(HBĐT) - Thực hiện công tác thi hành án dân sự (THADS), mỗi năm toàn tỉnh thụ lý giải quyết từ 4.600 - 4.800 vụ việc. Số án năm sau cao hơn năm trước cả về số lượng và giá trị, nguyên nhân do số lượng vụ việc tranh chấp tăng. Những năm qua, xác định công tác THADS là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần ổn định xã hội, Cục THADS tỉnh đưa ra nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác này. Tuy nhiên, vẫn còn không ít bản án, quyết định có hiệu lực thi hành nhưng không được tự nguyện thi hành và phải cưỡng chế THADS.


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đà Bắc thực hiện cưỡng chế thi hành án vụ tranh chấp bò tại xã Nánh Nghê.

Chỉ cưỡng chế khi đương sự không tự nguyện thi hành án

Vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Chi cục THADS huyện Đà Bắc đã thực hiện cưỡng chế thi hành án (THA) đối với người phải THA là ông Quách Công Hậu, trú tại xóm Cơi, xã Nánh Nghê.

Theo Bản án Dân sự sơ thẩm số 04/2022/DSST, ngày 25/11/2022 của Toà án nhân dân huyện Đà Bắc và đơn yêu cầu THA ngày 6/2/2023 của ông Bùi Văn Thượng, trú tại xóm Bưa Sen, xã Nánh Nghê, Chi cục THADS huyện đã ban hành Quyết định THA theo yêu cầu số 63/QĐ-CCTHADS, ngày 9/2/2023 buộc ông Quách Công Hậu phải trả cho ông Bùi Văn Thượng 1 con bò đực màu vàng, có từ 2-3 tuổi, vòng ngực 118 cm; trọng lượng khoảng 132 kg theo biên bản nhận dạng ngày 15/7/2022 và biên bản định giá ngày 10/8/2022 do ông Hậu quản lý. Trường hợp ông Hậu thực hiện giao dịch trái pháp luật, làm mất hoặc thiệt hại đến con bò thì phải đền bù bằng giá trị 10 triệu đồng.

Về chi phí tố tụng, ông Quách Công Hậu phải chịu 8 triệu đồng, bao gồm chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản 4 triệu đồng, chi phí thẩm định gen 4 triệu đồng. Số tiền này sau khi ông Quách Công Hậu nộp sẽ được hoàn lại cho ông Bùi Văn Thượng. Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện THA trong thời hạn 10 ngày để kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ quyết định này.

Đồng chí Bùi Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đà Bắc cho biết: Theo quy định của Luật THADS năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, quy định thời hạn tự nguyện THA là 10 ngày. Tuy nhiên đã hết thời hạn trên, người phải THA là ông Hậu cố tình không thực hiện nghĩa vụ THA mặc dù đã được thông báo hợp lệ quyết định THA và có điều kiện THA. Mặc dù chấp hành viên kiên trì thuyết phục, hòa giải nhiều lần, cuối cùng vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế THA. Sau khi tiến hành xác minh thấy có đủ căn cứ, Chi cục THADS huyện Đà Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện cưỡng chế THA đối với ông Hậu. Việc trao trả tài sản cho người được THA được thực hiện đúng quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đà Bắc đã thực hiện kiểm sát việc cưỡng chế của Chi cục THADS huyện Đà Bắc đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Tân Lạc, chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về THADS, đất đai, hôn nhân và gia đình... đến với cán bộ, người dân, kiên trì tuyên truyền, vận động đương sự tự nguyện THA. Nhờ đó, thời gian qua, nhiều vụ việc THA phức tạp, phải chuẩn bị đến phương án cưỡng chế nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan THA và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc vận động, thuyết phục nên người dân đã tự nguyện chấp hành. Cụ thể như vụ việc tranh chấp lối đi chung của 2 đương sự cùng trú tại xóm Mu Biệng, xã Ngọc Mỹ. Sau nhiều lần hòa giải không thành, chấp hành viên đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế dự kiến thực hiện vào cuối tháng 3 vừa qua. Sau đó, cơ quan THADS huyện Tân Lạc đã phối hợp với chính quyền xã và huyện tiếp tục xuống tuyên truyền, vận động người phải THA là vợ chồng ông B (tên nhân vật đã được thay đổi) phải dành lối đi riêng qua bất động sản liền kề cho mẹ con chị A, phần đất dành làm lối đi riêng nằm trên đất của vợ chồng ông B có diện tích 44,8 m2. Gia đình ông B đã tự nguyện giao tài sản cho chị A. Vụ việc kết thúc không có khiếu nại, tố cáo.

Giải pháp nâng cao chất lượng Thi hành án dân sự

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023) đã nhận 1.800 bản án, quyết định; tổng số việc giải quyết là 2.729 việc, trong đó số cũ chuyển sang 984 việc (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới 1.745 việc, tăng 103 việc. Tổng số việc phải thi hành 2.697 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là 2.304 việc (chiếm 85,43%), số chưa có điều kiện 387 việc (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng). Số việc thi hành xong là 1.379 việc; số việc chuyển kỳ sau là 1.318 việc.

Tổng số tiền giải quyết trên 383,1 tỷ đồng; trong đó số cũ chuyển sang trên 325,8 tỷ đồng (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới trên 57,3 tỷ đồng. Tổng số tiền phải thi hành trên 347,95 tỷ đồng; trong đó, số có điều kiện thi hành trên 214,44 tỷ đồng (chiếm 61,63% trên tổng số tiền phải thi hành); số chưa có điều kiện trên 128,6 tỷ đồng. Số tiền thi hành xong trên 48,28 tỷ đồng; tăng trên 18,84 tỷ đồng (chiếm 64,01%); số tiền chuyển kỳ sau trên 299,67 tỷ đồng..

Để bảo đảm kết quả phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện THA trung thực, chính xác, phản ánh đúng thực trạng điều kiện THA của đương sự, các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA và đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải THA của người phải THA chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh, Tổng cục THADS và niêm yết tại địa phương, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xác minh điều kiện thi hành án không đúng thời hạn, phân loại án không chính xác gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế THA đối với 4 trường hợp, giảm 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022, có 1 trường hợp đã tổ chức cưỡng chế thành công, còn 3 trường hợp cưỡng chế không thành công, không có cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng.

Từ số vụ việc trên cho thấy, áp dụng biện pháp cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế dứt điểm các vụ việc là rất khó khăn vì pháp luật trong cưỡng chế THADS là hoạt động mang tính đặc thù riêng. Thông qua hoạt động cưỡng chế THADS góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về vật chất và tinh thần của công dân, của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế thi hành cho thấy, nhiều đương sự (người phải THA) bị cưỡng chế lợi dụng quyền dân chủ chống đối quyết liệt, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của chấp hành viên và cơ quan THADS. Việc xác định, truy tìm tài sản trong mối quan hệ đồng sở hữu hay qua hệ thống hồ sơ lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền và trên thực tiễn còn rất bất cập, mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, quá trình thi hành Luật THADS và các văn bản về pháp luật THADS đã phát sinh nhiều vướng mắc, hạn chế về trình tự thủ tục, áp dụng pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Một số ít vụ việc cưỡng chế không có sự đồng thuận, phối hợp của các cơ quan chuyên môn… vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ áp dụng biện pháp cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế THA, chất lượng, hiệu quả công tác THADS tại địa phương.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác THA nói chung và cưỡng chế THA nói riêng, giải quyết căn bản tình trạng án tồn đọng, trong thời gian tới, ngành tập trung nâng cao năng lực áp dụng pháp luật của chấp hành viên; đổi mới thủ tục THA, đặc biệt là thủ tục cưỡng chế THA; xử lý nghiêm đối với những trường hợp cản trở không chấp hành án; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ thông tin thường xuyên giữa cơ quan THA, người được THA với cơ quan đăng ký quyền sở hữu, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cơ quan công chứng các tổ chức tín dụng nhằm phối hợp công tác ngăn chặn kịp thời đương sự tẩu tán tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan THA trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác giáo dục thuyết phục đốitượng phải THA tự nguyện THA;rà soát phân loại án để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Đinh Thắng


Nhóm ý kiến: 

Tích cực tuyên truyền, động viên tự nguyện thi hành án

Ðộng viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án được coi là giải pháp "một mũi tên trúng nhiều đích", được cán bộ, chấp hành viên của các đơn vị thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh vận dụng sáng tạo. Qua đó giải quyết nhanh chóng và hạn chế các vụ việc phải tiến hành cưỡng chế phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Thực tiễn cho thấy, việc vận động, giáo dục, thuyết phục quyết định lớn đến hiệu quả trong hoạt động thi hành án; tận dụng được mọi điều kiện của đương sự, thân nhân của đương sự... tự nguyện thi hành; tránh việc cố tình chây ỳ, chống đối không thi hành và khiếu nại, tố cáo kéo dài dẫn đến không thi hành được. Sự nỗ lực, khéo léo, kiên trì của các cán bộ, chấp hành viên trong công tác vận động, thuyết phục đã làm thay đổi từ không hợp tác sang thái độ tự nguyện của đương sự, không chỉ giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn đem lại hiệu ứng xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

 

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh


 

Tăng cường phối hợp thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự

Thời gian qua, công tác THADS nói chung và việc cưỡng chế THADS nói riêng đã thu được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì công tác này vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, vấn đề cưỡng chế THADS của người phải thi hành án phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đương sự vì THADS là một lĩnh vực khó khăn, phức tạp và rất nhạy cảm. Theo đó, Ban chỉ đạo THADS có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo công tác THADS và chỉ đạo công tác phối hợp thi hành án trên địa bàn huyện, đặc biệt là chỉ đạo phối hợp cưỡng chế đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương.

 

Nguyễn Khắc Tuấn

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn

 

 

Lựa chọn biện pháp cưỡng chế phù hợp

Cưỡng chế THADS tác động trực tiếp đến tài sản hoặc hành vi của người phải thi hành án. Do đó để lựa chọn biện pháp cưỡng chế phù hợp với tính chất vụ việc tương ứng với nghĩa vụ thi hành án trước khi ban hành quyết định cưỡng chế thì chấp hành viên phải tiến hành xác minh đầy đủ, chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, hoàn cảnh gia đình nhân thân và nguồn thu nhập của người phải thi hành án. Tùy vào tính chất vụ việc phức tạp hay ít phức tạp, chấp hành viên phải xây dựng và đề xuất Thủ trưởng cơ quan THADS mời các cơ quan, đơn vị phối hợp cưỡng chế như đại diện Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan công an cùng cấp họp bàn cưỡng chế, phổ biến kế hoạch cưỡng chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phối hợp, xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế…

Trần Thị Ngọc Mai

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc


Các tin khác


Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại

(HBĐT) - Xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em là vấn nạn không mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ khi vụ việc vẫn thường xảy ra. Các hành vi XHTD trẻ em đều gây tổn thương, hậu quả nặng nề, lâu dài về cả thể chất, tâm lý và sức khỏe của trẻ. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị XHTD là vấn đề cần quan tâm, trách nhiệm của toàn xã hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo các nội dung cải cách hành chính (CCHC), tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, hiệu quả bộ máy chính quyền được cải thiện, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành phục vụ doanh nghiệp và người dân. 

“Phòng hỏa hơn cứu hỏa” trong cao điểm nắng nóng

(HBĐT) - Mùa nắng nóng đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa.

Tìm giải pháp cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

(HBĐT) - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ theo dõi thực thi chính sách, phản ánh của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công (DVC) của chính quyền các cấp; là kênh tham khảo của các địa phương trong quản lý nhà nước, thực hiện chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Năm 2022, chỉ số PAPI của tỉnh xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố, giảm 24 bậc so với năm 2021, nằm trong nhóm trung bình thấp. Tỉnh đang tập trung các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

(HBĐT) - Giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH). Quyền này được quy định trong Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và được cụ thể hoá bằng các quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, kết luận về công tác này. Việc thực hiện góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, GS,PBXH của MTTQ và các tổ chức CT-XH còn những hạn chế, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng và mong đợi của Nhân dân.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - điểm tựa của trẻ mồ côi

(HBĐT) - Chương trình "Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ cuối năm 2021 với ý nghĩa nhân văn vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện được phát triển toàn diện. Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, những người"Mẹ đỡ đầu” đã dang rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa để trẻ mồ côi, các em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm nghị lực, vững bước trên con đường phía trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục