Nguyễn Ngọc Vân nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc trước chi bộ.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét kết quả kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Mai Châu, Đà Bắc; báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với BTV Huyện ủy Mal Châu, Đà Bắc; giám sát chuyên đề đối với BTV Huyện ủy Cao Phong; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mai Châu, Đà Bắc, BTV Huyện ủy Cao Phong và các đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo khắc phục ngày các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. 


L.C (TH)

Các tin khác


Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được giao. Chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV), xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có chiều sâu, chất lượng

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Hòa Bình và UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng quy chế, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ KTGS và kỷ luật Đảng năm 2021.

Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục