(HBĐT) - Ngày 8/10, tại huyện Kim Bôi, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác ngành quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2019.Công ty TNHH Pacific 100% vốn đầu tư nước ngoài đóng góp quan trọng cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

9 tháng qua, ngành Công Thương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ, thực hiện 71,7% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 23.734 tỷ đồng, tăng 19,24% so với cùng kỳ, thực hiện 75% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 622,808 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ, thực hiện 78,84% kế hoạch năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,73%. Đáng chú ý, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng sau cao hơn tháng trước. Một số địa phương tăng cao như: TP Hòa Bình, huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu..., góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh những tháng cuối năm.

Ngành đã đề ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm, trong đó, tập trung bám sát diễn biến, tình hình, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả những biến động mới phát sinh; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp tốt với các sở, ngành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, 3 tháng cuối năm, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 10.597 tỷ đồng, cả năm đạt 37.397 tỷ đồng, thực hiện 100% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa 3 tháng ước đạt 7.928 tỷ đồng, cả năm đạt 31.662 tỷ đồng, thực hiện 100,01% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu 3 tháng ước đạt 169,092 triệu USD, cả năm đạt 791,9 triệu USD, thực hiện 100,24% kế hoạch năm.

Bùi Minh

Các tin khác


Vốn tín dụng góp phần giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Những năm qua, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Trong đó, việc đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40 ở huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lạc Thủy đã tích cực vào cuộc. Hoạt động tín dụng chính sách đối với người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn trên địa bàn huyện đã góp phần đắc lực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Lụa tơ tằm Bảo Lộc đến với người tiêu dùng Nga

Nhờ sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng tuyệt vời, những sản phẩm làm từ lụa tơ tằm Bảo Lộc (Lâm Đồng) nói riêng và Việt Nam nói chung, đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các chuyên gia, người tiêu dùng Nga và sẽ sớm có mặt trên thị trường có tiềm năng cao này.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1580/UBND-NNTN về việc quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ

Chính phủ có năm chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch Quốc hội giao

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI); Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là những chỉ tiêu được đánh giá vượt kế hoạch Quốc hội giao. Đó là năm chỉ tiêu mà Chính phủ vượt kế hoạch Quốc hội giao năm 2019.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 25.285 tỷ đồng

(HBĐT) - Trong năm nay, các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất; đồng thời, đẩy mạnh huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với quản lý chất lượng tín dụng, cho vay chương trình ưu tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục