(HBĐT) - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021 – 2023) và đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng ĐBDTTS&MN, tỉnh ta được phân bổ 3 nguồn là vốn đầu tư công ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 - 2025; vốn giao thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2023 và nguồn vốn lồng ghép thực hiện năm 2021 - 2023.

Theo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư, nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 tổng kinh phí là 1.573 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2023 tổng kinh phí trên 600 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách T.Ư

Nguồn vốn giao thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025, vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2023 tổng kinh phí trên 720 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn T.Ư gần 640 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương trên 80 tỷ đồng; vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2023 thực hiện 600 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách T.Ư.

Nguồn vốn thực hiện lồng nghép 520 tỷ đồng, trong đó Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 300 tỷ đồng; vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 160 tỷ đồng; vốn vay NHCSXH trên 16 tỷ đồng.

Chương trình đã triển khai thực hiện 10 dự án và 16 tiểu dự án, 36 nội dung đầu tư khác nhau được tích hợp từ nhiều chính sách dân tộc. Tính đến tháng 9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 32,29%; nguồn vốn sự nghiệp đạt 13,52%. Đến nay, toàn tỉnh có 8/33 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình như: Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn còn thấp; điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị giữa các Chương trình MTQG chưa đồng nhất về nội dung, gây khó khăn cho các địa phương; nguồn lực chương trình chủ yếu là nguồn lực công, ngân sách T.Ư, việc huy động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ địa phương gặp nhiều khó khăn do tỉnh có tỷ lệ ngân sách nguồn thu thấp.... 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chương trình. Tuy nhiên kết quả giải ngân đạt thấp, chưa như mong đợi. Hòa Bình vẫn nằm trong top cuối của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực, lãnh đạo các sở, ngành nắm bắt tình hình triển khai thực hiện của các địa phương để đề xuất, tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hướng đến mục tiêu là người dân vùng DTTS&MN sẽ được hưởng lợi từ chương trình. Đồng thời rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025 Chính phủ giao đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Đ.H


Các tin khác


1.581 hộ đồng bào dân tộc có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, tỉnh có 1.126 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ, xen ghép và 455 hộ cần bố trí ổn định dân cư tập trung.

Xã Chí Đạo phát triển các mô hình sản xuất để giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Cách đây hơn 6 năm, anh Bùi Văn Chiến, hộ cận nghèo xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi trâu theo hướng vỗ béo. Cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, anh mở thêm cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng và mặt hàng gas tiêu dùng tại nhà.

Xã Tử Nê quan tâm cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Nhờ được phân bổ các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển KT-XH, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Tử Nê, huyện Tân Lạc nói riêng đã có nhiều đổi thay.

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

(HBĐT) - Hiện nay, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐBDTTS; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Huyện Yên Thủy: Trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động cho 96 người có uy tín

(HBĐT) - Thời gian qua, UBND huyện Yên Thủy luôn quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần đối với người có uy tín và người thân của người có uy tín khi ốm đau, bệnh tật, qua đời. Thực hiện theo dõi việc cung cấp thông tin cho người có uy tín của UBND các xã, thị trấn, có đảm bảo số lượng và đối tượng thụ hưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục