(HBĐT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Tỉnh Đoàn vừa ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2027. Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; công tác vận động các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và hoàn thiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng và nhân rộng mô hình tuyên truyền, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác xây dựng kế hoạch, sơ kết, tổng kết hoạt động phối hợp.

Quy chế phối hợp công tác giữa 2 đơn vị nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là ĐVTN; tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời lan tỏa rộng rãi trong ĐVTN về ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn, sự tin cậy của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN..., từ đó vận động ĐVTN tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phạm Vinh 
(BHXH tỉnh Hòa Bình)

Các tin khác


Bảo hiểm xã hội tỉnh đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 30/3, UBND huyện Lạc Thuỷ phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân, ứng dụng VneID,

(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 386/UBND-NVK ngày 24/3/2023 về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân (CCCD), ứng dụng VneID, phối hợp thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc trong việc triển khai Đề án 06/CP.

Phối hợp triển khai chính sách bảo hiểm giai đoạn 2023 – 2025

(HBĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2023 – 2025.

Nhiều giải pháp mạnh để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Năm 2022, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT của huyện Lạc Sơn là một chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch do UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Từ đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT để hoàn thành chỉ tiêu này.

Huyện Lạc Thuỷ triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023

(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023.

Chính sách BHYT đồng hành chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Chiếm khoảng 21% dân số, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được triển khai thực hiện BHYT từ những ngày đầu. Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được định hướng bao phủ BHYT vì mục tiêu BHYT toàn dân. Thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên còn góp phần định hình nhân cách sống tốt đẹp cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục