(HBĐT) - Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thường trực Tỉnh ủy, cho ý kiến vào nội dung văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đã có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo nền tảng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm đạt 7,59%. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 45,58% (công nghiệp chiếm 38,89%), dịch vụ chiếm 29,32%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,98%, thuế sản phẩm 5,12%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước. Hộ nghèo giảm 3,16%/năm. Các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả; tổng kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các nghị quyết về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân đang được hiện thực hóa vào thực tiễn cuộc sống. Các tiềm năng, lợi thế đang được khai thác hiệu quả, diện mạo đô thị, nông thôn, đời sống người dân biến đổi sâu sắc. Tỉnh đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Nhiều công trình, dự án đang được gấp rút triển khai, đưa vào khai thác như: Đường Hòa Lạc - Hòa Bình, cầu Hòa Bình 3 đã đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả; đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc, đường tỉnh lộ 435, đường kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (thành phố Hòa Bình), đường kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 12B đi quốc lộ 1; hồ chứa nước Cánh Tạng…; hạ tầng đô thị, khu, cụm công nghiệp, hệ thống lưới điện, hạ tầng công nghệ thông tin, công trình thủy lợi, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, các thiết chế văn hóa, thể thao, hạ tầng du lịch đã và đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh.

Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất và đạt được những kết quả quan trọng. Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2020, tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 43,3% xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành trước 1 năm so với nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc và đứng thứ 3 các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển, cơ cấu công nghiệp chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản. Hoạt động xuất khẩu có mức tăng bình quân 27,05%/năm; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Đã có nhiều tập đoàn kinh tế lớn như: Vingroup, FLC, T&T Group, Phú Mỹ Hưng; May Hồ Gươm, Tập đoàn Hoàng Hà, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Trường Hải… đang nghiên cứu, khảo sát và đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực đô thị sinh thái, du lịch lòng hồ, du lịch các huyện: Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi… sẽ tạo sự bứt phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh mẽ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Người dân được tiếp cận và hưởng thụ thành quả của đổi mới. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được bảo tồn và phát triển. Mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Mo Mường hướng tới giá trị văn hóa phi vật thể nhân loại, đã hoàn thành xây dựng bộ chữ Mường, người Mường tỉnh có bộ chữ viết chính thức, được xây dựng làm tài liệu đưa vào giảng dạy.

Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được nâng lên, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được dư luận quan tâm. Những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, tạo niềm tin của Nhân dân vào tổ chức Đảng.

Hòa Bình là một trong những tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH 14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cùng với sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ và chất lượng đề ra thực hiện mục tiêu tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, tỉnh đã chú trọng sắp xếp nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các vị trí chủ chốt được lựa chọn đều là những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và tín nhiệm cao trong đảng viên và Nhân dân, đáp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những yếu kém đó là: Năng lực lãnh đạo, quản lý của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi, có việc chưa nghiêm. Tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững. Môi trường kinh doanh chưa được cải thiện nhiều. Thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đời sống người dân ở vùng vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra quy hoạch phát triển hạ tầng công nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI như sau:

Một là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương về thực hiện công tác sắp xếp, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Hai là, đổi mới việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian cụ thể, lựa chọn các giải pháp thực hiện phù hợp, có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ba là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn với bảo vệ môi trường; thường xuyên bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển bền vững.

Bốn là, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tập trung huy động sức dân, khơi dậy và phát huy nguồn lực trong Nhân dân. Làm tốt công tác đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương và địa phương có quan hệ hợp tác.

Năm là, duy trì thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan dân cử, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen càng đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu với ý trí, quyết tâm chính trị cao hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Phát huy những kết quả đã được đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.


Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình


Các tin khác


Mở rộng tín dụng ngân hàng, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen khu vực nông thôn, miền núi

(HBĐT) - Ngày 17/10, tại huyện Lạc Thủy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền mở rộng tín dụng ngân hàng, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và trao tặng an sinh xã hội”.

Phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020

(HBĐT) - Sáng 16/10, Ban Thường trực UB MTTQ - Ban Quản lý Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.           

Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh 

(HBĐT) - Ngày 16/10, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (THPL) làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc kiểm tra tình hình THPL và việc thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg, ngày 26/2/2018 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đã tìm thấy 13 chiến sĩ, cán bộ hi sinh khi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3

TTO CẬP NHẬT - Đến 19h30 hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy thi thể 13 thành viên trong đoàn công tác gặp nạn tại Trạm bảo vệ rừng 67.

Biểu dương điển hình Dân vận khéo và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Sáng 15/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị biểu dương điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2017-2020 và gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(HBĐT) - Xác định rõ tầm quan trọng của thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là 1 trong 3 đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển KT- XH nhanh, bền vững, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/5/2016 về đẩy mạnh CCHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã tích cực vào cuộc với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục