(HBĐT) - Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, UBKT các cấp huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Đây là cơ hội phát triển, song cũng đặt ra những vấn đề trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, xây dựng, môi trường.

Thời gian qua, công tác KTGS của Đảng bộ huyện được triển khai toàn diện theo quy định, hướng dẫn; có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng, tăng cả về số lượng, chất lượng, có tác dụng răn đe, cảnh báo, giáo dục, phòng ngừa. Nội dung KTGS cơ bản tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp mình; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về: huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng; tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã thực hiện KTGS chuyên đề đối với 264 tổ chức Đảng (TCĐ) và 273 đảng viên. Trong đó, kiểm tra đối với 11/11 đảng bộ xã, thị trấn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng và Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp. Qua đây góp phần quan trọng trong việc đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém trong nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp; là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ.

Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 TCĐ và 27 đảng viên (có 2 đồng chí là Huyện ủy viên); kết luận có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật 3 TCĐ, 13 đảng viên; 10 đảng viên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm (1 TCĐ và 4 đảng viên đang trong quá trình thực hiện kiểm tra). Số TCĐ phải kỷ luật qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chiếm 60%; số đảng viên chiếm 56,5%.

Cùng với công tác KTGS, Huyện uỷ Lương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tình trạng chậm triển khai thực hiện, thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kết luận. Qua đó kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, đảng viên, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của huyện.


P.V


Các tin khác


Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, mọi tổ chức và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng. Trong KTGS cần thực hiện phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Xã Thượng Cốc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thi hành kỷ luật 3 đảng viên

Ngày 28/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành Kỳ họp tháng 11/2023.

Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), UBKT Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nghiêm túc và đã khẳng định vai trò tham mưu giúp Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Dân tộc vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16-CT/UBND, ngày 16/11/2023 về việc chấn chỉnh hoạt động công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục