Đến ngày 30/6/2024, chủ đầu tư (CĐT) nào còn để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) ở mức 0% thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. UBND tỉnh kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2024 vì lý do chủ quan… Đó là chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh nhằm siết chặt kỷ cương trong giải ngân VĐTC và đảm bảo hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án.


Thành phố Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cấp thoát nước và chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư

Đến ngày 31/5, kết quả giải ngân VĐTC năm 2024 của tỉnh mới đạt 15% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 13% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao chi tiết đến từng dự án. Trong đó, tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đạt thấp, như: vốn ngân sách Trung ương (trong nước) 8%; vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 3%; vốn nước ngoài (ODA) 20%... Riêng kế hoạch VĐTC được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024, tỷ lệ giải ngân thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH chỉ đạt 0,7%; số giải ngân của 3 CTMTQG là 23%, cũng thấp so với kế hoạch.

Tỷ lệ giải ngân 5 tháng của 3 CTMTQG chỉ đạt 3% đối với nguồn vốn được giao năm 2024 (tức 19,1/650,451 tỷ đồng); đạt 23% đối với nguồn vốn năm 2022, 2023 được phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024 (tức 45,5 tỷ đồng/193,515 tỷ đồng). Với kết quả này, 3 CTMTQG được xác định là có nhiều vướng mắc cần tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Vì thế, vừa qua đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với một số địa phương nhằm đánh giá tình hình, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiến độ triển khai thực hiện 3 CTMTQG trên địa bàn tỉnh đang chậm so với cả nước và chậm khá nhiều so với yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là các dự án thuộc 3 chương trình được phân bổ chi tiết chậm, hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng để giải ngân. Số vốn đã giải ngân đến thời điểm này chủ yếu từ những dự án được kéo dài thời gian giải ngân từ năm 2022, 2023 sang năm 2024. Ngoài ra, nguyên nhân còn do các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều nội dung, cơ chế thực hiện và cách thức triển khai mới so với giai đoạn trước, trong khi các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, dẫn đến lúng túng trong thực hiện, nhiều nội dung mặc dù đã được bố trí vốn nhưng không thể triển khai, phải điều chỉnh hoặc chậm được giải ngân…

"Xác định thực hiện tốt 3 CTMTQG là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ quản khẩn trương rà soát vướng mắc trong phân bổ, giải ngân nguồn vốn để kịp thời đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền. Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp sang thực hiện năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu CĐT nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% số vốn đã được chuyển nguồn. Các CĐT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp không đáp ứng tiến độ giải ngân và bị cắt, điều chuyển vốn về Trung ương" - lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định.

Đối với các dự án đầu tư công (ĐTC) đang triển khai trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân 5 tháng đầu năm đạt thấp, UBND tỉnh yêu cầu làm rõ vai trò, trách nhiệm của CĐT; các cơ quan, đơn vị, địa phương và CĐT phải nghiêm túc thực hiện phân công, phân nhiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân. Trên cơ sở rà soát và phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án ĐTC, UBND tỉnh yêu cầu các CĐT tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc GPMB dự án; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân của từng dự án; khẩn trương chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết và thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay đối với những khối lượng hoàn thành, không để dồn thanh toán đến cuối năm. Đối với các dự án phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng, yêu cầu CĐT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở NN&PTNT để thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định.

Không để nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ giải ngân

Thực tế triển khai các dự án ĐTC cho thấy nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân. Về cơ chế chính sách, khó khăn trong công tác GPMB vẫn được coi là "nút thắt” lớn đối với nhiều dự án. Tuy nhiên, việc tách GPMB thành dự án độc lập vẫn chưa được triển khai rộng (Luật ĐTC mới quy định các dự án nhóm A, dự án trọng điểm quốc gia được phép tách GPMB thành dự án độc lập). Thêm vào đó, những khó khăn khi thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, những khó khăn trong tổ chức thực hiện (một số dự án phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư còn mất nhiều thời gian; các dự án ODA phải thực hiện nhiều thủ tục và qua nhiều bước…) đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đặc biệt, những nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ giải ngân VĐTC được xác định là: Vai trò của người đứng đầu tại một số CĐT chưa được phát huy đầy đủ; năng lực lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực của nhà thầu còn yếu; một số CĐT chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, chưa chú trọng công tác quản lý cả về hồ sơ và thi công tại hiện trường; có nơi, có lúc vẫn còn tâm lý ngại giải ngân nhiều lần, ngại làm thủ tục thanh quyết toán vốn nhiều lần nên để dồn thanh toán đến cuối năm…

Tới đây, UBND tỉnh sẽ có chế tài xử lý nghiêm các CĐT, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giải ngân VĐTC. Để các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm phấn đấu giải ngân VĐTC năm 2024 đạt kết quả cao nhất, UBND tỉnh chỉ đạo đưa tỷ lệ giải ngân VĐTC vào tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan sẽ phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chậm trễ triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dẫn đến không đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án ĐTC.

Đặc biệt, thực hiện siết chặt kỷ cương trong giải ngân VĐTC, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở KH&ĐT chủ trì việc tổng hợp, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để tham mưu đề xuất điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch đã được giao cho các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Tất cả các giải pháp chỉ đạo trên đều nhằm tập trung khắc phục triệt để nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ triển khai dự án, hướng tới mục tiêu đến ngày 31/1/2025, tỉnh giải ngân đạt 100% kế hoạch VĐTC Thủ tướng Chính phủ giao.

(Còn nữa)


Thu Trang


Các tin khác


Vì sao người đàn ông tàn tật gửi đơn kêu oan suốt 17 năm?!

Bài 2 - Quyết định sau "đè” quyết định trước, dân ấm ức kêu oan 

 Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND, ngày 18/5/2007 thu hồi và hủy Quyết định số 2192/QĐ-UBND, ngày 3/12/2003. Cho rằng Quyết định số 1175/QĐ-UBND giải quyết không đúng bản chất vấn đề; các nội dung trong báo cáo của Ban quản lý (BQL) xóm Thịnh Vượng, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) tại cuộc họp ngày 22/2/2006 không đúng sự thật dẫn đến việc oan sai, suốt 17 năm qua, ông Đinh Văn Miễn đã gửi đơn kêu oan đi khắp nơi mong cầu được làm rõ tận gốc rễ vấn đề.

Vì sao người đàn ông tàn tật gửi đơn kêu oan suốt 17 năm?!

Bài 1 - Vì 50 mét vuông đất, mất hết tình làng, nghĩa xóm

Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành thông báo về việc "chấm dứt giải quyết khiếu nại” đối với đơn thư của ông Đinh Văn Miễn, trú tại xóm Thịnh Vượng, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy). Tuy nhiên, cho rằng các cơ quan chức năng đã giải quyết nội dung khiếu nại của mình còn nhiều uẩn khuất, chưa thỏa đáng nên suốt từ năm 2007 đến nay, ông Miễn đã làm đơn gửi đi khắp nơi, trong đó có Báo Hòa Bình đề nghị thông tin, làm rõ...

Nơi vang vọng khúc tráng ca bất tử của Đại đội thanh niên xung phong 915

Trong chuyến về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi có dịp viếng thăm một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng - Khu di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 hy sinh vào tháng 12/1972” (Khu di tích 915) tại ga Lưu Xá, nay thuộc phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây lưu giữ những chứng tích tội ác chiến tranh mà đế quốc Mỹ đã gây ra trên đất nước ta, cũng là nơi viết nên bản hùng ca bất tử của 60 TNXP Đại đội 915 thuộc Đội 91 tỉnh Bắc Thái.

Đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính: Bài 2 - Nhìn thẳng vào hạn chế, từng bước nâng thứ hạng

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp, mục tiêu phấn đấu nâng chỉ số PAR Index năm 2024 xếp hạng cao hơn năm 2023, từng bước cải thiện vị trí những năm tiếp theo.

Đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính: Bài 1 - Kinh nghiệm từ đơn vị dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đạt 86,76%, tăng 0,46% so với năm 2022 nhưng giảm 12 bậc theo thứ tự xếp hạng. Xác định CCHC là nhiệm vụ lớn, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) CCHC tỉnh, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, huyện, thành phố tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Dấu ấn Công an chính quy về xã:


Bài 2 - Tiếp tục "Vì nhân dân dân phục vụ”

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công an chính quy về xã đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bám sát địa bàn, gần dân, trọng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, phát huy tốt vai trò là chỗ dựa cho nhân dân, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục