Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh, 
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra với nhiều nội dung quan trọng.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định, trong thời gian qua phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực sẽ tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch năm 2019 và cho cả giai đoạn 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, có các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành để giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, khách quan. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 27 Nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các Nghị quyết được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp đã được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Tuy nhiên, còn một số vấn đề được đề cập ở các báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến của đại biểu. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình và điều chỉnh để bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn trước khi ký ban hành.

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến bước đầu vào báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được, giải quyết nhiều kiến nghị, Hội đồng nhân dân cũng thẳng thắn chỉ ra còn nhiều kiến nghị của cử chưa được giải quyết hoặc đang giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm những kiến nghị này để ổn định dân cư, ổn định an ninh xã hội. Yêu cầu Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để hoàn thiện dự thảo bảo đảm chất lượng trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ các Nghị quyết nêu trên chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát phù hợp.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng dành thời gian để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung về: Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các báo cáo chuyên đề khác.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và bầu đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Tư pháp.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm đánh giá cao, đã cho thấy các vấn đề được chất vấn bám sát thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội, nhiều chất vấn là tái chất vấn thể hiện sự bám sát sự việc của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri. Lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các ngành nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, rõ vấn đề, đưa ra các giải pháp cơ bản thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập. Tuy nhiên, nhiều vấn đề được nêu ra đã lâu nhưng chưa được giải quyết, thực hiện hoàn thành. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành Thông báo nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc "bứt phá” để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, trước bối cảnh tăng trưởng kinh tế đất nước duy trì đà phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế thu được những kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam được nâng lên, đòi hỏi kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong giai đoạn mới cần tận dụng những cơ hội và tiếp tục phát huy những thành quả đạt được để thực hiện mục tiêu phát triển cao hơn với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo và hành động.

Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng Nghị quyết, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 9 diễn ra trong 3 ngày với khối lượng tài liệu gửi đến các vị đại biểu rất lớn. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức các kỳ họp sau, đảm bảo tinh thần cải cách hành chính. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm thiết kế riêng cho đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua máy tính bảng (đã được trang bị) trong việc tiếp nhận thông tin và các Văn kiện trình tại các kỳ họp góp phần giảm lượng văn bản giấy gửi tới đại biểu.

Thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI đã thành công tốt đẹp, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu khách đã dành thời gian về dự Kỳ họp và luôn quan tâm góp ý kiến cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xin cảm ơn sự quan tâm đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã dự và đưa tin kịp thời về Kỳ họp; cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã phục vụ Kỳ họp chu đáo, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Với kết quả tốt đẹp của Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI. Xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!Các tin khác


Gặp những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Vì công việc, tôi có dịp đi đến nhiều địa phương trong tỉnh. Được gặp gỡ, chuyện trò với những nhân vật được được cộng đồng tôn vinh là điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cá nhân tôi cảm nhận, bằng những suy nghĩ, việc làm sáng tạo của mình, họ đã và đang hăng hái góp sức "truyền lửa” cho cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục