Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình tại kho Lương Sơn chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Công ty Cổ phần lương thực Hà Sơn Bình.
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: 37 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình tại kho Lương Sơn chuyển giao.
4. Các thông số chủ yếu của tài sản: Công trình xây dựng trên đất gồm: 
4.1. Kho mái tôn Lương Sơn: Tổng diện tích sàn xây dựng: 643 m2; Năm đưa vào sử dụng: 2007; Kết cấu nhà: Nhà 01 tầng, tường bao xây gạch bổ trụ, mái lợp tôn vì gỗ;
4.2. Kho A1 Lương Sơn: Tổng diện tích sàn xây dựng: 431 m2; Năm đưa vào sử dụng: 1958; Kết cấu nhà: Nhà 01 tầng, tường bao xây gạch, mái lợp gõi; 
4.3. Ki ốt Lương Sơn: Tổng diện tích sàn xây dựng: 205 m2; Năm đưa vào sử dụng: 1958; Kết cấu nhà: Nhà 01 tầng, tường bao xây gạch, mái lợp tôn;
4.4. Nhà sấy + Lò sấy ngô: Năm đưa vào sử dụng: 2008; Kết cấu nhà: Nhà 01 tầng, tường bao xây gạch, cột bê tông + cột sắt, mái lợp Broximăng vi kèo gỗ;
4.5. Nhà ĐH Lương Sơn: Năm đưa vào sử dụng: 2008; Kết cấu nhà: 01 tầng, tường bao xây gạch, mái lợp tôn;
4.6. Cổng, tường sân Lương Sơn: Năm đưa vào sử dụng: 2008; Kết cấu và hoàn thiện: tường rào xây gạch bổ trụ trát VXM cát bả matit lăn sơn trang trí + quét vôi ve + nước xi măng, cổng sắt sơn;
4.7. Cân điện tử: Năm đưa vào sử dụng: 2008; Kết cấu và hoàn thiện: Khung sàn sắt, thiết bị điều khiển trạm cân.
5. Địa điểm, vị trí của tài sản: Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/10/2017. Tại Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình; Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
7. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 10.970.000.000 đồng (Mười tỷ chín trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn).
Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.
8. Tiền đặt trước: 2.194.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm chín mươi tư triệu đồng).
8.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Bình;
8.2. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;
8.3. Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
9.  Tổ chức xem tài sản: 
9.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 06/10/2017 và ngày 16/10/2017 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;
9.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/10/2017 và ngày 16/10/2017 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại nơi có tài sản bán đấu giá; Địa chỉ: Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
10.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 17/10/2017; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng /hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ);
10.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/10/2017; Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;
10.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
11.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
11.2. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
12. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.
- Công ty Cổ phần lương thực Hà Sơn Bình: 37 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Niêm yết tại:
 - Nơi trưng bày tài sản;
- Nơi tổ chức bán đấu giá;
- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;
- Báo chí;
- Lưu VT, HSĐG.
ĐẤU GIÁ VIÊN

 Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.