CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Kính gửi:Báo Hòa Bình

Tên bên mời thầu:1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Địa chỉ:2 Tổ 27 phường Đồng Tiến – TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại/fax/email: 0917.238.665/email: thoact1982@gmail.com.

Mã số thuế: 5400164107.

Đề nghị Báo Hòa Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung ứng dịch vụ vận chuyển người bệnh.

2. Đơn giá gói thầu cụ thể như sau:

a. Giá thu dịch vụ vận chuyển người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình giá thu tối đa là 20.000đồng/km.

b. Chi phí quản lý và chi phí bãi đỗ xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình giá tối thiểu là 3.000.000 đồng/tháng

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực.

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ vận chuyển người bệnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn mộ túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 09 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2018 đến trước08 giờ, ngày 17 tháng 9 năm 2018 (trong giờ hành chính)4.

8. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Phòng tài chính – kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại: 02183.896546- số máy lẻ 133

9. Giá bán 01 bộBản yêu cầu báo gá:5 Miễn phí

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

 

Hòa Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2018
Giám đốc

Lê Xuân Hoàng

Các tin khác

Không có hình ảnh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục