Bảy chục năm trời chưa thật xa
"Điện Biên chiến thắng” nức lòng ta
"Qua miền Tây Bắc” ca hồ hởi
Kéo pháo giọng hò mãi vọng xa
Mường Thanh, Hồng Cúm với Him Lam
Xác giặc phơi đầy, lính lẫn quan
Trước hầm Đờ-cát trương cờ trắng
Nườm nượp quan, quân kéo lũ hàng
Giặc Pháp ngông cuồng bị đánh đau
Điện Biên thất thủ, Pháp điên đầu
Dân Nam phấn khởi mừng khôn xiết
Chiến thắng ta vang dội địa cầu
Na Va điện cấp báo Pari
Pháp phải ngồi bàn ký thực thi
Đình chiến Đông Dương trang sử mở
Việt Nam, Lào với Cam-pu-chia
Việt Nam, Lào với Cam-pu-chia
Chấm dứt chiến tranh thuở bấy giờ
Pháp phải cuốn cờ về cố quốc
Sử vàng chói lọi sách đã ghi.

Trần Đình Tuy


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục