(HBĐT) - Trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18) là một trong những tiêu chí được coi trọng, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.Cán bộ, công chức xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) thực hiện tốt công tác tiếp công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa.
 
Dân Hạ là xã đạt chuẩn NTM năm 2018 của huyện Kỳ Sơn. Thời gian qua, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó có tiêu chí số 18. Đảng ủy, UBND xã thường xuyên tiến hành rà soát tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã để xây dựng kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; kiện toàn đối với những CB, CC không đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chính quyền hàng năm theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính… đảm bảo ổn định tình hình, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. 

Tiêu chí số 18 trong xây dựng NTM có 6 nội dung, trong đó, Sở Nội vụ phụ trách 4 nội dung là: CB, CC đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; tổ chức chính trị của xã đạt loại khá trở lên. Sở Nội vụ đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí số 18 trên tất cả các nội dung. Qua đó, chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã trong tỉnh được  từng bước nâng lên. Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng NTM ngày càng cụ thể, hiệu quả, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong hệ thống chính trị. Về công tác tuyển dụng, Sở Nội vụ đã thực hiện theo đúng quy định, giai đoạn 2010 - 2019 đã tuyển dụng được 1.686 công chức cấp xã. Số lượng CB, CC cấp xã đến thời điểm 30/6/2019 là 4.322 người, 100% CB, CC đạt chuẩn theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm. Từ năm 2010 - 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 131 lớp đào tạo bồi dưỡng cho 7.223 lượt người với tổng kinh phí trên 5,9 tỷ đồng. Qua đánh giá, đến hết năm 2019 dự kiến có 191/191 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Hệ thống tổ chức chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu, trong đó có vai trò của đội ngũ CB, CC. Mọi chủ trương, chính sách có đi vào cuộc sống hay không là do cán bộ triển khai thực hiện như thế nào. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết là hệ thống chính trị cơ sở, để bảo đảm gần dân, thực sự gắn bó với nhân dân. Xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực vận động quần chúng, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn nâng cao; phấn đấu 100% số CB, CC cấp xã được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chương trình xây dựng NTM... đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Chương trình MTQG xây dựng NTM ở địa phương.
 
Đinh Thắng

Các tin khác


Triển khai phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

(HBĐT) - Vừa qua, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi. Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các phòng, ban và các chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT.

Năm 2020, phấn đấu kết nạp 1.400 hội viên nông dân

(HBĐT) - Ngày 26/2, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 và giao chỉ tiêu thi đua, hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2020.

Chuyển giao khoa học công nghệ cho 800 hội viên nông dân

(HBĐT) - Từ ngày 24/2- 6/3, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh (Hội Nông dân) tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho 800 hội viên nông dân tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dấu ấn nông nghiệp chuyển hóa

Bài 1 - Chính sách mở đường cho nông nghiệp
(HBĐT) - Trải qua thời gian dài trong bối cảnh sản xuất manh mún, trình độ canh tác lạc hậu, đời sống người làm nông nghiệp thấp, nông nghiệp của tỉnh đã, đang bước vào công cuộc chuyển hóa và hòa nhập nền nông nghiệp hiện đại. Dấu ấn đậm nét này có được kể từ khi thực hiện Kế hoạch số 95, ngày 18/7/2014 của BTV Tỉnh ủy về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Góp sức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Với phương châm "Kỷ cương – hành động – đổi mới – hiệu quả”, những năm qua, Chi cục Hải quan Hòa Bình luôn đề cao thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ và tinh thần "một công chức biết nhiều việc, mỗi việc chỉ có một công chức chịu trách nhiệm”. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư mới trên địa bàn nhằm tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Hoạt động kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng lớn vì dịch Covid-19

(HBĐT) - Là trung tâm kinh tế của tỉnh, thu hút đông lượng khách đến vui chơi, giải trí, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tại nhiều khu vui chơi, quán cà phê, nhà hàng trên địa bàn TP Hoà Bình những ngày này lượng khách giảm đáng kể. Thậm chí vào những ngày cuối tuần, tình trạng này cũng không được cải thiện hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục