Năm xưa, đất nước cảnh lầm than

Quân thù dày xéo cực dã man

Giết người, cướp của, bao tang tóc

"Nồi da nấu thịt”, cảnh cơ hàn

"Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

Nhân dân một lòng quyết vùng lên

Người cao tuổi chung lo góp sức

Đánh đuổi giặc thù, chí, gan bền

Ngày nay, đất nước được đổi thay

Trẻ, già, trai, gái tay chung tay

Người cao tuổi thi đua hiến kế

Dựng xây tươi đẹp nước non này

Mồng 6 tháng 6 một ngày vui

Truyền thống người cao tuổi xanh tươi

Thi đua học tập tấm gương Bác

Trường sinh bất lão ngát hương đời

Gương sáng tâm trong giữa rừng người

Đức, tâm, thiện, mĩ để cho đời

Nhân dân tôn kính người cao tuổi

"Đại thụ” mát râm, mãi xanh tươi.

Hoàng Hữu Phàn


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục