(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.


Bên cạnh phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, UBKT Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát, minh bạch tài sản, thu nhập. 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của UBKT T.Ư, UBKT Tỉnh uỷ đã ban hành văn bản đề nghị các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; BTV các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổng hợp danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý hàng năm. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 52-KH/UBKTTU, ngày 02/8/2022 xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; Kế hoạch số 69KH/UBKTTU, ngày 9/1/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo UBKT các Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai hàng năm theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị.

Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, UBKT Tỉnh uỷ chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp BTV Tỉnh uỷ tổ chức triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Đơn cử năm 2022 kiểm tra đối với 4 tổ chức về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. UBKT Tỉnh uỷ quyết định thành lập các tổ xác minh và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Cũng trong năm 2022, thành lập 2 tổ, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 16 đồng chí; năm 2023 xác minh tài sản, thu nhập đối với 31 đồng chí theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn một số trường hợp cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai thực hiện kê khai chưa đầy đủ thông tin và chưa theo biểu mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định số 130/ 2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ; gửi bản kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng thời gian quy định, nhất là vẫn còn một số trường hợp giải trình biến động tài sản, thu nhập chưa rõ ràng. Trong quá trình xác minh, việc xác định giá trị của tài sản không có nhu cầu giao dịch còn nhiều khó khăn. 

Để thực hiện hiệu quả kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, theo UBKT Tỉnh uỷ, cần tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập đúng thời gian quy định. Tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, của UBKT T.Ư về công tác này, cũng như thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các quy định, hướng dẫn khác về kê khai tài sản, kiểm soát việc kê khai của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Chủ động khai thác, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và của cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đảng tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định...

Nguyễn Hạnh
(Cơ quan UBKT Tỉnh ủy)

Các tin khác


Khiển trách nguyên Bí thư Đảng uỷ, cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND xã Cao Dương (cũ)

(HBĐT) - Ngày 30/10/2023, UBKT Huyện uỷ Lương Sơn đã họp xem xét kết luận kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và đề  nghị thị hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ (BTV) và các đảng viên liên quan thuộc Đảng uỷ xã Cao Dương (cũ), huyện Lương Sơn.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ) đạt trên 320%, kiểm tra đảng viên (ĐV) đạt trên 700% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát (KTGS) TCĐ, ĐV đều vượt so với chương trình toàn khóa đã xây dựng. Qua đó cho thấy nỗ lực của UBKT Đảng ủy Khối trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Huyện Lương Sơn kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

(HBĐT) - Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, UBKT các cấp huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…

Phòng Nghiệp vụ III nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(HBĐT) - Phòng Nghiệp vụ III, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy: Chủ động nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm" - đồng chí Vũ Duy Hưng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.

Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Lạc Sơn: Bám sát tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ

(HBĐT) - Thời gian qua, UBKT các cấp huyện Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục