(HBĐT) - LTS: Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Đây là một chủ trương lớn cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Để làm rõ các vấn đề liên quan đến đề án, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” (gọi tắt là Đề án 1084).


PV: Xin đồng chí cho biết sự cần thiết của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 2.059 xóm, tổ dân phố, trong đó có 297 tổ dân phố và 1.762 xóm. Theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về "tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố” thì xóm thuộc vùng miền núi phải có từ 100 hộ gia đình trở lên; tổ dân phổ phải có từ 150 hộ trở lên. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có 253/297 tổ dân phố có quy mô dưới 150 hộ (chiếm 85,19%). Có 1.164/1.762 xóm có quy mô dưới 100 hộ (chiếm 66,06%).

Thực tế cho thấy, xóm, tổ dân phố phần lớn được hình thành do lịch sử để lại, có quy mô quá nhỏ, không đồng đều, chưa đảm bảo các tiêu chí phân loại theo quy định hiện hành. Việc huy động tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, hạ tầng KT-XH, hệ thống phúc lợi công cộng rất khó khăn.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1084 phát biểu chỉ đạo việc triển khai đề án điểm tại các huyện.

Xu hướng tăng dần về số lượng, kinh phí chi trả phụ cấp cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở xóm, tổ dân phố. Mỗi xóm hiện có 5 tổ chức đoàn thể được khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động là 0,1 hệ số lương cơ sở/1 tổ chức/tháng. Tổng kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ các tổ chức đoàn thể khoảng 150 tỷ đồng/năm.

Do đó, việc sáp nhập xóm, tổ dân phố là cần thiết, qua đó nhằm sắp xếp lại bộ máy xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời giảm biên chế, giảm chi phí hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ. Huy động tập trung nguồn lực; nâng cao trình độ, trách nhiệm và tăng mức thu nhập cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động công tác ở cơ sở.

PV: Xin đồng chí cho biết đề án sẽ được triển khai qua các bước như thế nào?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Đây là một chủ trương lớn, cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, đề án sẽ có tác động lớn đến tổ chức, hoạt động và tâm lý cán bộ hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, các bước thực hiện đề án cần được tổ chức thực hiện tuần tự, cẩn trọng. Trước tiên, UBND các cấp đã thống nhất với Thường trực cấp ủy, HĐND, UBMTTQ cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo ở cấp mình.

UBND cấp xã sẽ có trách nhiệm thực hiện việc rà soát để xác định các xóm, tổ dân phố thỏa mãn điều kiện sáp nhập, báo cáo UBND cấp huyện. UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo BTV cấp ủy cùng cấp và báo cáo UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh xem xét sẽ cho chủ trương, chỉ đạo cơ sở triển khai.

UBND cấp xã sẽ trực tiếp xây dựng và thực hiện đề án sáp nhập. Lưu ý trong quá trình sáp nhập, các cấp phải quan tâm tuyên truyền, phổ biến, làm rõ mục tiêu, yêu cầu, lợi ích của việc sáp nhập, nhất là phương án của đề án sáp nhập, từ đó vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ủng hộ chủ trương thực hiện. Một nội dung quan trọng cần nghiêm túc thực hiện trong quá trình triển khai đề án đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Trước mắt, khi thực hiện thí điểm, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã rà soát toàn bộ xóm, tổ dân phố của địa phương. Mỗi huyện, thành phố chọn 2 đơn vị hành chính cấp xã để triển khai thực hiện làm điểm bắt đầu từ quý III/2017. Dự kiến, sau khi hoàn thành đề án sẽ giảm khoảng 209 xóm, tổ dân phố và kinh phí chi trả phụ cấp giảm 15 tỷ đồng/năm.

PV: Thưa đồng chí, việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố sẽ ảnh hưởng lớn đến tổ chức, hoạt động và tâm lý cán bộ ở cơ sở. Vậy tỉnh có những chỉ đạo gì để triển khai đề án đảm bảo mục tiêu đề ra?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải có quyết tâm cao, nhất quán trong nhận thức từ cán bộ, đảng viên về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia, tạo sự đồng thuận cao để nghiêm túc thực hiện chủ trương, thống nhất phương án sáp nhập xóm, tổ dân phố.

Việc rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố phải đảm bảo theo trình tự, quy định và nội dung chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh. Việc sáp nhập, kiện toàn phải đảm bảo hợp lý khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tránh việc áp đặt trái với quy định.

Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo ổn định an ninh chính trị, TTATXH; không làm gián đoạn và ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước. Cấp ủy chính quyền, các hội, đoàn thể phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để hạn chế việc sáp nhập, kiện toàn gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Dương Liễu (thực hiện)

Các tin khác


Đảng bộ xã Thượng Tiến: Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng trong các phong trào thi đua

(HBĐT) - Với 90 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Tiến (Kim Bôi) luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Từ đó, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, giúp xã từng bước khắc phục khó khăn.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018: Đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc

(HBĐT) - Trong đợt giao quân năm 2018, toàn tỉnh có 1.450 thanh niên nhập ngũ (TNNN). Ngày hội tòng quân đã đến, những thanh niên trúng tuyển luôn trong tâm trạng háo hức lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc...

Thành phố Hòa Bình vươn mình hướng đến đô thị loại II

(HBĐT) - "Hòa Bình mến yêu ơi/ Thành phố bên sông Đà/ Thủy điện sáng lung linh/ Rừng núi vang tiếng cồng...”. Hòa vào dòng người đi sắm Tết, nghe rộn ràng những ca từ trong bài hát "Thành phố bên sông Đà” trên loa phóng thanh, thấy tự hào là công dân thành phố. Dòng Đà Giang uốn lượn vẫn bền bỉ sản sinh ra dòng điện thắp sáng muôn nơi. Tiếng chiêng vẫn âm vang trong ngày hội xuân. Chỉ có điều, thị xã nhỏ bé xưa, nay đã lên thành phố và đang vươn tới là đô thị loại II.

Đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

(HBĐT) - Đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp tối ưu tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện. Chủ động, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.ư phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được chú trọng. Gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Vận dụng tư tưởng trọng dân của Bác Hồ để giải quyết những vấn đề thực tiễn

(HBĐT) - Vận dụng tư tưởng của Bác Hồ lấy dân làm gốc, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thực hiện quy chế dân chủ theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đang được cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH trong suốt thời gian qua.

Trồng hoa lan xóa nghèo ở Tả Phìn

Nằm ở vùng "rốn rét" Sa Pa, quanh năm mây mù và gió lạnh, nhưng đồng bào các dân tộc Mông, Dao ở xã Tả Phìn đã biến điều đó thành lợi thế để trồng hoa địa lan, tạo nguồn thu nhập cao và ổn định, góp phần xóa nghèo hiệu quả và bền vững.