(HBĐT) - Để thực hiện thống nhất quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Điều 14, Chương IV, Quyết định số 222, ngày 13/5/2016 của BTV Tỉnh ủy, ngày 8/2/2017, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 1584 về việc hướng dẫn về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển theo Quyết định số 222, ngày 13/5/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020.

 

Theo đó, phần nội dung chi và mức chi nêu rõ: Cán bộ luân chuyển tiếp tục được duy trì trong danh sách cán bộ quy hoạch (tại đơn vị trước khi luân chuyển) nếu vẫn đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Trường hợp cán bộ được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển. Được hưởng các quyền lợi như cán bộ của đơn vị nơi luân chuyển đến.

 

Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển được quy định rõ:

 

a. Hỗ trợ một lần luân chuyển 5 triệu đồng/người;

 

b. Hỗ trợ đi lại: Tính theo khoảng cách từ nơi thường trú, tạm trú đến cơ quan công tác mới:

 

- Từ 10 km đến dưới 30 km được hỗ trợ 800.000 đồng/người/ tháng.

 

- Từ 30 km trở lên được hỗ trợ 1.200.000 đồng/ người/tháng.

 

c, Hỗ trợ thêm cho cán bộ nữ 300.000 đồng/ người/ tháng.

 

 Về kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển được quy định: Các cơ quan, đơn vị có cán bộ luân chuyển đến làm việc đảm bảo kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ luân chuyển và một số nội dung khác.

 

Hàng năm, căn cứ kế hoạch luân chuyển được BTV cấp ủy phê duyệt và chế độ, định mức quy định tại Quyết định số 222-QĐ/TU, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện cùng với dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị gửi văn phòng cấp ủy.

 

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được giao theo chế độ tài chính hiện hành. Việc quyết toán được thực hiện theo từng trường hợp và các chứng từ liên quan đến chế độ luân chuyển cán bộ. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ kế toán việc sử dụng thanh, quyết toán nguồn kinh phí được sử dụng.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Tỉnh ủy (đối với các cơ quan khối Đảng) và  Sở Tài chính (đối với các sở, ngành, đoàn thể) để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.                                      

 

                                                                         Thuý Hằng (TH)

 

           

 

Các tin khác


Huyện Đà Bắc tổng kết công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

(HBĐT) - Huyện Đà Bắc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2019.

Xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân

(HBĐT) - Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy xác định là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ huyện.

Toàn tỉnh xây dựng mới 3 mô hình “Làng bản văn hóa, quốc phòng - an ninh”

(HBĐT) - Thực hiện mô hình "Làng bản văn hóa, QP-AN”, Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 3 mô hình ở xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc); xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) và xóm Mom, xã Phú Minh (Kỳ Sơn).

Xử lý hình sự 134 đối tượng đánh bạc

(HBĐT) - Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, số đề theo Chỉ thị số 30/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, tính từ năm 2017 đến tháng hết tháng 10/2019, Công an thành phố Hòa Bình đã đấu tranh, phát hiện, bắt quả tang 104 vụ với 343 đối tượng đánh bạc.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(HBĐT) - Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Giữ lửa cách mạng ở làng văn hóa, quốc phòng - an ninh xóm Tra

(HBĐT) - "Thời chiến là đất anh hùng, thời bình là nơi nuôi dưỡng những đứa con cách mạng”, tinh thần của ngọn lửa cách mạng đó vẫn sống mãi trong lòng những người con ở làng văn hóa, QP-AN xóm Tra, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đến hôm nay. Tiếp nối truyền thống hào hùng, nhân dân xóm Tra tích cực lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục