(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quan điểm "có lãnh đạo, chỉ đạo thì phải KTGS, không KTGS là như không lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng”, qua đó chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi trao đổi nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm 2023, cấp ủy các cấp đã chủ động lãnh đạo xây dựng chương trình KTGS bảo đảm phù hợp, sát với thực tiễn; tham mưu ban hành quy trình KTGS, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm của cấp ủy và UBKT cấp mình đảm bảo tiến độ theo quy định, triển khai toàn diện chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc dư luận quan tâm, phản ánh để kiểm tra, kết luận kịp thời, trong đó nổi bật là việc quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức Đảng (TCĐ) và 23 đảng viên (ĐV), tăng 433% TCĐ và 76,92% ĐV so với cùng kỳ năm 2022. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 27 TCĐ, 98 ĐV, tăng 12,5% TCĐ và 7,69% ĐV so với cùng kỳ. Cấp ủy kiểm tra 312 TCĐ, 382 ĐV, tăng 31,64% TCĐ và 14,02% ĐV so với cùng kỳ. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 303 TCĐ (tăng 7,06% so với cùng kỳ); kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 215 TCĐ (tăng 14,36% so với cùng kỳ). Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát đối với 276 TCĐ, 382 ĐV, tăng 33,98% TCĐ và 26,07% ĐV so với cùng kỳ năm 2022. Nội dung KTGS tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch... của T.Ư, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiến hành kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Công tác KTGS có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, chi trả chế độ, chính sách; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều ĐV không được làm; tập trung kiểm tra những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, ĐV và Nhân dân. Qua kiểm tra đã chỉ ra tồn tại, hạn chế, yêu cầu các TCĐ, ĐV rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục. Một số cấp ủy lãnh đạo triển khai toàn diện, thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, nổi bật như: Thành ủy Hòa Bình, Huyện uỷ Lương Sơn, Huyện uỷ Yên Thủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh... Một số đơn vị làm tốt việc nắm tình hình, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền như: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi...

UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và UBKT cấp ủy cơ sở đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 TCĐ, 69 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ, buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, chi trả chế độ, chính sách, vi phạm những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình... Việc xem xét, xử lý kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền; bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp; có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, ĐV và Nhân dân đồng tình.
 

Lê Chung

Các tin khác


Khiển trách nguyên Bí thư Đảng uỷ, cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND xã Cao Dương (cũ)

(HBĐT) - Ngày 30/10/2023, UBKT Huyện uỷ Lương Sơn đã họp xem xét kết luận kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và đề  nghị thị hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ (BTV) và các đảng viên liên quan thuộc Đảng uỷ xã Cao Dương (cũ), huyện Lương Sơn.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ) đạt trên 320%, kiểm tra đảng viên (ĐV) đạt trên 700% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát (KTGS) TCĐ, ĐV đều vượt so với chương trình toàn khóa đã xây dựng. Qua đó cho thấy nỗ lực của UBKT Đảng ủy Khối trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Huyện Lương Sơn kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

(HBĐT) - Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, UBKT các cấp huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…

Phòng Nghiệp vụ III nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(HBĐT) - Phòng Nghiệp vụ III, UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ; kịp thời giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy: Chủ động nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề để chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm" - đồng chí Vũ Duy Hưng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Thủy cho biết.

Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Lạc Sơn: Bám sát tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ

(HBĐT) - Thời gian qua, UBKT các cấp huyện Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục