(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Khến và 2 xã Quy Hậu, Mãn Đức. Đảng bộ thị trấn hiện có 35 chi bộ trực thuộc, trong đó có 27 chi bộ khu dân cư. Cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, cấp ủy thị trấn tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới cơ sở. Đến ngày 30/3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định.


Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) cập nhật, nắm bắt thông tin qua báo, tạp chí của Đảng phục vụ công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ đến Nhân dân.

Ngày 10/2/2020, Huyện ủy Tân Lạc công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Mãn Đức, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, BCH Đảng bộ thị trấn đã cụ thể hóa Kế hoạch số 214, ngày 18/9/2019 của Huyện ủy Tân Lạc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020- 2025; phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp trên cho các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Mãn Đức cho biết: Trong tháng 2 và tháng 3, các tổ chỉ đạo đại hội do các đồng chí Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, đã tiến hành duyệt dự thảo văn kiện, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị đại hội ở các chi bộ, tạo mọi điều kiện để đại hội Đảng cấp dưới cơ sở diễn ra thành công, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẩn trương, kỹ lưỡng thực hiện các phần việc được giao. Đến nay, tiểu ban văn kiện căn cứ đề cương báo cáo chính trị do Huyện ủy ban hành đã hoàn thành dự thảo lần 3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cấp ủy thị trấn không tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, mà gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí, các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức CT-XH và chi bộ lấy ý kiến. Kèm theo dự thảo văn kiện là phiếu xin ý kiến để đảng viên, Nhân dân góp ý, sau đó chi bộ tổng hợp, gửi lại Đảng ủy.

Trong các bước chuẩn bị, một nội dung được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, đó là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Sau sáp nhập, BCH Đảng bộ thị trấn có trên 30 đồng chí. Theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, có 26 đồng chí đủ điều kiện tái cử, trong khi đó, căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, số lượng BCH Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 là 15. Do vậy, có thể thấy, việc chuẩn bị nhân sự ứng cử vào cấp ủy khóa mới đặt ra không ít khó khăn. Hiện, BCH Đảng bộ đã chủ động rà soát quy hoạch cán bộ; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí cấp ủy viên tái cử; tiểu ban nhân sự căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng để giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu trình Đảng ủy rà soát, đánh giá, xem xét và thông qua danh sách dự kiến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhận định: Chuẩn bị đại hội Đảng bộ, khó khăn đối với địa bàn sáp nhập là việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015- 2020, bởi mỗi đơn vị hành chính cũ đề ra các chỉ tiêu khác nhau. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử vào BCH khóa mới để giới thiệu ra đại hội ít nhiều còn lúng túng. Song, Đảng bộ thị trấn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn ở địa phương.

Minh Vũ


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục