(HBĐT) - Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 1231/UBND-KTN chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi.


Từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Nánh Nghê (Đà Bắc) kỳ vọng sẽ có sức bật mới trong những năm tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần của Chương trình...

Các sở, ban, ngành được giao vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao năm 2022, 2023 đảm bảo đúng nội dung, đối tượng theo quy định.
UBND các huyện, TP Hòa Bình chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các nguồn vốn được giao thuộc Chương trình. Rà soát, đánh giá, đề xuất điều chuyển vốn (nếu có) giữa các dự án thành phần để kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao của các hạng mục công trình, dự án, nội dung thực hiện khi có đủ điều kiện...

UBND các huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Tân Lạc, Lương Sơn phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các trình tự thủ tục theo quy định để khởi công thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao đối với các công trình chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, gồm: Dự án ổn định dân cư tập trung tại xã Cuối Hạ (Kim Bôi); Dự án ổn định dân cư tập trung xóm Duốc, xã Nánh Nghê (Đà Bắc); Dự án ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai xã Vân Sơn (Tân Lạc); công trình đường giao thông liên xã từ xóm Đằng Long, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) đi xóm Vai Đào, xã Cao Sơn (Lương Sơn); công trình cứng hoá đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn (Lương Sơn) đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn (Kim Bôi).
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng, ban có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án, chính sách trên địa bàn đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng các công trình và đạt tiến độ hoàn thành kế hoạch giao. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là ĐBDTTS hiểu ý nghĩa và mục đích đối với chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư, hỗ trợ, đồng thời kiểm tra việc thực hiện tiến độ các dự án, chính sách trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương rà soát các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình của T.Ư, của tỉnh để kịp thời kiến nghị, đề xuất ban hành, sửa đổi bổ sung để triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao của Chương trình trên địa bàn tỉnh… Trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh đảm bảo đúng đối tượng địa bàn, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tránh lãng phí, kém hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở…

PV (TH)

Các tin khác


1.581 hộ đồng bào dân tộc có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, tỉnh có 1.126 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ, xen ghép và 455 hộ cần bố trí ổn định dân cư tập trung.

Xã Chí Đạo phát triển các mô hình sản xuất để giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Cách đây hơn 6 năm, anh Bùi Văn Chiến, hộ cận nghèo xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi trâu theo hướng vỗ béo. Cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, anh mở thêm cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng và mặt hàng gas tiêu dùng tại nhà.

Xã Tử Nê quan tâm cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Nhờ được phân bổ các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển KT-XH, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Tử Nê, huyện Tân Lạc nói riêng đã có nhiều đổi thay.

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

(HBĐT) - Hiện nay, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐBDTTS; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021 – 2023) và đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục