(HBĐT)  Thấm nhuần phương châm "Giáo dục chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng đến công tác văn hóa - văn nghệ, thông tin tuyên giáo.


Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn cập nhật các nghị quyết, chỉ thị của T.ư, của tỉnh phục vụ kịp thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn đã tích cực, chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.ư, của tỉnh đảm bảo về chất lượng nội dung và thời gian yêu cầu. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều đổi mới trong hình thức quán triệt, triển khai nhằm tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện của mỗi CB, ĐV, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào đời sống. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã tổ chức 264 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho 765.600 lượt CB, ĐV. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn huyện.

Trong các đợt học tập, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nội dung hội nghị, biên soạn tài liệu, hướng dẫn các đại biểu viết bài thu hoạch và đánh giá chất lượng bài thu hoạch của các cá nhân. Đồng thời, gửi thông báo kết quả và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trong việc tổ chức hội nghị triển khai học tập tại cơ sở. Vì vậy, tỷ lệ CB, ĐV tham gia học tập Nghị quyết của Đảng bộ huyện luôn đạt trên 97%. Đặc biệt, việc tham mưu chỉ đạo viết, đánh giá bài thu hoạch sau các hội nghị học tập từ cấp huyện đến cấp cơ sở là cách làm được các cấp ủy đồng tình, đánh giá cao và được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm góp phần tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện Nghị quyết của CB, ĐV.

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp ủy về việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.ư, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu BTV Huyện uỷ tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư, của tỉnh trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chí và thực hiện chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề theo Tháng hành động của BTV vụ Tỉnh ủy và các sự kiện lớn của tỉnh, của huyện.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống truyền thanh - truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiện, panô, áp phích, phát huy vai trò hệ thống loa phát thanh tại các khu, xóm trong việc truyền phát các thông tin đến nhân dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên cơ sở bằng nhiều hình thức như tổ chức tọa đàm, hội thi, giao lưu văn nghệ... Thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện để kịp thời theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh, tránh để xảy ra "điểm nóng” trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ động bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, thông tin, thời sự và định hướng nội dung tuyên truyền thông qua các Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng quý.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của CB, ĐV, CC, VC, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. CB, ĐV và nhân dân trong huyện luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng củng cố, tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy KT-XH ngày một phát triển, QP - AN, TTATXH của huyện luôn ổn định và giữ vững.

 

Bùi Đức

Các tin khác


Đảng viên gương mẫu “miệng nói, tay làm”

(HBĐT) - Đồng chí Khương Mạnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn (Đà Bắc) cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị) có vai trò quan trọng, là động lực để xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng nhãn hiệu tập thể Ổi Yên Mông

(HBĐT) - Những năm gần đây, ổi Yên Mông (TP Hòa Bình) nổi tiếng nhờ chất lượng thơm ngon, giòn, ngọt, ổi chín tự nhiên do không sử dụng chất kích thích. Diện tích trồng ổi tập trung của xã hiện có hơn 5 ha với 5 hộ trồng, tập trung ở các xóm: Bắc Yên, Mời Mít và Bún. Chủ yếu là giống ổi lê Đài Loan. Trong đó hộ bà Lê Thị Huệ ở xóm Bắc Yên trồng nhiều nhất với diện tích hơn 3 ha.

Đảng bộ xã Yên Nghiệp: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Xác định chi bộ là hạt nhân ở cơ sở, những năm qua, Đảng ủy xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Trong đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được chú trọng, đổi mới nội dung, hình thức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng bộ Sở Y tế có 23 chi, đảng bộ trực thuộc tại các cơ quan, đơn vị tuyến tỉnh với trên 400 đảng viên. Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết các Hội nghị T.Ư (khóa XII) của Đảng. 

Đảng viên xóm Đồng Mới gương mẫu trong mọi phong trào

(HBĐT) - Đường làng phong quang, sạch đẹp; đường liên thôn, đường nội đồng đã được bê tông hóa. Nhà văn hóa xóm được xây dựng kiên cố, bề thế, khang trang. Năm 2018, cả xóm có 82/102 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó 40 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa 3 năm liền (2016-2018). 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có xe máy làm phương tiện đi lại. Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 12%, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm… Để đạt được kết quả đó, người dân xóm Đồng Mới - xóm thuần nông của xã Dũng Phong (Cao Phong) luôn ghi nhận vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong mọi phong trào ở cơ sở.

Huyên Kim Bôi phát huy vai trò người có uy tín

(HBĐT) - Ở thôn Chiềng, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) có bà Bùi Thị Thiệp từ năm 2014 đến nay được xóm tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng. Bà đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, qua đó 10 hộ trồng trọt, 25 hộ chăn nuôi trong xóm đã thực hiện chuyển đổi để cải thiện, nâng cao thu nhập. Trong xây dựng nông thôn mới, bà vận động 34 hộ hiến được trên 1.000 m2 đất ở, phá dỡ trên 600 m2 tường bao, một số diện tích hoa màu các loại để làm đường giao thông nông thôn, giúp đường làng, ngõ xóm rộng đẹp hơn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận tiện.