(HBĐT) - "Việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp" - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Bôi Nguyễn Văn Xiêng khẳng định.


Mô hình sản xuất thuốc nam gia truyền của gia đình bà Bùi Thị Thu, xóm Khoai, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đảng bộ huyện Kim Bôi có 42 tổ chức cơ sở Đảng (23 Đảng bộ cơ sở, 19 chi bộ cơ sở); 291 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 6.465 đảng viên. BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đến nay, có 96,1% CB, ĐV đăng ký học tập và làm theo lời Bác. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "học đi đôi với làm theo”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, CB, ĐV thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kim Bôi đã hình thành phong trào, ý thức tự giác học tập, làm theo lời Bác dạy, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực công tác. Trách nhiệm nên gương của CB, ĐV, người đứng đầu được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng đổi mới có hiệu quả. Chất lượng công vụ, chất lượng cải cách hành chính được cải thiện. Huyện có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chỉ đạo tốt thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn gắn với bố trí, sắp xếp nhân sự cấp ủy khóa mới. Từ 28 đơn vị được sắp xếp còn 17 đơn vị, bộ máy các xã, thị trấn đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Sức lan tỏa học tập và làm theo lời Bác ngày càng thiết thực. Cơ quan Huyện ủy, chính quyền đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tiết kiệm ngân sách. Ban CHQS huyện duy trì mô hình "Đồng hành cùng các em đến trường". Các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Kim Bôi là một trong những huyện đi đầu trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đến nay, trên địa bàn huyện bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng, giá trị sản xuất thu được trên 1 ha canh tác được nâng lên, đạt 155 triệu đồng/ha. Đặc biệt, có nhiều vùng sản xuất hiệu quả cao như: vùng sản xuất cây lấy hạt, diện tích khoảng 100 ha/vụ tại các xã: Đú Sáng, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy, Hợp Tiến. Vùng cây ăn quả có múi 1.400 ha tại các xã: Tú Sơn, Hùng Sơn, Kim Lập, Vĩnh Tiến, Mỵ Hòa. Vùng nhãn tập trung tại xã Xuân Thủy, diện tích gần 300 ha. Tiềm năng phát triển du lịch cũng đang được khai thác hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng.

Từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, huyện Kim Bôi đã tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ở địa phương như: Giải quyết dứt điểm khai thác khoáng sản trái phép, giải phóng hành lang giao thông đường 12 B ở xã Nam Thượng, thị trấn Bo, tranh chấp đất đai ở xóm Trung Mường, xã Tú Sơn… Huyện đã thực hiện 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác chính quyền được tăng cường. ANCT - TTATXH ổn định.

Lê Chung


Các tin khác


Đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL) là đơn vị tiểu biểu của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong công tác phát triển đảng viên, chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Dấu ấn công tác tổ chức xây dựng Đảng

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác quản lý, phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện hiệu quả… Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em: Hiệu quả từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em là chi bộ ghép, gồm 3 bộ phận chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, có đặc điểm riêng và có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, bao gồm các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.200 đảng viên.


Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 47 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, gồm các tổ chức Đảng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể CT-XH, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII

(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục