(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

 

Theo đó ngày, 16/12/2021, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 07, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 VÀ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN AN TRƯỜNG - PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Nguyễn An Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn có một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) dẫn đến việc có cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về công tác PCTN, vi phạm quy định của Luật PCTN, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chưa toàn diện, chưa tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nhất là việc KT, GS về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện các quy định về PCTN, nên hiệu quả đạt được còn hạn chế. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, kết quả kiểm điểm báo cáo về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/1/2022.

 Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Nguyễn An Trường đã thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia kinh doanh thuốc tân dược là ngành nghề mà đồng chí được phân công quản lý trực tiếp, vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; những việc đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Vi phạm của đồng chí Nguyễn An Trường làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/W, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn An Trường bằng hình thức khiển trách.

II. XEM XÉT KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỐI VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TÂN LẠC; GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ TẠI ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN LẠC, CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH

Sau khi xem xét kết giám sát chuyên đề đối với BTV Huyện ủy Tân Lạc; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Tân Lạc và các đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/1/2022.

 Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về kết quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 của UBKT Tỉnh ủy; thảo luận, thông qua Chương trình KT, GS của UBKT Tỉnh ủy năm 2022. 


P.V (TH)


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - HỎI: Đảng viên Nguyễn Văn A. vi phạm pháp luật bị truy tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định là bao nhiêu ngày?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á

Từ ngày 28 - 31/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy: Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng

(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục