(HBĐT)  Thấm nhuần phương châm "Giáo dục chính trị tư tưởng là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng đến công tác văn hóa - văn nghệ, thông tin tuyên giáo.


Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn cập nhật các nghị quyết, chỉ thị của T.ư, của tỉnh phục vụ kịp thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn đã tích cực, chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.ư, của tỉnh đảm bảo về chất lượng nội dung và thời gian yêu cầu. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều đổi mới trong hình thức quán triệt, triển khai nhằm tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện của mỗi CB, ĐV, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào đời sống. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã tổ chức 264 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho 765.600 lượt CB, ĐV. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn huyện.

Trong các đợt học tập, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nội dung hội nghị, biên soạn tài liệu, hướng dẫn các đại biểu viết bài thu hoạch và đánh giá chất lượng bài thu hoạch của các cá nhân. Đồng thời, gửi thông báo kết quả và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trong việc tổ chức hội nghị triển khai học tập tại cơ sở. Vì vậy, tỷ lệ CB, ĐV tham gia học tập Nghị quyết của Đảng bộ huyện luôn đạt trên 97%. Đặc biệt, việc tham mưu chỉ đạo viết, đánh giá bài thu hoạch sau các hội nghị học tập từ cấp huyện đến cấp cơ sở là cách làm được các cấp ủy đồng tình, đánh giá cao và được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm góp phần tăng tính chủ động, tích cực trong việc học tập và thực hiện Nghị quyết của CB, ĐV.

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp ủy về việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.ư, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu BTV Huyện uỷ tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư, của tỉnh trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chí và thực hiện chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề theo Tháng hành động của BTV vụ Tỉnh ủy và các sự kiện lớn của tỉnh, của huyện.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống truyền thanh - truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiện, panô, áp phích, phát huy vai trò hệ thống loa phát thanh tại các khu, xóm trong việc truyền phát các thông tin đến nhân dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên cơ sở bằng nhiều hình thức như tổ chức tọa đàm, hội thi, giao lưu văn nghệ... Thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện để kịp thời theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh, tránh để xảy ra "điểm nóng” trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ động bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, thông tin, thời sự và định hướng nội dung tuyên truyền thông qua các Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng quý.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của CB, ĐV, CC, VC, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. CB, ĐV và nhân dân trong huyện luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng củng cố, tạo khí thế thi đua sôi nổi thúc đẩy KT-XH ngày một phát triển, QP - AN, TTATXH của huyện luôn ổn định và giữ vững.

 

Bùi Đức

Các tin khác


Tuổi trẻ xã Bắc Sơn học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Đồng chí Phạm Văn Đạt, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn (Kim Bôi) cho biết: Đoàn xã có 9 chi đoàn, gồm 7 chi đoàn khu dân cư và 2 chi đoàn nhà trường với 386 ĐV-TN, trong đó có 79 đồng chí thường xuyên tham gia sinh hoạt Đoàn. Đoàn xã đã tổ chức nhiều phong trào, việc làm thiết thực, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch hè tình nguyện, Chiến dịch tình nguyện mùa đông, Hành quân xanh...

Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Thủy hiện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, trên 5 nghìn đảng viên. Trong đó có 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, LLVT và 24 chi bộ trực thuộc. Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 270. Trong đó, khối xã, thị trấn có 207 chi bộ, khối cơ quan có 63 chi bộ. Trong số 270 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 143 chi bộ thôn xóm, 23 chi bộ cơ quan xã, 42 chi bộ cơ quan hành chính, 58 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 7 chi bộ trong LLVT và 21 chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Xã Mông Hóa nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(HBĐT) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, thời gian qua, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) chú trọng thực hiện công tác CCHC. Xã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động công vụ, công khai trình tự, thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các loại phí, lệ phí, đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch công việc.

Dấu ấn tuổi trẻ xã Do Nhân trong phong trào “Dân vận khéo”

(HBĐT) - "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên xã Do Nhân (Tân Lạc) đã tích cực vận dụng vào thực tiễn. Nhờ đó, dù là việc khó thì tuổi trẻ xã cũng nỗ lực hoàn thành, ghi đậm dấu ấn xung kích trong các phong trào bề nổi cũng như góp phần thiết thực vào phát triển KT -XH ở xã nhà.

Phát triển Đảng trong thanh niên còn nhiều khó khăn

(HBĐT) - Thanh niên chỉ chiếm gần 30% dân số của tỉnh, nhưng trong tỷ lệ kết nạp đảng viên mới mỗi năm, lực lượng trẻ chiếm trên 70%. Điều này đã thể hiện rõ nỗ lực của tuổi trẻ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Dẫu vậy, những năm gần đây, việc phát triển Đảng trong thanh niên, đặc biệt là ở khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều đổi mới trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2018

(HBĐT) - "18 năm qua, chiến dịch tình nguyện hè đã trở thành môi trường rèn luyện thực tế, bổ ích, thu hút hàng vạn lượt ĐVTN huyện Tân Lạc tham gia. Những năm gần đây, chiến dịch từng bước được Huyện Đoàn đổi mới, trở nên thiết thực hơn, có hiệu quả, lan tỏa rộng rãi hơn” - Anh Bùi Văn Diệp, Phó Bí thư Huyện Đoàn cho biết.