Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.


Công chức xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) hướng dẫn công dân tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa.

Vào ngày 25 hằng tháng, nhân dân các thôn trong xã đồng loạt thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”. Xã có các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác như: "Đồng hành cùng em đến trường”; mua bảo hiểm y tế "Chia sẻ yêu thương”; nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Theo đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thực hiện nhận đỡ đầu, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trong 3 năm trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, các mô hình: "Doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới”; nuôi heo đất tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; "Thắp sáng đường quê”; "Camera an ninh”; "Đường hoa”... lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Song song với lựa chọn những nội dung trọng tâm, mang tính đột phá trên các lĩnh vực để thực hiện, Đảng ủy, UBND xã Đồng Tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn và dư luận trong nhân dân. Tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ, chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo... được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Qua đó Đảng ủy đã khen thưởng 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác. MTTQ xã tuyên dương, khen thưởng 28 gương cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở các khu dân cư nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng chí Phan Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết: Đảng bộ xã đã xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; đề cao tinh thần tự giác học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Qua đó tạo niềm tin, sức bật mới động viên toàn Đảng, chính quyền, toàn dân, các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo động lực quan trọng để xã Đồng Tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm QP-AN trong tình hình mới.

Bài, ảnh: đinh thắngVào ngày 25 hằng tháng, nhân dân các thôn trong xã đồng loạt thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”. Xã có các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác như: "Đồng hành cùng em đến trường”; mua bảo hiểm y tế "Chia sẻ yêu thương”; nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Theo đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thực hiện nhận đỡ đầu, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trong 3 năm trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, các mô hình: "Doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới”; nuôi heo đất tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; "Thắp sáng đường quê”; "Camera an ninh”; "Đường hoa”... lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Song song với lựa chọn những nội dung trọng tâm, mang tính đột phá trên các lĩnh vực để thực hiện, Đảng ủy, UBND xã Đồng Tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn và dư luận trong nhân dân. Tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ, chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo... được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Qua đó Đảng ủy đã khen thưởng 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác. MTTQ xã tuyên dương, khen thưởng 28 gương cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở các khu dân cư nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng chí Phan Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết: Đảng bộ xã đã xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; đề cao tinh thần tự giác học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của T.Ư, Tỉnh ủy, Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Qua đó tạo niềm tin, sức bật mới động viên toàn Đảng, chính quyền, toàn dân, các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo động lực quan trọng để xã Đồng Tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm QP-AN trong tình hình mới.


Đinh Thắng

Các tin khác


Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nơi lưu giữ những hiện vật làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình văn hóa, nơi lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hiện vật gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục