(HBĐT) - Cuối tháng 1/1945, để phong trào cách mạng ở Hoà Bình ngày một phát triển, T.ư Đảng đã thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh gồm đồng chí Vũ Thơ và Vũ Đình Bản, cử đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư Ban Cán sự Đảng. Tháng 5/1945, đồng chí Vũ Thơ thay mặt Ban Cán sự Đảng kết nạp 3 đảng viên gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Khanh, Phùng Thị Hán, Đỗ Văn Phạn và thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở thị xã Hoà Bình, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khanh làm Bí thư chi bộ.


Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cập nhật tình hình TCCS Đảng và đảng viên để tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đầu tháng 8/1945, toàn tỉnh mới có 8 đảng viên nhưng đã lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng, khi có lệnh tổng khởi nghĩa chỉ trong 7 ngày (từ 20 - 26/8/1945), nhân dân đã nổi dậy khởi nghĩa thành công, giành chính quyền và thành lập chính quyền cách mạng.

Qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 64.716 đảng viên thuộc 643 TCCS Đảng gồm 345 Đảng bộ cơ sở, 298 chi bộ cơ sở và 3.843 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 7 khu dân cư (KDC) chưa có đảng viên, hơn 200 KDC chưa có chi bộ độc lập và 218 chi bộ sinh hoạt ghép. Trong điều kiện thiếu nguồn quần chúng ưu tú đang diễn ra tại nhiều địa phương, tính bền vững của một số chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa chưa cao, số lượng đảng viên ít, có nhiều biến động. Một số đảng viên không có việc làm ổn định nên nguy cơ tái trắng đảng viên, trắng chi bộ dễ xảy ra. Nguồn kết nạp đảng viên ở các KDC, thôn, bản gặp nhiều khó khăn. Chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở cơ sở còn hạn chế, chưa tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia nên chưa phát hiện, tạo nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng.

Quyết tâm củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa KDC trắng đảng viên, giảm chi bộ sinh hoạt ghép đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa thông qua việc quan tâm, chăm lo tạo nguồn kết nạp đảng viên và củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thành lập mới chi bộ. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trọng điểm là các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và những địa bàn còn chi bộ sinh hoạt ghép. Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể CT-XH. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, tích cực để lựa chọn, tạo nguồn cho Đảng. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy Hoà Bình đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về "Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi bộ” và các Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ trực thuộc xã, phường, thị trấn. Từ đó, giúp các chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình chi bộ, tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động chi bộ ở cơ sở. Ngoài ra, định kỳ các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng, biểu dương, nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay.

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoà Bình Bùi Văn Luyến cho biết: Những năm qua, công tác kết nạp đảng viên mới đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác phát triển đảng viên mới, tập trung ở những địa bàn chưa có đảng viên hoặc ít đảng viên. Vì vậy, số lượng đảng viên mới kết nạp tăng dần qua các năm cả về số lượng và chất lượng. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.066 đảng viên mới. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên như phân công cấp ủy, đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn cấp ủy chi bộ, các tổ chức, đoàn thể để thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. ở những địa bàn chưa có chi bộ, chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ thì thực hiện việc chuyển đảng viên từ chi bộ khác đến cho đủ số lượng để thành lập chi bộ, ổn định về tổ chức để thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới… Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, hiện toàn tỉnh chỉ còn 28 chi bộ ghép của 58 thôn, xóm và 6 thôn, xóm chưa có tổ chức Đảng. Đặc biệt đến nay, 100% tổ dân phố, khu phố, thôn, xóm, bản trên địa bàn tỉnh đã có đảng viên. Kết quả đó có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa xóm, bản trắng đảng viên theo Chương trình hành động số 11, ngày 29/5/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH T.ư khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần lời Bác dạy "Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh cả về số lượng và chất lượng, lấy đảng viên làm trọng tâm trong sinh hoạt, công tác, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN... Đó chính là một trong những vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Đồng bào giáo dân xã Mỹ Thành đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

(HBĐT) - Xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) có khoảng 2.600 đồng bào Công giáo, chiếm hơn 50% dân số, sinh sống chủ yếu ở các xóm: Sỳ, Riệc 1, Riệc 2, Đồi Cả và Ba Rường. Phát huy truyền thống "Sống tốt đời, đẹp đạo” đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, gắn bó cùng người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển KT - XH, các cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể và đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở xã Đồng Tâm

(HBĐT) - Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về công tác dân vận và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" tới các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhân dân xóm Tình đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xã Tu Lý (Đà Bắc) đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn (NTM) mới theo đúng lộ trình đề ra. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực, chung tay của cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã, nổi bật là sự đóng góp của nhân dân xóm Tình tham gia xây dựng NTM.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ phát triển kinh tế tập thể

(HBĐT) - Thấy rõ vai trò của kinh tế tập thể, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và phân bổ nguồn lực thực hiện. Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể. Qua đó đã tác động và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mô hình HTX kiểu mới, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể ngày một phát triển.

Phụ nữ xã Hùng Tiến giúp nhau phát triển kinh tế

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN xã Hùng Tiến (Kim Bôi) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên duy trì các hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến, giúp nhau thoát nghèo.

Đảng bộ xã Xuân Phong phát huy vai trò tiên phong của đảng viên

(HBĐT) - Là xã còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,7%, tuy nhiên trong những năm qua, đảng viên Đảng bộ xã Xuân Phong (Cao Phong) luôn phát huy vai trò tiên phong trong mọi lĩnh vực. Qua đó đã lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, góp phần quan trọng để xã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).