Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, mọi tổ chức và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng. Trong KTGS cần thực hiện phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".


Kỳ họp thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét kết luận kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Những năm qua, công tác KTGS có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, kịp thời bám sát tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng. UBKT các cấp tích cực triển khai toàn diện công tác KTGS và thi hành Điều lệ Đảng. Hoạt động KTGS tập trung vào những vấn đề nóng, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, thu hút sự quan tâm của nhân dân. Kết quả KTGS được thông tin kịp thời, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cấp ủy và UBKT các cấp kịp thời kiểm tra xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có cả những cán bộ thuộc diện      Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, những cán bộ đã nghỉ chế độ có sai phạm trong những nhiệm kỳ trước. Nhiều cán bộ lãnh đạo địa phương bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, khai trừ, cảnh cáo… do thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cán bộ bị kỷ luật ở mức cao do buông lỏng quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng tại địa phương; vi phạm pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên... 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.789 tổ chức Đảng (TCĐ) và 3.656 đảng viên (tăng 76,07% TCĐ và 112,1% đảng viên so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020); cấp ủy và UBKT các cấp giám sát 2.618 TCĐ và 3.562 đảng viên (tăng 8,63% đảng viên so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng thời tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 221 TCĐ và 520 đảng viên (tăng 22,77% TCĐ và 8,1%  đảng viên so với cùng thời điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020). Cũng trong thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 31 tổ chức (cấp tỉnh 4 tổ chức, cấp huyện và cơ sở 27 tổ chức) và 479 đảng viên (cấp tỉnh 19 trường hợp, cấp huyện và cơ sở 460 trường hợp). Nội dung KTGS tập trung vào những điểm "nóng”, như việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; công tác quản lý đất đai, tài chính, đấu thầu các dự án; tập trung những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên, quần chúng quan tâm. 

Kết quả đó cho thấy, tất cả những vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật đều bị cấp ủy, UBKT các cấp, cơ quan chức năng xử lý theo đúng phương châm của Đảng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Việc xử lý kỷ luật Đảng song hành với xử lý hành chính nhận được sự đồng tình của dư luận. Cùng với thực hiện tốt công tác kiểm tra TCĐ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các vụ án được Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đều được tổ chức triển khai thực hiện đúng lộ trình và thời gian, góp phần giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật, ngăn ngừa những vi phạm tiềm ẩn của tổ chức, cá nhân.  


Lê ChungCác tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đảng viên A là huyện uỷ viên. Kết quả bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật không có hình thức kỷ luật nào quá bán, kể cả cộng dồn phiếu. Trường hợp này xử lý thế nào cho đúng quy định?

Đảng bộ huyện Tân Lạc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khai trừ khỏi Đảng nguyên công chức địa chính - xây dựng xã An Bình, huyện Lạc Thủy 

Ngày 11/3/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ đã họp kỳ thứ 31. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xem xét, kết luận những nội dung sau:

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

"Những năm gần đây, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), hoàn thành kế hoạch, số lượng, chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên rõ rệt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ)", đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên A là lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, đang trong thời gian chấp hành hình thức kỷ luật khiển trách thì đến thời gian bổ nhiệm lại, vậy đảng viên A có được bổ nhiệm lại không?

Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Toàn văn Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 4/1/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục