(HBĐT) - Tỉnh đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn với mục tiêu, hướng đi đã định hình rõ nét. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, giao việc cụ thể, sát sao đôn đốc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục sự yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tháo gỡ khó khăn, cản trở sự phát triển. Quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự báo khó đạt của Nghị quyết Đại hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển, vững bước trong công cuộc đổi mới.

Gắn trách nhiệm thực hiện 5 chỉ tiêu khó đạt

Vào giữa năm 2018, đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI, tỉnh còn 5 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế nếu không có sự quyết tâm chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu cao độ khó có thể hoàn thành vào năm 2020. Cụ thể: Chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước cần phấn đấu đạt 5.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu số doanh nghiệp, HTX hoạt động hiệu quả tăng 20% so với năm 2015, tương đương có 1.600 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%. Và 2 chỉ tiêu là duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu đạt 8,5%/năm; đến năm 2020, cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng tăng 10,44%, nông - lâm nghiệp, thủy sản giảm 6,32%, dịch vụ tăng 4,12%.


UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển KT - XH. Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đó là một số dự án lớn chưa đi vào khai thác, thay đổi về cơ chế, chính sách dẫn đến nguồn thu sụt giảm, môi trường kinh doanh chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ, với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo tỉnh kiên định chủ trương không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu và tập trung tìm kiếm, thực hiện các giải pháp mang tính khả thi nhất để tổ chức thực hiện. Liên tiếp trong gần 3 năm qua, đã ghi nhận sự quyết liệt chỉ đạo những giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu rất khó khăn này. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu rà soát thực hiện các giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện. Đồng thời có cơ chế đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn để phấn đấu hoàn thành.

Đến nay, việc thực hiện đã có những chuyển rõ rệt. Về chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% với các giải pháp huy động nguồn lực, phát triển thị trường bất động sản, gắn với sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính, từ chỗ tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh chỉ đạt 14,53% (thấp hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc), đến tháng 6/2019 đã đạt 22%. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, chỉ tiêu đô thị hóa đạt 25% có tính khả thi, nếu quyết liệt tổ chức tốt các giải pháp sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cấp thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, sắp xếp lại đơn vị hành chính các huyện, thành phố, thực hiện các nhóm giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị thì có thể đạt được cao hơn mục tiêu. Đối với chỉ tiêu 5.000 tỷ đồng thu NSNN, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các ngành, địa phương thực hiện 2 nhóm giải pháp trọng tâm là khai thác nguồn thu từ đất, đồng thời quản lý chặt chẽ, tạo lập thêm nguồn thu, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra… Cả 5 chỉ tiêu khó đạt có sự gắn kết tác động lẫn nhau, Tỉnh ủy, UBND tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư phát triển và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Hỗ trợ các dự án trọng điểm

Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động các nguồn lực tạo sự tăng trưởng mới bền vững là giải pháp căn cơ để hoàn thành các chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong những nhiệm kỳ tới. Cùng với giao việc cụ thể cho các ngành, địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể, thực chất cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư có năng lực triển khai dự án đầu tư. BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-TU, ngày 31/10/2018 về việc phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh là du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, sân gofl, sản xuất công nghiệp, nước sạch... Trong đó có các dự án như: Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện tại xã Yên Bồng (Lạc Thủy); dự án sân gofl 36 hố và khu dịch vụ phụ trợ Thung lũng Nữ Hoàng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn); dự khu phức hợp nghỉ dưỡng gồm hệ thống cáp treo, sân golf và các công trình vui chơi giải trí tại hồ Hòa Bình; khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao, tổ hợp thương mại dịch vụ và các dự án của Tập đoàn FLC tại TP Hòa Bình và huyện Yên Thủy… Sự phân công cụ thể này đang tạo được kết quả tích cực. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 435 (Bình Thanh - Thung Nai - Ngòi Hoa) được khởi công từ năm 2018, phải hoàn thành vào năm 2020, từ chỗ có nhiều vướng mắc công tác GPMB đã được thực hiện dứt điểm, chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt, phấn đấu hoàn thành và thông xe vào tháng 6/2020. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Dự án đường 435 có sức lan tỏa, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào vùng hồ. Chỉ riêng địa bàn xã Ngòi Hoa (Tân Lạc) đang đón nhận 7 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, sinh thái quy mô lớn. Các ngành, cấp, hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ nhà đầu tư. Đến nay, 2 dự án trọng điểm của Công ty CP Lạc Hồng và Công ty Hoàng Sơn đang tiến hành công tác GPMB khá khẩn trương, để triển khai dự án theo kế hoạch.

Trong quá trình chỉ đạo, nắm bắt những khó khăn về cơ chế, chính sách, cơ chế phối hợp, khó khăn trong GPMB, những bất cập trong quy hoạch, ngành, lĩnh vực để có những giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án trọng điểm kỳ vọng có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sự bứt phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của tỉnh. Hiện nay, BTV Tỉnh ủy tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách các dự án trọng điểm, cũng như tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, chủ trương đề cao hơn nữa trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, các ngành chức năng và các địa phương; trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước; xây dựng chương trình làm việc với các bộ, ngành T.Ư tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, thành lập tổ công tác tác hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quan điểm chính quyền đồng hành hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vì sự phát triển chung.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Tỉnh đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Nếu chỉ cần "hấp thụ" trên 4 tỷ USD của các dự án đăng ký đầu tư thì tạo đà phát triển mạnh mẽ. Vấn đề hiện nay cần tiếp tục chỉ đạo sát, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng bước giải quyết những nút thắt, cản trở sự phát triển. Trong đó chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác GPMB các dự án đầu tư công, các dự án phát triển KT-XH thuộc diện thu hồi đất giao cho các nhà đầu tư. Cải cách hành chính thực chất hơn nữa, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, người dân. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhà đầu tư và doanh nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lành mạnh.

Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự tập quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của các cấp, ngành, giao việc cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển đang hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, tạo sức vươn mạnh mẽ trong tương lai.

Lê Chung


Các tin khác


Thắp sáng miền ký ức Điện Biên

(HBĐT) - Có người trải qua 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chắc tay súng xung phong qua 3 trận đánh, cũng có người khi hành quân đến cứ điểm Điện Biên Phủ lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, nhưng trong tim họ - những cựu chiến binh năm xưa vẫn luôn sáng lên niềm tự hào: là chiến sỹ Điện Biên!

 “Đất thức” Kỳ Sơn

(HBĐT) - Sau một thời gian dài trầm lắng, huyện Kỳ Sơn được biết đến là vùng "đất thức” - hội tụ cơ bản những điều kiện để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, có cả đồng bằng, cả núi non hùng vĩ, đất đai màu mỡ, hạ tầng giao thông kết nối đường thủy và đường bộ, hầu hết các vùng đất trên địa bàn huyện đang tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư.

Bài 1: Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện

(HBĐT) - Quy mô tổ chức đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh không đồng đều, nhiều đơn vị quá nhỏ so với tiêu chuẩn hiện hành và thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung trong khu vực, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh chỉ bằng 46% bình quân chung của cả nước. Theo tổng hợp, cứ 185 người dân có 1 người là cán bộ, công chức cấp xã, cao gấp 2 lần so với bình quân chung của cả nước. Những con số "biết nói” này cho thấy việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, đợt "tổng sắp xếp” này sẽ cần sự đồng thuận của khoảng gần 1/3 dân số toàn tỉnh. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, sự công tâm, minh bạch và lắng nghe, tiếp thu tích cực trong quá trình triển khai và đặc biệt là giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, có như vậy "ý Đảng mới hợp lòng dân”.

 Dấu ấn Dự án giảm nghèo Bài 2 - Giúp người dân phát triển sinh kế bền vững

(HBĐT) - Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, Dự án giảm nghèo (DAGN) giai đoạn 2 tỉnh Hòa Bình tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Hoạt động này được thực hiện thông qua hỗ trợ theo nhóm đồng sở thích (CIG) mà không hỗ trợ từng gia đình đơn lẻ. Đây là cách tiếp cận mới và khá thách thức. Tuy nhiên, đánh giá chung toàn giai đoạn, Hòa Bình là một trong những điểm sáng của các tỉnh miền núi phía Bắc trong hoạt động này.

 Dấu ấn Dự án giảm nghèo


Bài 1:  Bức tranh mới ở vùng nông thôn khó khăn


(HBĐT) - Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, do vẫn là một trong những tỉnh khó khăn ở khu vực miền núi phía Bắc nên tỉnh tiếp tục được các bộ, ngành T.Ư và Ngân hàng Thế giới (WB) lựa chọn là 1 trong 6 tỉnh tham gia Dự án giảm nghèo (DAGN) các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2. Được triển khai từ năm 2010 - 2018, về cơ bản dự án đã đạt được mục tiêu nâng cao mức sống của người hưởng lợi vùng dự án; tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở, năng lực sản xuất của cộng đồng; hỗ trợ lập kế hoạch phát triển KT – XH cấp xã và tăng cường liên kết thị trường, sáng kiến kinh doanh.

Nhộn nhịp phố “ẩm thực đêm” đê Đà Giang

(HBĐT) - Khác với cái mộc mạc mấy năm về trước của con đê dọc bờ sông Đà, một phố "ẩm thực đêm” giữa lòng TP Hòa Bình hiện ra trên đường đê Đà Giang, phường Phương Lâm như minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của một thành phố đang trên đà cất cánh. Phố ẩm thực đêm khoác lên mình chiếc áo mới của những ánh đèn lấp lánh từ những nhà hàng, quán ăn uống từ sang trọng đến bình dân, là điểm hẹn mỗi tối và cuối tuần của nhiều người dân thành phố, nhất là các bạn trẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục