(HBĐT) - Đây là thời kỳ Quốc hội được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp năm 1980 và Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước năm 1981. Quốc hội được cụ thể hóa thành 15 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có những nội dung quan trọng như làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; thực hiện quyền giám sát tối cao về tuân theo Hiến pháp và pháp luật; quyết định kế hoạch Nhà nước và phê chuẩn việc thực hiện kế hoạch Nhà nước; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước... 


Quốc hội có sự điều chỉnh lớn về cơ cấu tổ chức. Đó là việc thiết lập Hội đồng Nhà nước thay cho chế định Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lần đầu có chức danh Chủ tịch Quốc hội. 

Quốc hội khóa VII (1981 - 1987): Tổ chức bầu cử ngày 26/4/1981; tổng số 496 đại biểu. Quốc hội khóa VII với 12 kỳ họp, ban hành 10 đạo luật, 35 nghị quyết. Hội đồng Nhà nước ban hành 15 pháp lệnh. Quốc hội đã triển khai thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động giám sát của Quốc hội được coi trọng, Hoạt động chất vấn tại kỳ họp có bước cải tiến. Thời kỳ này, hoạt động ngoại giao nghị viện được đẩy mạnh, chú trọng nguyên tắc nhất quán, ủng hộ những sáng kiến hòa bình, bảo đảm an ninh chung của nhân loại. 

Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992): Tổ chức bầu cử ngày 19/4/1987; tổng số 496 đại biểu. Đây là Quốc hội đầu tiên của giai đoạn đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội VI của Đảng đề ra. Nhiệm kỳ này, Quốc hội họp 11 kỳ, thông qua 2 bộ luật, 25 đạo luật; Hội đồng Nhà nước ban hành 39 pháp lệnh. Kỳ họp thứ 8 (năm 1992), Quốc hội khóa VIII chính thức sửa đổi Hiến pháp năm 1980 gọi là Hiến pháp năm1992. Hiến pháp năm 1992 đã cụ thể hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.

(Còn nữa) 

P.L (TH)

Các tin khác


Chính phủ họp triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự

Ngày 15-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 15/4, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ công tác bầu cử (CTBC) tại huyện Cao Phong. 

Rút kinh nghiệm trong công tác bầu cử sau kiểm tra, giám sát đợt 1

(HBĐT) - Sáng 15/4, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (KTSG) đợt 1 bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ các huyện, thành phố.       

Huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(HBĐT) - Ngày 14/4, UB MTTQ huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 14-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện "mục tiêu kép"

(HBĐT) - Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với chính quyền, người dân, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch (PCD). Trong đó, các DN đã thực hiện các phương án PCD nghiêm ngặt, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động; đồng thời nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất, kinh doanh (SXKD) để đảm bảo "mục tiêu kép" vừa PCD hiệu quả, vừa phát triển SXKD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục