(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Khến và 2 xã Quy Hậu, Mãn Đức. Đảng bộ thị trấn hiện có 35 chi bộ trực thuộc, trong đó có 27 chi bộ khu dân cư. Cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, cấp ủy thị trấn tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới cơ sở. Đến ngày 30/3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định.


Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) cập nhật, nắm bắt thông tin qua báo, tạp chí của Đảng phục vụ công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ đến Nhân dân.

Ngày 10/2/2020, Huyện ủy Tân Lạc công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Mãn Đức, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, BCH Đảng bộ thị trấn đã cụ thể hóa Kế hoạch số 214, ngày 18/9/2019 của Huyện ủy Tân Lạc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020- 2025; phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp trên cho các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Mãn Đức cho biết: Trong tháng 2 và tháng 3, các tổ chỉ đạo đại hội do các đồng chí Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, đã tiến hành duyệt dự thảo văn kiện, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị đại hội ở các chi bộ, tạo mọi điều kiện để đại hội Đảng cấp dưới cơ sở diễn ra thành công, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẩn trương, kỹ lưỡng thực hiện các phần việc được giao. Đến nay, tiểu ban văn kiện căn cứ đề cương báo cáo chính trị do Huyện ủy ban hành đã hoàn thành dự thảo lần 3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cấp ủy thị trấn không tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, mà gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí, các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức CT-XH và chi bộ lấy ý kiến. Kèm theo dự thảo văn kiện là phiếu xin ý kiến để đảng viên, Nhân dân góp ý, sau đó chi bộ tổng hợp, gửi lại Đảng ủy.

Trong các bước chuẩn bị, một nội dung được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, đó là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Sau sáp nhập, BCH Đảng bộ thị trấn có trên 30 đồng chí. Theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, có 26 đồng chí đủ điều kiện tái cử, trong khi đó, căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, số lượng BCH Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 là 15. Do vậy, có thể thấy, việc chuẩn bị nhân sự ứng cử vào cấp ủy khóa mới đặt ra không ít khó khăn. Hiện, BCH Đảng bộ đã chủ động rà soát quy hoạch cán bộ; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí cấp ủy viên tái cử; tiểu ban nhân sự căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng để giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu trình Đảng ủy rà soát, đánh giá, xem xét và thông qua danh sách dự kiến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhận định: Chuẩn bị đại hội Đảng bộ, khó khăn đối với địa bàn sáp nhập là việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015- 2020, bởi mỗi đơn vị hành chính cũ đề ra các chỉ tiêu khác nhau. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử vào BCH khóa mới để giới thiệu ra đại hội ít nhiều còn lúng túng. Song, Đảng bộ thị trấn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn ở địa phương.

Minh Vũ


Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục