(HBĐT) - Đầu năm 2023, chúng tôi có dịp về thăm giáo họ Trung Minh, phường Trung Minh, TP Hòa Bình. Giáo họ có hơn 500 giáo dân, sống tập trung tại các tổ dân phố Tân Lập 1, Tân Lập 2 và Ngọc 2.


Linh mục Nguyễn Chí Hiệp (ngoài cùng bên phải) trò chuyện, động viên tín đồ thuộc giáo họ Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

Linh mục Nguyễn Chí Hiệp cho biết: Chúng tôi luôn tuyên truyền, vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm quy định, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của giáo họ, nhà thờ luôn đúng với nội dung đăng ký, báo cáo với chính quyền địa phương. Chúng tôi mong muốn có những đóng góp hữu ích, thiết thực cho Nhân dân. Cụ thể như tổ chức dạy tiếng Anh, bồi dưỡng thêm các môn văn hóa cho học sinh trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 48.000 tín đồ các tôn giáo, chiếm 5,9% dân số toàn tỉnh. Các tôn giáo có trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố, 99/151 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra có khoảng 100 người theo đạo Tin lành và 200 người bị ảnh hưởng ở 8/10 huyện, thành phố.

Những năm qua, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, thuần túy tôn giáo, theo hiến chương, điều lệ, tôn chỉ mục đích, phương châm hành động của tổ chức tôn giáo. Các tôn giáo tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nội dung, chương trình đã thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các cấp. Phần lớn chức sắc, nhà tu hành tôn giáo khi về hoạt động mục vụ tại địa phương luôn yên tâm, tin tưởng, vận động, giáo dục tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo. Khơi gợi, định hướng và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết tôn giáo, tạo sự đồng thuận, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa "ý Đảng”, "lòng dân”. Với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, chức sắc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có đóng góp thiết thực trong phát triển KT -XH, đồng hành cùng Đảng, chính quyền.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo đã tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch cũng như tham gia đóng góp hiện vật, kinh phí chung tay phòng chống dịch. Đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo đã tích cực vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Vì người nghèo”...

Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện điểm nóng, phức tạp liên quan đến tôn giáo. Tuy nhiên, tại một số địa phương có lúc, có nơi còn xảy ra việc sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; chưa chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, lôi kéo người dân theo đạo Tin lành, tham gia tập luyện Pháp luân công chưa đảm bảo các quy định.

Nói về việc phát huy vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào tôn giáo. Đồng thời mong muốn thời gian tới các chức sắc tôn giáo tiếp tục hướng dẫn, vận động tín đồ chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Luôn xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa các tổ chức tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ban, sở, ngành. Tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác và chủ động, tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của các tổ chức phản động. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng hành cùng cộng đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Các cơ quan, địa phương cần tiếp tục quan tâm tới đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh lên các cấp ủy Đảng, chính quyền để kịp thời giải quyết.


Dương Liễu


Các tin khác


1.581 hộ đồng bào dân tộc có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, tỉnh có 1.126 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ, xen ghép và 455 hộ cần bố trí ổn định dân cư tập trung.

Xã Chí Đạo phát triển các mô hình sản xuất để giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Cách đây hơn 6 năm, anh Bùi Văn Chiến, hộ cận nghèo xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi trâu theo hướng vỗ béo. Cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, anh mở thêm cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng và mặt hàng gas tiêu dùng tại nhà.

Xã Tử Nê quan tâm cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Nhờ được phân bổ các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển KT-XH, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Tử Nê, huyện Tân Lạc nói riêng đã có nhiều đổi thay.

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

(HBĐT) - Hiện nay, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐBDTTS; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021 – 2023) và đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục