Bài 2: Nhận diện những hạn chế, bất cập phát sinh để thực hiện tốt hơn

(HBĐT) - Bên cạnh những kết quả trong thực hiện hướng dẫn mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, thực tế vẫn còn những hạn chế và phát sinh bất cập.


Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) trao đổi ý kiến về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên theo hướng dẫn mới.

Bí thư chi bộ xóm Kim Lý, xã Tu Lý (Đà Bắc) Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: Chi bộ có 12 đảng viên, trong đó 1 đảng viên đi làm ăn xa và 2/3 đảng viên từ 55 tuổi trở lên. Với đặc thù là chi bộ nông thôn, tôi thấy hệ thống biểu điểm, tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên còn phức tạp, nhiều biểu mẫu, biểu điểm, khó thực hiện ở cơ sở.

Còn theo Bí thư Đảng ủy xã Tu Lý Đinh Văn Tuyển, việc tham gia ý kiến đánh giá cho Đảng bộ khác cùng trực thuộc Đảng bộ huyện Đà Bắc, nhất là các Đảng bộ Công an, Ban CHQS, Chính quyền huyện... rất khó và theo cảm tính vì không nắm rõ công việc của họ, không có cơ sở thông tin. Là xã ở vùng thấp của huyện nên tham gia đánh giá cho xã vùng cao Đồng Nghê có những đặc điểm khác, khó đánh giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc lấy ý kiến đánh giá của các chủ thể cấp dưới nhiều nơi không hiệu quả, vì hầu hết cấp dưới đánh giá cấp trên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với tổ chức Đảng có đảng viên vi phạm, một số đảng viên cho rằng: Khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý cũng như đánh giá, xếp loại người đứng đầu theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW là cao, chưa sát thực tế. Do đó, không khuyến khích được việc tổ chức Đảng, người đứng đầu quyết liệt trong đấu tranh, xử lý các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức Đảng trực thuộc và cấp ủy cùng cấp. Về tỷ lệ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ áp dụng ở tất cả các tập thể là chưa phù hợp, vì trong quy định, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đã có khung tiêu chuẩn cụ thể. Vì vậy, thành tích đạt được ở mức nào cần được xếp loại ở mức đó, bởi thực tế, một tập thể xuất sắc thì phải có nhiều cá nhân xuất sắc hơn những tập thể không xuất sắc...

Năm 2018, qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, Đảng bộ huyện Lương Sơn chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ do nhiều tiêu chí chưa đạt. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn Cao Xuân Hùng cho biết: Huyện đã cụ thể hóa Hướng dẫn số 14 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhưng lúc đầu thực hiện cũng còn lúng túng, có những hướng dẫn chưa cụ thể. Đơn cử như việc lấy ý kiến chủ thể cấp trên đánh giá cá nhân chưa nêu rõ chủ thể cấp trên trực tiếp của cán bộ là tập thể, cá nhân nào. Ví dụ, đánh giá cho đồng chí Bí thư Huyện ủy là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hay BTV Tỉnh ủy? Mặt khác, khi kiểm điểm, đánh giá cá nhân đã có ý kiến của cấp ủy nơi cư trú, nơi công tác và có tập thể có thẩm quyền góp ý trong kiểm điểm, biểu quyết đánh giá. Việc đánh giá ngang cũng khó sát thực. Quy định Đảng bộ cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là cao. Nếu để quy định tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phù hợp hơn... Từ văn bản đến việc áp dụng trong thực tế còn nhiều khó khăn và cần sự xem xét điều chỉnh.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét: Là năm đầu thực hiện đánh giá đa chiều, đối tượng đánh giá được mở rộng, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương nên một số cấp ủy còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Quy định chủ thể tham gia đánh giá rộng, trong đó, nhiều chủ thể nắm được ít thông tin hoặc không nắm được tình hình về đối tượng đánh giá, dẫn đến tham gia đánh giá không thực chất.

Từ nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá theo quy định mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá: Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc góp ý cho cá nhân có nơi còn nể nang. Một số cán bộ chưa thực sự nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chưa nhìn thẳng vào sự thật, có biểu hiện e dè, né tránh, "dĩ hòa vi quý". Một số tổ chức Đảng chưa chú trọng đúng mức việc kiểm điểm cuối năm gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Việc tự đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân có nơi chưa bám sát theo tiêu chí, tự nhận mức xếp loại cao hơn so với kết quả thực tế. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một số Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cao hơn quy định. Cụ thể như tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là 26,87%, Đảng bộ huyện Đà Bắc 21,74%, Đảng bộ TP Hòa Bình 21,54%...

Từ thực tế trên, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp cần làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc thực hiện phải bám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân trên nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ. Kịp thời nắm bắt tình hình phát sinh những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” theo 82 nội dung. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Trên cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018, các cấp ủy chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và có biện pháp củng cố tổ chức Đảng, đảng viên yếu kém. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH để thực hiện đồng bộ giữa đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân, đảng viên theo quy định.

Trước những bất cập phát sinh, BTV Tỉnh ủy kiến nghị Ban Tổ chức T.Ư bổ sung thẩm quyền đánh giá xếp loại đối với BTV Tỉnh ủy để có căn cứ đánh giá, xếp loại cá nhân người đứng đầu. Điều chỉnh việc lấy ý kiến đánh giá của các chủ thể có liên quan theo hướng không lấy ý kiến chủ thể ngang cấp và cấp dưới. Xem xét điều chỉnh đánh giá, xếp loại đối với các tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu ở nơi có cấp ủy viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Quy trình hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên nên điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt đối với đảng viên hưu trí, đảng viên sinh hoạt ở thôn, bản. Đối với những nơi đã thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, T.Ư nghiên cứu lấy kết quả đó để đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, không tiến hành quy trình đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo riêng. Tỷ lệ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ nên áp dụng trong chọn lựa tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để khen thưởng...

Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc phát triển bền vững 2019

Chiều 12-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên toàn thể Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 do Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp một số bộ, ngành, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức với chủ đề "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”.

Huyện Tân Lạc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

(HBĐT) - Ngày 11/9, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 38 tỉnh đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Tân Lạc về kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên BCĐ 38 của tỉnh.  

Giải pháp phát triển Đảng khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước - nhìn từ huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) trên địa bàn huyện Yên Thủy có những chuyển biến rõ rệt, được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi; Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba

Chiều 10-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ, Đại biện, cơ quan đại diện các nước Trung Đông - châu Phi (TĐ-CP), các tổ chức, cơ quan phát triển quốc tế.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019

(HBĐT) -  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy

(HBĐT) - Sáng 10/9, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục