(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Lạc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023.

Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, đảng bộ trực thuộc với 6.447 đảng viên (ĐV). Huyện ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ), UBKT các cấp và cán bộ, ĐV về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Huyện ủy chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XXIV; chương trình KTGS của cấp ủy, UBKT Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình KTGS hàng năm. Đồng thời ban hành quy trình KTGS chuyên đề của các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện ủy đối với TCĐ, ĐV; quy định về tổ chức hoạt động của đoàn KTGS của BTV Huyện ủy; phân công thành viên cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng theo đúng quy định. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy tiến hành kiểm tra đối với 10 TCĐ, 14 ĐV; giám sát 14 TCĐ, 11 ĐV. Cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy kiểm tra 46 TCĐ, 26 ĐV. Các TCĐ trực thuộc kiểm tra 53 TCĐ, 66 ĐV; giám sát 81 TCĐ, 74 ĐV. Việc xem xét, xử lý kỷ luật ĐV đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, thông qua công tác KTGS, cấp ủy huyện đã quyết định thi hành kỷ luật 1 TCĐ bằng hình thức khiển trách, 2 ĐV bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 15 ĐV (khiển trách 5 ĐV, khai trừ 10 ĐV). Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 ĐV bằng hình thức khiển trách. Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 9 ĐV (khiển trách 8 ĐV, cảnh cáo 1 ĐV). 

Cấp ủy, UBKT các cấp coi trọng giám sát thường xuyên, kiểm tra ĐV và TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm nhằm phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Thông qua công tác KTGS của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, UBKT đảng ủy, cán bộ, ĐV trong Đảng bộ. 

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiều chỉ tiêu đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến rõ rệt. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hàng năm, số ĐV được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93%; trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt mục tiêu nghị quyết. Kinh tế của huyện phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, bộ mặt nông thôn mới và đô thị có nhiều khởi sắc. Huyện có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã, phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm 1 xã, đến năm 2025 có 12 xã về đích nông thôn mới. 

Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt ở mức khá cao so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, phát huy; chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. 


Lê Chung


Các tin khác


Khiển trách nguyên Bí thư Đảng uỷ, cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND xã Cao Dương (cũ)

(HBĐT) - Ngày 30/10/2023, UBKT Huyện uỷ Lương Sơn đã họp xem xét kết luận kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và đề  nghị thị hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ (BTV) và các đảng viên liên quan thuộc Đảng uỷ xã Cao Dương (cũ), huyện Lương Sơn.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ) đạt trên 320%, kiểm tra đảng viên (ĐV) đạt trên 700% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát (KTGS) TCĐ, ĐV đều vượt so với chương trình toàn khóa đã xây dựng. Qua đó cho thấy nỗ lực của UBKT Đảng ủy Khối trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Huyện Lương Sơn kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

(HBĐT) - Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, UBKT các cấp huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…

Phòng Nghiệp vụ III nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(HBĐT) - Phòng Nghiệp vụ III, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy: Chủ động nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm" - đồng chí Vũ Duy Hưng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.

Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Lạc Sơn: Bám sát tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ

(HBĐT) - Thời gian qua, UBKT các cấp huyện Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục