(HBĐT) - Cuối tháng 1/1945, để phong trào cách mạng ở Hoà Bình ngày một phát triển, T.ư Đảng đã thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh gồm đồng chí Vũ Thơ và Vũ Đình Bản, cử đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư Ban Cán sự Đảng. Tháng 5/1945, đồng chí Vũ Thơ thay mặt Ban Cán sự Đảng kết nạp 3 đảng viên gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Khanh, Phùng Thị Hán, Đỗ Văn Phạn và thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở thị xã Hoà Bình, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khanh làm Bí thư chi bộ.


Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cập nhật tình hình TCCS Đảng và đảng viên để tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đầu tháng 8/1945, toàn tỉnh mới có 8 đảng viên nhưng đã lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng, khi có lệnh tổng khởi nghĩa chỉ trong 7 ngày (từ 20 - 26/8/1945), nhân dân đã nổi dậy khởi nghĩa thành công, giành chính quyền và thành lập chính quyền cách mạng.

Qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 64.716 đảng viên thuộc 643 TCCS Đảng gồm 345 Đảng bộ cơ sở, 298 chi bộ cơ sở và 3.843 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 7 khu dân cư (KDC) chưa có đảng viên, hơn 200 KDC chưa có chi bộ độc lập và 218 chi bộ sinh hoạt ghép. Trong điều kiện thiếu nguồn quần chúng ưu tú đang diễn ra tại nhiều địa phương, tính bền vững của một số chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa chưa cao, số lượng đảng viên ít, có nhiều biến động. Một số đảng viên không có việc làm ổn định nên nguy cơ tái trắng đảng viên, trắng chi bộ dễ xảy ra. Nguồn kết nạp đảng viên ở các KDC, thôn, bản gặp nhiều khó khăn. Chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở cơ sở còn hạn chế, chưa tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia nên chưa phát hiện, tạo nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng.

Quyết tâm củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa KDC trắng đảng viên, giảm chi bộ sinh hoạt ghép đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa thông qua việc quan tâm, chăm lo tạo nguồn kết nạp đảng viên và củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thành lập mới chi bộ. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trọng điểm là các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và những địa bàn còn chi bộ sinh hoạt ghép. Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể CT-XH. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, tích cực để lựa chọn, tạo nguồn cho Đảng. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy Hoà Bình đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về "Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi bộ” và các Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ trực thuộc xã, phường, thị trấn. Từ đó, giúp các chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình chi bộ, tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động chi bộ ở cơ sở. Ngoài ra, định kỳ các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng, biểu dương, nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay.

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoà Bình Bùi Văn Luyến cho biết: Những năm qua, công tác kết nạp đảng viên mới đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác phát triển đảng viên mới, tập trung ở những địa bàn chưa có đảng viên hoặc ít đảng viên. Vì vậy, số lượng đảng viên mới kết nạp tăng dần qua các năm cả về số lượng và chất lượng. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.066 đảng viên mới. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên như phân công cấp ủy, đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn cấp ủy chi bộ, các tổ chức, đoàn thể để thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. ở những địa bàn chưa có chi bộ, chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ thì thực hiện việc chuyển đảng viên từ chi bộ khác đến cho đủ số lượng để thành lập chi bộ, ổn định về tổ chức để thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới… Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, hiện toàn tỉnh chỉ còn 28 chi bộ ghép của 58 thôn, xóm và 6 thôn, xóm chưa có tổ chức Đảng. Đặc biệt đến nay, 100% tổ dân phố, khu phố, thôn, xóm, bản trên địa bàn tỉnh đã có đảng viên. Kết quả đó có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa xóm, bản trắng đảng viên theo Chương trình hành động số 11, ngày 29/5/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH T.ư khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần lời Bác dạy "Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh cả về số lượng và chất lượng, lấy đảng viên làm trọng tâm trong sinh hoạt, công tác, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN... Đó chính là một trong những vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Cựu chiến binh xã Xuân Phong chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Hội CCB xã Xuân Phong (Cao Phong) hiện có 257 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Đồng chí Bùi Văn Tiến, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần, chất lính "Cụ Hồ”. Hội luôn khơi dậy tinh thần tiên phong, gương mẫu của hội viên trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nhân đạo, từ thiện...

Đảng bộ xã Tây Phong: Chung sức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

(HBĐT) - "Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, chính quyền xã Tây Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện, đạt 14/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra như: trồng mới 10 ha cây có múi; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,7%; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; lao động có việc làm thường xuyên chiếm 92%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%…” - đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy xã Tây Phong (Cao Phong) cho biết.

Những nỗ lực đáng ghi nhận trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội

(HBĐT) - Năm 2017, bà con xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) lao đao vì đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10 khiến cho năng suất, chất lượng các loại cây trồng sụt giảm nghiêm trọng. Đầu năm 2018, bí xanh mất giá, nhiều gia đình khốn đốn. Cũng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội, có những thời điểm giá lợn hơi tụt xuống mức kỷ lục, khoảng 18 - 20 nghìn đồng/kg. Tại xã Bảo Hiệu, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm trên 63% nên những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, việc phát triển kinh tế của địa phương. Vượt lên những trở ngại đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Bảo Hiệu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 12,5% (đạt 104% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh kết nạp được 26 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên vào Đảng. Khối trung tâm và dân tộc nội trú không kết nạp được đảng viên nào. Con số này cho thấy công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh ta hiện chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Huyện Cao Phong tháo gỡ khó khăn trong sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, thời gian qua, huyện Cao Phong đã xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo tính hợp lý, hài hòa các yếu tố để tuyên truyền rộng rãi đến người dân trong quá trình thực hiện. Sau gần 1 năm triển khai, tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng thể hiện đây là chủ trương đúng đắn đem lại nhiều kết quả thiết thực.

chiến dịch hè tình nguyện 2018: Nối dài hành trình tình nguyện

(HBĐT) - Dưới cái nắng chói chang, những chiếc áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi đã trở thành hình ảnh thân thuộc đối với người dân mỗi dịp hè về. Không quản ngại khó khăn, đoàn quân áo xanh mang những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa về với bản làng xa xôi, nối dài thêm hành trình tình nguyện.