(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB - ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Thông báo số 280/TB - ĐG ngày 18/4/2018 về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18/4/2018;

Công ty Đấu giá Hoà Bình xin thông báo tới đại biểu giám sát cuộc bán đấu giá và quý vị khách hàng về thời gian tổ chức phiên đấu giá được biết, Công ty thông báo về tổ chức phiên đấu giá vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình xin thông báo tới đại biểu giám sát cuộc bán đấu giá và khách hàng được biết và tham dự phiên đấu giá.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính

đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

 

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục