(HBĐT) - Cuối tháng 1/1945, để phong trào cách mạng ở Hoà Bình ngày một phát triển, T.ư Đảng đã thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh gồm đồng chí Vũ Thơ và Vũ Đình Bản, cử đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư Ban Cán sự Đảng. Tháng 5/1945, đồng chí Vũ Thơ thay mặt Ban Cán sự Đảng kết nạp 3 đảng viên gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Khanh, Phùng Thị Hán, Đỗ Văn Phạn và thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở thị xã Hoà Bình, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khanh làm Bí thư chi bộ.


Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cập nhật tình hình TCCS Đảng và đảng viên để tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đầu tháng 8/1945, toàn tỉnh mới có 8 đảng viên nhưng đã lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng, khi có lệnh tổng khởi nghĩa chỉ trong 7 ngày (từ 20 - 26/8/1945), nhân dân đã nổi dậy khởi nghĩa thành công, giành chính quyền và thành lập chính quyền cách mạng.

Qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 64.716 đảng viên thuộc 643 TCCS Đảng gồm 345 Đảng bộ cơ sở, 298 chi bộ cơ sở và 3.843 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Năm 2010, trên địa bàn tỉnh có 7 khu dân cư (KDC) chưa có đảng viên, hơn 200 KDC chưa có chi bộ độc lập và 218 chi bộ sinh hoạt ghép. Trong điều kiện thiếu nguồn quần chúng ưu tú đang diễn ra tại nhiều địa phương, tính bền vững của một số chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa chưa cao, số lượng đảng viên ít, có nhiều biến động. Một số đảng viên không có việc làm ổn định nên nguy cơ tái trắng đảng viên, trắng chi bộ dễ xảy ra. Nguồn kết nạp đảng viên ở các KDC, thôn, bản gặp nhiều khó khăn. Chất lượng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở cơ sở còn hạn chế, chưa tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia nên chưa phát hiện, tạo nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng.

Quyết tâm củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa KDC trắng đảng viên, giảm chi bộ sinh hoạt ghép đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa thông qua việc quan tâm, chăm lo tạo nguồn kết nạp đảng viên và củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thành lập mới chi bộ. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trọng điểm là các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ và những địa bàn còn chi bộ sinh hoạt ghép. Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể CT-XH. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, tích cực để lựa chọn, tạo nguồn cho Đảng. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy Hoà Bình đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về "Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi bộ” và các Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ trực thuộc xã, phường, thị trấn. Từ đó, giúp các chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình chi bộ, tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động chi bộ ở cơ sở. Ngoài ra, định kỳ các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng, biểu dương, nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay.

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoà Bình Bùi Văn Luyến cho biết: Những năm qua, công tác kết nạp đảng viên mới đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác phát triển đảng viên mới, tập trung ở những địa bàn chưa có đảng viên hoặc ít đảng viên. Vì vậy, số lượng đảng viên mới kết nạp tăng dần qua các năm cả về số lượng và chất lượng. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.066 đảng viên mới. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên như phân công cấp ủy, đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn cấp ủy chi bộ, các tổ chức, đoàn thể để thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. ở những địa bàn chưa có chi bộ, chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ thì thực hiện việc chuyển đảng viên từ chi bộ khác đến cho đủ số lượng để thành lập chi bộ, ổn định về tổ chức để thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới… Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, hiện toàn tỉnh chỉ còn 28 chi bộ ghép của 58 thôn, xóm và 6 thôn, xóm chưa có tổ chức Đảng. Đặc biệt đến nay, 100% tổ dân phố, khu phố, thôn, xóm, bản trên địa bàn tỉnh đã có đảng viên. Kết quả đó có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa xóm, bản trắng đảng viên theo Chương trình hành động số 11, ngày 29/5/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH T.ư khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần lời Bác dạy "Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh cả về số lượng và chất lượng, lấy đảng viên làm trọng tâm trong sinh hoạt, công tác, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN... Đó chính là một trong những vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

 

Đức Phượng

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy - những điểm nhấn nửa nhiệm kỳ

(HBĐT) - Từ sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ với tư duy và khát vọng đổi mới, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Lạc Thủy từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh riêng có và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, huyện thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch; phát triển nông nghiệp có lợi thế; nâng cao thu nhập người dân, tạo những nền tảng quan trọng, phấn đấu xây dựng Lạc Thủy trở thành vùng động lực kinh tế và huyện nông thôn mới trong tương lai gần.

Xã Dân Hòa phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

(HBĐT) - Xóm Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) có 140 hộ, gần 600 nhân khẩu, là xóm đông dân thứ hai của xã. Chi bộ xóm có 38 đảng viên. Đời sống kinh tế của xóm chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy): Gắn xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tháng 12/2015, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã cán đích Chương trình xây dựng NTM. Tạo dựng được thành quả đã khó, phát huy và giữ vững kết quả đã đạt được lại càng khó hơn. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Lương đã tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Xã Mỹ Hòa (Tân Lạc): Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Ngay sau khi Đảng uỷ xã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về "tăng cường cây vụ đông trên địa bàn xã”, đảng viên Bùi Văn Hung ở xóm Chùa Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đã trở thành người đầu tiên đăng ký tham gia các lớp tập huấn để triển khai mô hình trồng ngô và các loại rau màu trên diện tích đất lúa sản xuất vụ đông. Ngoài trở thành người đầu tiên đăng ký, đảng viên Bùi Văn Hung còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong xóm tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cây vụ đông do xã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức...

Xã Đú Sáng ấm no nhờ Dân vận

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo” được Đảng bộ, chính quyền xã Đú Sáng (Kim Bôi) triển khai rộng khắp, nội dung phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả tích cực, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đảng bộ xã Kim Bôi: Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Là địa bàn còn nhiều khó khăn, những năm qua, Đảng bộ xã Kim Bôi (Kim Bôi) luôn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đánh dấu cho quyết tâm triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ nói trên, năm 2012, Đảng bộ xã đã thông qua Nghị quyết chuyên đề về cải tạo vườn tạp, đồi tạp, trong đó, phát động nhân dân trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện của địa phương như: nhãn, cam, quýt, táo đại…