Bài 2: Nhận diện những hạn chế, bất cập phát sinh để thực hiện tốt hơn

(HBĐT) - Bên cạnh những kết quả trong thực hiện hướng dẫn mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, thực tế vẫn còn những hạn chế và phát sinh bất cập.


Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) trao đổi ý kiến về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên theo hướng dẫn mới.

Bí thư chi bộ xóm Kim Lý, xã Tu Lý (Đà Bắc) Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: Chi bộ có 12 đảng viên, trong đó 1 đảng viên đi làm ăn xa và 2/3 đảng viên từ 55 tuổi trở lên. Với đặc thù là chi bộ nông thôn, tôi thấy hệ thống biểu điểm, tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên còn phức tạp, nhiều biểu mẫu, biểu điểm, khó thực hiện ở cơ sở.

Còn theo Bí thư Đảng ủy xã Tu Lý Đinh Văn Tuyển, việc tham gia ý kiến đánh giá cho Đảng bộ khác cùng trực thuộc Đảng bộ huyện Đà Bắc, nhất là các Đảng bộ Công an, Ban CHQS, Chính quyền huyện... rất khó và theo cảm tính vì không nắm rõ công việc của họ, không có cơ sở thông tin. Là xã ở vùng thấp của huyện nên tham gia đánh giá cho xã vùng cao Đồng Nghê có những đặc điểm khác, khó đánh giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc lấy ý kiến đánh giá của các chủ thể cấp dưới nhiều nơi không hiệu quả, vì hầu hết cấp dưới đánh giá cấp trên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với tổ chức Đảng có đảng viên vi phạm, một số đảng viên cho rằng: Khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý cũng như đánh giá, xếp loại người đứng đầu theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW là cao, chưa sát thực tế. Do đó, không khuyến khích được việc tổ chức Đảng, người đứng đầu quyết liệt trong đấu tranh, xử lý các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức Đảng trực thuộc và cấp ủy cùng cấp. Về tỷ lệ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ áp dụng ở tất cả các tập thể là chưa phù hợp, vì trong quy định, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đã có khung tiêu chuẩn cụ thể. Vì vậy, thành tích đạt được ở mức nào cần được xếp loại ở mức đó, bởi thực tế, một tập thể xuất sắc thì phải có nhiều cá nhân xuất sắc hơn những tập thể không xuất sắc...

Năm 2018, qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, Đảng bộ huyện Lương Sơn chỉ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ do nhiều tiêu chí chưa đạt. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn Cao Xuân Hùng cho biết: Huyện đã cụ thể hóa Hướng dẫn số 14 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhưng lúc đầu thực hiện cũng còn lúng túng, có những hướng dẫn chưa cụ thể. Đơn cử như việc lấy ý kiến chủ thể cấp trên đánh giá cá nhân chưa nêu rõ chủ thể cấp trên trực tiếp của cán bộ là tập thể, cá nhân nào. Ví dụ, đánh giá cho đồng chí Bí thư Huyện ủy là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hay BTV Tỉnh ủy? Mặt khác, khi kiểm điểm, đánh giá cá nhân đã có ý kiến của cấp ủy nơi cư trú, nơi công tác và có tập thể có thẩm quyền góp ý trong kiểm điểm, biểu quyết đánh giá. Việc đánh giá ngang cũng khó sát thực. Quy định Đảng bộ cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là cao. Nếu để quy định tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phù hợp hơn... Từ văn bản đến việc áp dụng trong thực tế còn nhiều khó khăn và cần sự xem xét điều chỉnh.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét: Là năm đầu thực hiện đánh giá đa chiều, đối tượng đánh giá được mở rộng, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương nên một số cấp ủy còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Quy định chủ thể tham gia đánh giá rộng, trong đó, nhiều chủ thể nắm được ít thông tin hoặc không nắm được tình hình về đối tượng đánh giá, dẫn đến tham gia đánh giá không thực chất.

Từ nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá theo quy định mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá: Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc góp ý cho cá nhân có nơi còn nể nang. Một số cán bộ chưa thực sự nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chưa nhìn thẳng vào sự thật, có biểu hiện e dè, né tránh, "dĩ hòa vi quý". Một số tổ chức Đảng chưa chú trọng đúng mức việc kiểm điểm cuối năm gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Việc tự đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân có nơi chưa bám sát theo tiêu chí, tự nhận mức xếp loại cao hơn so với kết quả thực tế. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một số Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cao hơn quy định. Cụ thể như tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là 26,87%, Đảng bộ huyện Đà Bắc 21,74%, Đảng bộ TP Hòa Bình 21,54%...

Từ thực tế trên, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp cần làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc thực hiện phải bám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân trên nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ. Kịp thời nắm bắt tình hình phát sinh những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” theo 82 nội dung. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Trên cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018, các cấp ủy chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và có biện pháp củng cố tổ chức Đảng, đảng viên yếu kém. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH để thực hiện đồng bộ giữa đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân, đảng viên theo quy định.

Trước những bất cập phát sinh, BTV Tỉnh ủy kiến nghị Ban Tổ chức T.Ư bổ sung thẩm quyền đánh giá xếp loại đối với BTV Tỉnh ủy để có căn cứ đánh giá, xếp loại cá nhân người đứng đầu. Điều chỉnh việc lấy ý kiến đánh giá của các chủ thể có liên quan theo hướng không lấy ý kiến chủ thể ngang cấp và cấp dưới. Xem xét điều chỉnh đánh giá, xếp loại đối với các tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu ở nơi có cấp ủy viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Quy trình hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên nên điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt đối với đảng viên hưu trí, đảng viên sinh hoạt ở thôn, bản. Đối với những nơi đã thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, T.Ư nghiên cứu lấy kết quả đó để đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, không tiến hành quy trình đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo riêng. Tỷ lệ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ nên áp dụng trong chọn lựa tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để khen thưởng...

Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam". Báo Hòa Bình điện tử trân trọng đăng toàn văn bài viết.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân

(HBĐT) - LTS: Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội (QH) khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Với vai trò, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia tích cực vào hoạt động của QH. Nhân dịp này, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn BBQH tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn xung quanh vấn đề này.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Chiều 17/6, tại UBND thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Dân nguyện QH; Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lương Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV. Cùng tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Huyện Yên Thủy cần nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT - XH

(HBĐT) - Sáng 17/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết quả phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham gia buổi làm việc có đồng Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; một số sở, ngành trọng điểm, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện An Dương (Hải Phòng)

Sáng 16-6, tại huyện An Dương (TP Hải Phòng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Báo Hòa Bình gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Chiều 16/6, Báo Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019); tổng kết, trao giải cuộc thi viết chủ đề "Khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo" trên Báo Hòa Bình năm 2018 - 2019. Tới dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục