(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 17/1/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm thực hiện. Ảnh: Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền tại chợ Tân Thịnh (TP Hòa Bình). 

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp (20,65%); tỷ lệ bao phủ BHYT giảm, không đạt kế hoạch giao; công tác khám, chữa bệnh BHYT được nâng lên song chưa đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHYT; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, đóng không đủ số lao động, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn diễn ra ở một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương, đơn vị.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với điều kiện thực tế từ nguồn ngân sách của tỉnh. Có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tạo sự hài lòng của người bệnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT và sử dụng quỹ BHYT. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn, nợ đọng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Chỉ đạo cơ quan BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, mở rộng mạng lưới tổ chức thu hộ BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Chỉ thị xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


H.L (TH)

Các tin khác


Bảo hiểm xã hội huyện Lương Sơn: Giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

(HBĐT) - Theo chỉ tiêu giao, năm 2022, BHXH huyện Lương Sơn phát triển đối tượng tham gia BHYT là 95.737 người, BHXH bắt buộc 24.300 người, BHXH tự nguyện 1.950 người. Đến đầu tháng 10/2022, số người tham gia BHYT là 81.615 người, BHXH bắt buộc 20.969 người, BHXH tự nguyện 772 người. Số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên 13,2 tỷ đồng, trong đó nợ kéo dài trên 5,9 tỷ đồng. Như vậy, trong gần 3 tháng cuối năm, nhiệm vụ BHXH huyện Lương Sơn phải phát triển trên 14 nghìn người tham gia BHYT, trên 3 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc và trên 1 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện.

Khắc phục khó khăn để tăng bao phủ BHXH, BHYT ở huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Từ năm 2018 - 2021, nhiều chính sách của Nhà nước thay đổi đã làm tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT trên địa bàn huyện Lạc Thủy bị giảm.Theo đó, thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2016 - 2020, huyện có 323 người vùng ĐBKK không còn thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp BHYT. 

Rào cản trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh trên 91 nghìn người (trên 79 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, trên 13 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện), đạt tỷ lệ bao phủ 18,77% lực lượng lao động (cả nước là 33,87%). Hòa Bình là địa phương có tỷ lệ bao phủ thấp so với cả nước.

Các địa phương tăng cường phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Giải pháp xử lý nợ bảo hiểm

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, toàn tỉnh có 1.144 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền trên 88,5 tỷ đồng, chiếm trên 3% kế hoạch giao. Theo chỉ tiêu giao đến hết năm 2022, tỷ lệ nợ toàn tỉnh còn 2,65%. Như vậy, những tháng cuối năm ngành BHXH phải đôn đốc, thu hồi số nợ khá lớn.

Để nông dân về già có lương, có thẻ BHYT đi khám bệnh

(HBĐT) - Hội Nông dân (HND) tỉnh có hơn 130 nghìn hội viên. Tính đến hết năm 2021, đạt 92,8% số hội viên tham gia BHYT. Mục tiêu đến năm 2025, có 96,9% hội viên tham gia BHYT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục