(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.


Nguyễn Thị Thanh Vân

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, tạo ra những chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ tỉnh nhà. Đặc biệt, Hội LHPN với vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ, đã chủ động tham mưu với tỉnh ban hành chủ trương, chính sách có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ, bình đẳng. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...

Để đảm bảo tính bao quát, đề cập đầy đủ, sâu sắc hơn trong mọi lĩnh vực, đề nghị các dự thảo văn kiện bổ sung thêm trong đánh giá và nhiệm vụ, giải pháp đúng mức, sát thực tiễn hơn về một số nội dung: công tác gia đình, trẻ em; thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực, nhất là lồng ghép giới trong hoạch định, thực thi chính sách, lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực nữ, cán bộ nữ.

Về dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong mục "Những kết quả đạt được của hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”, nên bổ sung thêm một số số liệu cụ thể trong đánh giá hoạt động. Đề nghị bổ sung làm rõ hơn nội dung bình đẳng giới, xây dựng gia đình trong mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp. Bên cạnh đó, cân nhắc đưa vào dự thảo nội dung xây dựng, sử dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.


Nguyễn Thị Thanh Vân

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục