(HBĐT) - Những năm qua, các cấp, ngành đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh về các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tỉnh được đánh giá là địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của T.Ư về công tác PCTN, xếp thứ 22-23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.Công chức bộ phận "một cửa" UBND xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

5 năm qua (từ năm 2014 - đến nay), các cơ quan, tổ chức đã ban hành 549 văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tổ chức 2.158 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho 210.559 lượt người tham gia; tiến hành 486 cuộc kiểm tra, giám sát công tác PCTN; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 1.303 cán bộ, công chức, viên chức nhằm PCTN; xử lý 4 trường hợp người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý…

Cũng thời gian trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành 656 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 26 cuộc thanh tra đột xuất), tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Sau thanh tra đã ban hành các kết luận thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm 389 tập thể và 638 cá nhân; kỷ luật 1 Chủ tịch UBND cấp xã; chuyển đổi vị trí công tác 2 cán bộ, thanh lý hợp đồng lao động 636 người, chuyển cơ quan điều tra 3 hồ sơ… Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định, đã tổ chức tiếp 7.983 lượt người; tiếp nhận và xử lý 7.272 lượt đơn thư các loại, tập trung liên quan đến lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện nội quy, quy chế của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… Công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. 100% vụ án được truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời hạn luật định, không để lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ tương đối cao so với mặt bằng chung cả nước...

Công tác PCTN đã đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn chưa thực sự quyết liệt và đi vào chiều sâu. Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự nêu gương trong công tác PCTN. Qua thanh tra, kiểm tra còn phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản...

Với vai trò quản lý Nhà nước về PCTN, hàng năm, Thanh tra tỉnh đều ban thành văn bản, hướng dẫn, đôn đốc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đường dây nóng đặt tại Phòng Thanh tra, PCTN để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đường dây nóng gửi đến tất cả các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Hiện nay, Thanh tra tỉnh xử lý dứt điểm chồng chéo nội dung, trùng lắp về đối tượng thanh tra.

Nhằm nâng cao hiệu quả PCTN, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/3/2019 về tăng cường công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu: Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của T.Ư, của tỉnh về PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, phải đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về PCTN. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập đúng trình tự, thủ tục và thời gian. Xây dựng và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách. Thực hiện nghiêm việc trả lương qua tài khoản đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo quy định. Đẩy mạnh xây dựng và công bố công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức, công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm nhũng nhiễu của cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ tại những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc để đơn vị mình để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định công vụ…

                                                                                           Lê Chung

Các tin khác


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi; Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba

Chiều 10-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ, Đại biện, cơ quan đại diện các nước Trung Đông - châu Phi (TĐ-CP), các tổ chức, cơ quan phát triển quốc tế.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019

(HBĐT) -  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy

(HBĐT) - Sáng 10/9, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 10/9, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2019 tại UBND tỉnh. Cùng tham gia buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Huyện Lạc Sơn: Công minh, chính xác, kịp thời trong thi hành kỷ luật của Đảng

(HBĐT) - Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự chủ động, quyết liệt của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã vinh dự được UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu đơn vị lá cờ đầu về công tác kiểm tra Đảng. Đó là nguồn động viên, khích lệ để bước vào năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng.

Việt Nam ủng hộ Lào khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngày 9-9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đã trao số tiền 10.000 USD cho các cơ quan hữu quan Lào nhằm khắc phục những thiệt hại của đợt lũ lụt đang diễn ra tại Nam Lào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục