Hỏi: Đồng chí A. là đảng viên chi bộ C thuộc Đảng bộ xã N, năm 2016 đã tự nhận đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp và được bầu làm Phó giám đốc, trong khi chi bộ và Đảng ủy xã không giới thiệu đảng viên A. ứng cử Hội đồng quản trị. Về việc này có 2 loại ý kiến:

Ý kiến thứ 1: Đảng viên A. không chấp hành nghị quyết của chi bộ, tự nhận đề cử là vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ý kiến thứ 2: Đảng viên A. không vi phạm vì HTX nông nghiệp là tổ chức kinh tế tập thể. Chức danh Phó giám đốc HTX không thuộc diện quản lý của cấp ủy các cấp.
ý kiến nào đúng?.

Trả lời:
Điều 7, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đã nêu: "Đảng viên (kể cả cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ diện cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quy định phải do tổ chức Đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép".
Khoản 1, Khoản 2, Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Điều 7, Quy định số 47-QĐ/TW nêu trên, như sau:
"1- Điều này chỉ áp dụng với các chức danh phải được tổ chức Đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép từ Trung ương đến cơ sở theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và cấp ủy các cấp.
2- Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép thì không được:
a) Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (mà những chức danh này theo quy định phải do tổ chức Đảng có thẩm quyền giới thiệu)".
Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, HTX là tổ chức kinh tế tập thể theo Luật Hợp tác xã, không phải là tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy, việc đảng viên tự nhận đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp không phải là vi phạm kỷ luật Đảng. Ý kiến thứ 2 đúng.

Hoàng Nam An
(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 47 Quyết định công bố 1.110 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, ban hành mới 195 TTHC; sửa đổi, bổ sung 362 TTHC; bãi bỏ, hủy bỏ 553 TTHC. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện nhập, đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 557 thủ tục; xóa bỏ 553 TTHC, đạt 100%. Công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết hồ sơ TTHC của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Kết nạp 98 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - 9 tháng năm 2019, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 13 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó Huy hiệu 30 năm tuổi đảng 12 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 1 đồng chí.

Mặt trận cần là người phản biện sắc sảo, chân tình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Mặt trận chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, là người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã chính thức khai mạc vào sáng 19/9, tại Hà Nội.

Đảng bộ huyện Cao Phong trao tặng Huy hiệu Đảng cho 83 đảng viên

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, Đảng bộ huyện Cao Phong có 83 đảng viên được trao tặng Huy Hiệu Đảng, trong đó: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 20 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng 28 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng 15 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng 11 đồng chí; 55 tuổi Đảng 5 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng 4 đồng chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðoàn đại biểu các Trưởng đoàn dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN

Chiều 18-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðoàn đại biểu các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) được tổ chức tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục