(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đề ra phương châm phát triển kinh tế tỉnh Hòa Bình nhanh, bền vững; xanh - xanh hơn và xanh hơn nữa. Phát triển trên 4 trụ cột, trong đó nông nghiệp được xác định là nền tảng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các loại cây, con bản địa để cung cấp lương thực, thực phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố, nhất là vùng Thủ đô và vươn tới xuất khẩu. Muốn vậy phải có chất lượng sản phẩm đảm bảo sạch, an toàn, giá cả hợp lý, gắn sản xuất với thị trường.


Sản xuất nông nghiệp của tỉnh dần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. (Ảnh chụp tại xã Phú Thành - Lạc Thủy).

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 về "Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”. UBND tỉnh và Ban chỉ đạo đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án này với mục tiêu: Phấn đấu hàng năm, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,5 - 5%/năm. Giá trị sản phẩm trung bình trên đơn vị diện tích đất trồng trọt đạt 220 triệu đồng/ha, thủy sản đạt 250 triệu đồng/ha, có 150 sản phẩm OCOP được chuẩn hóa hoặc nâng hạng. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 51,5%; xuất khẩu lâm sản: đồ mộc 3.000 m3/năm, ván ép 40.000 m3/năm; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 300 tỷ đồng/năm.

Về tiêu thụ nông sản, phấn đấu tỷ lệ hàng hóa qua sơ chế, chế biến đạt trên 30%. Sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ít nhất 20% tổng sản lượng của nhóm nông sản chủ lực. Có ít nhất từ 3 nhóm sản phẩm trồng trọt đáp ứng được yêu cầu quy mô cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Trên 50% diện tích sản xuất và sản lượng của 9 nhóm sản phẩm chủ lực được kiểm soát, giám sát chất lượng theo chuỗi, từ khâu tổ chức sản xuất đến sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Ít nhất 50% sản lượng của các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP được tiêu thụ tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ, chợ đầu mối của vùng Thủ đô và một số tỉnh, thành phố có sức tiêu thụ lớn.

Phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt trên 70%...; có thêm từ 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Thực tế phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh những năm gần đây đã có sự chuyển động tích cực, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Nhiều nông sản chủ lực đã vươn xa, được người tiêu dùng trong, ngoài nước biết đến. Song, thẳng thắn nhìn nhận, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển. Sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn nhỏ lẻ, phân tán, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm thấp, giá thành còn cao; sản xuất hàng hoá chậm phát triển, chưa hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn; giá cả - thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản bấp bênh và không ổn định... Từ thực tế này cho thấy, những mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 mang tính đột phá, chiến lược, nếu không có sự vào cuộc, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, HTX và người dân thì không thể thực hiện thành công.

Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, làm động lực thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Thực hiện có chiều sâu, thực chất hơn Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch sinh thái. Tập trung, phát triển cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân nông thôn.

Đồng thời, cải thiện, nâng cao số lượng, chất lượng nhóm nông sản chủ lực từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Phát triển đa dạng hình thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chủ lực đến thị trường chính là vùng Thủ đô, quan tâm phát triển các thị trường lớn trong nước và xuất khẩu. Đẩy mạnh đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu cho các nông sản chủ lực... Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình MTQG xây dựng NTM, gắn với thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030...

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đã có hàng loạt giải pháp về thể chế, cơ chế, chính sách; tổ chức quản lý; về KHCN, bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tài chính - đầu tư; quảng bá, xúc tiến thương mại và giải pháp về xây dựng NTM văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa; phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; cải thiện nhanh điều kiện sinh sống của người dân ở các vùng nông thôn... đã và đang được triển khai thực hiện. Với sự đồng bộ và quyết tâm cao, kỳ vọng Hòa Bình sẽ xây dựng được nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao, trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng NTM nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân và bộ mặt nông thôn, từ đó góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.


Thu Hiền

Các tin khác


Kiểm soát chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản

(HBĐT) - Quản lý nhằm nâng cao chất lượng thực phẩm nông, lâm, thủy sản (NLTS) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp tỉnh, nhất là khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Vì vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng công tác quản lý chất lượng NLTS của tỉnh thời gian qua vẫn được đặc biệt chú trọng.

Giải pháp tái canh cây ăn quả có múi theo hướng bền vững, hiệu quả

(HBĐT)- Ngày 10/5, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: "Giải pháp tái canh cây ăn quả có múi theo hướng bền vững và hiệu quả”. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Sở NN&PTNT và 90 nông dân tiêu biểu trồng cây ăn quả có múi (CAQCM) trên địa bàn tỉnh.

Xã Phú Lai: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Lai (Yên Thủy) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu "xây dựng xã Phú Lai đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) năm 2022”. Để hoàn thành mục tiêu này, xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề và quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới, mong muốn tạo sự bứt phát trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 517/UBND-KHTH chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, ATTP và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản (TTNS).

Xã Kim Lập: Đồng thuận xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay xã xã Kim Lập (Kim Bôi) đã đạt 15/19 tiêu chí. Trong đó, những tiêu chí quan trọng như: Giao thông, thủy lợi, tổ chức sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Nông dân khó chồng khó khi giá thức ăn chăn nuôi lại tăng

(HBĐT) - Khó khăn trong tiêu thụ vẫn chưa được tháo gỡ, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh lại chồng chất thêm rủi ro khi giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục