(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Thủy có 4/12 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, gồm Ngọc Lương, Yên Lạc, Yên Trị, Phú Lai; 2 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 2 là Đoàn Kết, Lạc Hưng; đạt 2 chỉ tiêu là Bảo Hiệu, Lạc Sỹ; 3 xã đạt 1 chỉ tiêu là Đa Phúc, Hữu Lợi, Lạc Lương. Riêng xã Lạc Thịnh chưa đạt chỉ tiêu nào.


Với việc hoàn thiện tiêu chí về giao thông, xã Yên Lạc (Yên Thủy) là một trong những xã đầu tiên của huyện về đích NTM năm 2015.

Đây là vấn đề đặt ra bởi tiêu chí giao thông là một trong những tiêu chí khó, liên quan đến nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng đòi hỏi rất lớn. Chính vì vậy, huyện xác định tập trung và dành ưu tiên trước hết cho những xã đăng ký về đích NTM hàng năm. Bên cạnh đó, huyện huy động các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và sức dân để cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Năm 2017, nguồn lực để huyện thực hiện tiêu chí số 2 đạt trên 30 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách của tỉnh 1,8 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 11 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 500 triệu đồng, nguồn giảm nghèo và Chương trình 135 đạt 12,5 tỷ đồng và huy động trong dân gần 4,3 tỷ đồng.

Năm 2017, toàn huyện không có xã đạt tiêu chí số 2. Năm 2018, xã Đoàn Kết đăng ký đạt tiêu chí số 2. Đây là xã khu vực 2 có 8 km đường trục xã, liên xã đã nhựa hóa, đạt 100%. Tuy nhiên, trong 22 km đường trục thôn, xóm mới có 76,7% được nhựa hóa, bê tông hóa. 100% đường ngõ xóm đã đạt tiêu chuẩn sạch và không lầy lội vào mùa mưa, trong đó gần 20% km nhựa hóa, bê tông hóa, 24,4% km được cứng hóa bằng vật liệu khác. Đường trục chính nội đồng có chiều dài 21,7 km, trong đó 56,1% km cứng hóa. Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, xã huy động 13,4 tỷ đồng thực hiện tiêu chí số 2, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 3 tỷ đồng, ngân sách địa phương 8,4 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp, HTX, tổ chức kinh tế khác 1 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng.

Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2017 – 2020 vừa khởi động. Năm 2018, huyện Yên Thủy được phê duyệt đưa vào kế hoạch thực hiện 6,78 km/17 tuyến đường. Huyện ưu tiên nguồn lực cho xã Đoàn Kết đăng ký về đích NTM năm 2018 với tổng vốn trên 1,9 tỷ đồng; xã Lạc Thịnh đăng ký về đích NTM năm 2019 với tổng vốn trên 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình, dự án đang khởi động đầu tư nguồn vốn cho xây dựng, phát triển giao thông nông thôn. Đơn cử dự án Giảm nghèo thực hiện bê tông hóa đường vào các khu sản xuất: Cây Quèn, Bô Dô, Cây Sung, Bưa Cai, Hang Bứa, Đầm Định của xã Bảo Hiệu; đường vào các khu sản xuất Cẩy Bưởi đi Dặng Pheo, Đồng Vực, áng Táy, Bai Thịnh, Khụ Quê, Đồng Trôi, Thung Đôi, Đồng Khoảng, Đồng Cắm của xã Lạc Lương; đường vào khu sản xuất Đồng Gắm, Cây Quéo, xã Hữu Lợi; đường vào khu sản xuất xóm Đồng Bai, xã Lạc Hưng; đường vào khu sản xuất Đống Khoi, Thung Dăm, Đồng Hang đi Thung Trác, Bãi Vọc, xã Đa Phúc; đường vào khu sản xuất Suối Nuông, xã Lạc Sỹ…

Năm 2018 với sự quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển giao thông nông thôn, thúc đẩy thực hiện tiêu chí giao thông NTM, huyện Yên Thủy đã dành nguồn ngân sách 9,8 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường vào xóm Cương, xã Hữu Lợi với chiều dài 2,5 km, đường Yên Trị - Đoàn Kết dài 2,02 km

Thu Hằng


Các tin khác


Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Huyện Lạc Thủy thu ngân sách Nhà nước đạt trên 26% dự toán

(HBĐT) - Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy tập trung thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục