(HBĐT) - "Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm" - đồng chí Vũ Duy Hưng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.


Lãnh đạo, chuyên viên UBKT Huyện ủy Lạc Thủy trao đổi nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2023.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình KTGS của cấp uỷ, UBKT, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Bám sát chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, UBKT Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình KTGS của cấp uỷ và UBKT các cấp năm 2023 và những năm tiếp theo "đảm bảo toàn diện, đồng bộ theo đúng phương châm kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải được mở rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị”. Chương trình KTGS năm 2023 chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đất đai, tài chính, tài sản công, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBKT Huyện uỷ chú trọng công tác nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên thông qua dư luận, phản ánh của Nhân dân và các kết luận thanh tra; khi thực hiện giám sát chuyên đề chú trọng công tác xác minh và mở rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra TCĐ, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý tài sản công. UBKT Huyện ủy đã chủ động triển khai KTGS theo quy định, đến nay đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra đối với 2 TCĐ, 4 ĐV. Qua kiểm tra kết luận 2 TCĐ, 3 ĐV có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Huyện ủy yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm; 1 ĐV có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Điểm nổi bật là trong 4 chuyên đề giám sát năm 2023, có 2 chuyên đề sau khi giám sát kết luận có dấu hiệu vi phạm, đã kết luận chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (2 TCĐ, 3 ĐV). Trong đó có Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, cá nhân đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh là TCĐ được UBKT Huyện uỷ chủ động đưa vào chương trình giám sát chuyên đề ngay từ đầu năm 2023, sau khi nắm bắt từ dư luận của Nhân dân, UBKT Tỉnh uỷ c hỉ đạo bổ sung vào chương trình năm 2023. Quá trình giám sát nhận thấy có vấn đề cần làm rõ, đoàn giám sát đã làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tượng giám sát để thẩm tra, xác minh phục vụ cho việc xem xét, đánh giá, kết luận giám sát đảm bảo khách quan. Sau khi xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát, nhận thấy TCĐ và ĐV có dấu hiệu vi phạm cần phải được kiểm tra để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới khuyết điểm, vi phạm, đoàn giám sát đã báo cáo Thường trực UBKT trước khi trình UBKT xem xét, kết luận. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ huyện.

Lê Chung


Các tin khác


Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, mọi tổ chức và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng. Trong KTGS cần thực hiện phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Xã Thượng Cốc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thi hành kỷ luật 3 đảng viên

Ngày 28/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành Kỳ họp tháng 11/2023.

Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), UBKT Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nghiêm túc và đã khẳng định vai trò tham mưu giúp Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Dân tộc vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16-CT/UBND, ngày 16/11/2023 về việc chấn chỉnh hoạt động công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục