(HBĐT) - Thấy rõ vai trò của kinh tế tập thể, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và phân bổ nguồn lực thực hiện. Các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể. Qua đó đã tác động và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mô hình HTX kiểu mới, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể ngày một phát triển.


Sản phẩm của HTX Mạnh Khoa (Cao Phong) tham gia Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La năm 2018.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh có 143 HTX thành lập mới và đăng ký 1 chi nhánh HTX, vượt 217,77% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Ngoài ra, thành lập mới 126 THT, tăng 57,5% so với tổng số THT thành lập mới giai đoạn 2010 - 2015. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh ước có 273 HTX, 1 chi nhánh HTX hoạt động, tăng 48,91% so với thời điểm cuối năm 2015, không còn HTX ngừng hoạt động. Trong đó có 206 HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 75,18%, tăng 92,52% so với đầu kỳ; 20 HTX CN-TTCN, chiếm 7,2%; 21 HTX thương mại, dịch vụ, chiếm 7,66%, giảm 25% so với đầu kỳ; 13 HTX điện năng, chiếm 4,74%; 12 HTX vận tải, chiếm 4,38%; 3 HTX tín dụng, chiếm 1,09%. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 252 THT, tăng 103,23% so với đầu kỳ, trong đó có 226 THT hoạt động nông nghiệp, thủy lợi, chiếm 89,68%; 15 THT TTCN, chiếm 5,95% và 11 THT thương mại, dịch vụ, chiếm 4,36%.

Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đã tăng cường chỉ đạo công tác chuyển đổi, tổ chức lại HTX. Đến cuối tháng 6/2018 đã chuyển tiếp, đăng ký lại cho 100% HTX hoạt động, chuyển đổi 53 HTX kiểu cũ sang loại hình hoạt động THT và doanh nghiệp, giải thể 102 HTX ngừng hoạt động. Theo đó, tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả ngày càng tăng, năm 2015 chiếm 20,5%, năm 2018 chiếm 44,5% tổng số HTX.

Đồng chí Trần Văn Thành, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá: Sau khi chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012, các HTX cung ứng nhiều dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên với quy mô lớn hơn, đảm bảo chất lượng dịch vụ và bỏ qua được các khâu trung gian trong giao dịch. Do đó giá cả đầu vào thấp hơn và giá bán sản phẩm cao hơn so với các hộ tư nhân. Trong những năm qua, các huyện, thành phố đã hình thành và phát triển nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị chất lượng hoạt động tốt, áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đạt tiêu chuẩn VSATTP, ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn với doanh nghiệp... hiệu quả, lợi ích mang lại cho thành viên cao, đáp ứng được yêu cầu thị trường. Một số mô hình tiêu biểu như: mô hình trồng và kinh doanh cây có múi của HTX nông nghiệp dịch vụ Mường Động (Kim Bôi); chuỗi giá trị trồng rau hữu cơ của HTX nông sản hữu cơ Lương Sơn; sản xuất rau an toàn theo chuỗi giá trị của HTX nông nghiệp Dân Chủ (TP Hòa Bình); chuỗi giá trị rau su su Tân Lạc của HTX nông nghiệp Quyết Thắng; HTX chăn nuôi gà đồi Hương Nhượng (Lạc Sơn); trồng và kinh doanh cây có múi của HTX giống cây trồng Tiến Thắng (Lạc Thủy)… Tuy tỷ lệ HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị so với tổng số HTX chưa nhiều nhưng đang có xu hướng gia tăng do được các cấp, ngành quan tâm xây dựng và phát triển.

Tốc độ phát triển HTX mới giai đoạn 2016-2018 khá cao cũng cho thấy nhu cầu thiết thực của các hộ cá thể, nhất là hộ nông dân về chuyển đổi hình thức sản xuất từ kinh tế hộ nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn thông qua HTX. Qua đó cũng thấy rõ HTX đang đóng góp tích cực vào thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM. Theo đó đến nay, toàn tỉnh có 151/191 xã có HTX và 51 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng NTM, đạt 26,7% xã trong tỉnh.

Sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, đến năm 2018, doanh thu 1 HTX ước đạt trên 3 tỷ đồng, tăng 43,75% so với năm 2015; lợi nhuận bình quân 1 HTX đạt 380 triệu đồng, tăng 20,5% so với năm 2015; doanh thu bình quân 1 THT đạt 1,4 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015. Đóng góp trực tiếp của các HTX, THT vào thu ngân sách không nhiều (hơn 6 tỷ đồng/năm), do đại đa số HTX hoạt động dịch vụ nông nghiệp được Nhà nước ưu đãi về thuế, nhưng kinh tế tập thể lại có đóng góp lớn vào phát triển KT-XH thông qua tác động hỗ trợ kinh tế hộ với khoảng 19.129 thành viên, chủ yếu là hộ gia đình và cá nhân. Ngoài ra, HTX, THT góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động, nhất là ở khu vực nông thôn. Đến cuối năm 2018, các HTX, THT có khoảng 20.476 lao động làm việc thường xuyên, tăng 54,67% so với năm 2015. Thu nhập bình quân trong HTX đạt 3,55 triệu đồng/người/ tháng, tăng 42% so với năm 2015; thu nhập bình quân trong THT đạt 2,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 116% so với năm 2015. Đặc biệt, có 19 HTX được hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; 2 HTX được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể là nhãn Sơn Thủy và cam Mường Động (Kim Bôi). Các sản phẩm như cam Cao Phong, cam Lạc Thủy, bưởi đỏ Tân Lạc, mía tím Hòa Bình, su su Tân Lạc, rau hữu cơ Lương Sơn, hạt dổi Lạc Sơn, cá - tôm Sông Đà, gạo Đà Bắc… đã được xây dựng nhãn hiệu chứng nhận vùng sản xuất, chỉ dẫn địa địa lý góp phần phát triển thương hiệu và đem lại lợi ích thiết thực cho người SX-KD, trong đó có các HTX, THT.

Kết quả qua nửa nhiệm kỳ đã khẳng định, các cấp, ngành, các địa phương và Liên minh HTX đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra về phát triển kinh tế tập thể, phục vụ đắc lực nhiệm vụ KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Đức Phượng

Các tin khác


Ghi nhận sau hơn nửa năm giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn ở huyện Cao Phong

(HBĐT) - Hơn nửa năm nay, sau khi giải thể chi bộ cơ quan xã, đồng chí Bùi Văn Thiệu, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Thu Phong (Cao Phong) chuyển về sinh hoạt tại chi bộ xóm Bưng 2. Đồng chí Thiệu cho biết: Chi bộ cơ quan xã Thu Phong trước khi giải thể có 19 đảng viên. Từ tháng 10/2018, các đảng viên chuyển về sinh hoạt tại 8 chi bộ xóm. Để đảm bảo giờ làm việc của cán bộ, công chức xã, các chi bộ đăng ký sinh hoạt vào ngày thứ 7, chủ nhật. Không riêng chi bộ xóm Bưng 2 mà các chi bộ xóm khác từ khi đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt có sự đổi mới hơn. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc hơn, quy trình các bước đầy đủ theo hướng dẫn.

Đảng viên xóm Trẹo Trong tiền phong, gương mẫu

(HBĐT) - Chi bộ xóm Trẹo Trong, xã Nam Phong (Cao Phong) đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Chi bộ có 22 đảng viên, chi ủy có 3 đồng chí, gồm: Bí thư kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận; Phó Bí thư kiêm trưởng xóm và 1 chi ủy viên phụ trách công tác an ninh.

Huyện Kỳ Sơn chủ động các phương án thực hiện lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(HBĐT) - Ngay sau hội nghị triển khai các chủ trương, quy định về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức ngày 21/5 vừa qua, ngày 22/5, Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức họp bàn và ban hành Quyết định số 1500 về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Thực hiện Kế hoạch số 100, ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, ngày 27/5, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 94 về triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Xã Phú Lão coi trọng chất lượng trong kết nạp đảng viên

(HBĐT) - Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, toàn Đảng bộ xã Phú Lão (Lạc Thủy) kết nạp được 7 đảng viên mới. Song, con số này liên tục giảm trong các năm 2016, 2017 và 2018. Cụ thể, Đảng bộ xã chỉ phát triển được lần lượt 5; 4; 5 đảng viên qua mỗi năm.

Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu” ở xã Toàn Sơn

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Lửng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Toàn Sơn (Đà Bắc) khẳng định: Những năm qua, phong trào "CCB gương mẫu” luôn được Hội CCB xã phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện, Hội CCB xã có 5 chi hội với 118 hội viên. Để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên CCB xã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Khi Nghị quyết bắt nguồn từ thực tiễn

(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có diện tích đất nông nghiệp trên 8.600 ha, trong đó đất trồng lúa chiếm trên 51%. Tuy nhiên, giá trị sản xuất từ lúa không cao, chưa thành hàng hóa, nếu chỉ độc canh cây lúa thì đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2014, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành Nghị quyết số 12 về đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất lúa kém hiệu quả, giai đoạn 2014 - 2020. Gần 5 năm triển khai, Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục