(HBĐT)  Thấm nhuần phương châm "Giáo dục chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng đến công tác văn hóa - văn nghệ, thông tin tuyên giáo.


Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn cập nhật các nghị quyết, chỉ thị của T.ư, của tỉnh phục vụ kịp thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn đã tích cực, chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.ư, của tỉnh đảm bảo về chất lượng nội dung và thời gian yêu cầu. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều đổi mới trong hình thức quán triệt, triển khai nhằm tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện của mỗi CB, ĐV, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào đời sống. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã tổ chức 264 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho 765.600 lượt CB, ĐV. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn huyện.

Trong các đợt học tập, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nội dung hội nghị, biên soạn tài liệu, hướng dẫn các đại biểu viết bài thu hoạch và đánh giá chất lượng bài thu hoạch của các cá nhân. Đồng thời, gửi thông báo kết quả và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trong việc tổ chức hội nghị triển khai học tập tại cơ sở. Vì vậy, tỷ lệ CB, ĐV tham gia học tập Nghị quyết của Đảng bộ huyện luôn đạt trên 97%. Đặc biệt, việc tham mưu chỉ đạo viết, đánh giá bài thu hoạch sau các hội nghị học tập từ cấp huyện đến cấp cơ sở là cách làm được các cấp ủy đồng tình, đánh giá cao và được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm góp phần tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện Nghị quyết của CB, ĐV.

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp ủy về việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.ư, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu BTV Huyện uỷ tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư, của tỉnh trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chí và thực hiện chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề theo Tháng hành động của BTV vụ Tỉnh ủy và các sự kiện lớn của tỉnh, của huyện.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống truyền thanh - truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiện, panô, áp phích, phát huy vai trò hệ thống loa phát thanh tại các khu, xóm trong việc truyền phát các thông tin đến nhân dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên cơ sở bằng nhiều hình thức như tổ chức tọa đàm, hội thi, giao lưu văn nghệ... Thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện để kịp thời theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh, tránh để xảy ra "điểm nóng” trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ động bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, thông tin, thời sự và định hướng nội dung tuyên truyền thông qua các Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng quý.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của CB, ĐV, CC, VC, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. CB, ĐV và nhân dân trong huyện luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng củng cố, tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy KT-XH ngày một phát triển, QP - AN, TTATXH của huyện luôn ổn định và giữ vững.

 

Bùi Đức

Các tin khác


Đảng bộ xã Yên Thượng trăn trở nâng cao đời sống nhân dân

(HBĐT) - Yên Thượng (Cao Phong) là xã đặc biệt khó khăn, địa hình khá rộng nhưng chủ yếu là đồi núi, ít diện tích canh tác, dân cư không tập trung, cơ sở vật chất chưa được đầu tư nhiều, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, thời tiết. Cải thiện và nâng cao đời sống người dân là bài toán đặt ra cho Đảng bộ xã. Bí thư Đảng ủy xã Yên Thượng Bùi Minh An cho biết: Nghị quyết xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang đi vào cuộc sống. Các nội dung của nghị quyết được quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành phố Hòa Bình: Khơi dậy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình, thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH); việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Thành ủy Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), đoàn viên, hội viên và ban hành văn bản để triển khai thực hiện.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy: Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ hyện Lạc Thủy có 5.245 đảng viên, sinh hoạt tại 46 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, gồm 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 22 chi bộ trực thuộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ huyện Lạc Thủy triển khai có hiệu quả.

Đảng bộ xã Phú Thành nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Phú Thành (Lạc Thủy) luôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo và đạt kết quả tích cực. Hàng năm, số lượng đảng viên mới kết nạp luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra với chất lượng ngày càng nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đúng lộ trình, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn đang tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ( NQ 18,19) theo đúng hướng dẫn, lộ trình, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân.

Phát triển Ðảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước - kết quả và bài học kinh nghiệm

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, những năm qua đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Ðảng trong các loại hình doanh nghiệp này còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.