(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 386/UBND-NVK ngày 24/3/2023 về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VneID, phối hợp thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc trong việc triển khai Đề án 06/CP.Công an huyện Tân Lạc tuyên truyền đến người dân thị trấn Mãn Đức sử dụng ứng dụng VNeID để tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, BHXH tỉnh chủ trì tổ chức tuyên truyền đến người tham gia BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID để tham gia khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp. Trong đó, phấn đấu mỗi cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo có 80% người bệnh đã được cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử quốc gia mức độ 2 thực hiện khám chữa bệnh, hoàn thành trước ngày 30/6/2023; báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp phần mềm, trang bị thiết bị đầu đọc CCCD gắn chíp có tích hợp mudule sinh trắc, …) để sẵn sàng triển khai tích hợp, xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT.

 BHXH tỉnh chủ trì cập nhật danh sách người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được xác thực đúng thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo danh sách được BHXH Việt Nam thống kê. Chủ trì, phối hợp với Công an các cấp và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 31/3/2023, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đối với Công an tỉnh cử đầu mối Công an các cấp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh làm sạch dữ liệu người tham gia bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Đề án 06, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn về việc sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID để tham gia khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy.


Đ.T (TH)

Các tin khác


Đề xuất ấn định mức trợ cấp BHXH cụ thể thay vì tính theo lương cơ sở

Một số khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hiện đang được tính toán theo lương cơ sở, đơn cử như: trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, sau thai sản; trợ cấp 1 lần khi sinh con… được sửa đổi theo hướng hưởng số tiền cụ thể và điều chỉnh mức theo quy định lương hưu.

BHXH Việt Nam chỉ đạo triển khai quyết liệt đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh BHYT

Chiều 2/3, BHXH Việt Nam cho biết đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp triển khai Công điện số 72 của Thủ tướng để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 17/1/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Do phát hiện có hiện tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không đúng quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu.

Linh hoạt, sáng tạo hình thức truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Hai chính sách này ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội một cách bền vững.

Từ 1/1/2023 có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục