(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đông Lai đã lãnh đạo địa phương hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Nhìn chung sau 5 năm, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế như giá trị tổng sản phẩm xã hội, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách Nhà nước, độ che phủ rừng... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng cơ bản đạt và vượt nghị quyết, như: 100% khu dân cư văn hóa (vượt 10%), tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55% (vượt 1,8%), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 tăng 259% so với năm 2015... Với những kết quả nổi bật và toàn diện trong phát triển KT-XH, năm 2019, xã Đông Lai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phấn đấu phát triển toàn diện về KT-XH, trong đó, phấn đấu đưa kinh tế xã Đông Lai đạt mức phát triển khá của huyện vào năm 2025. 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ XXIII gồm 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. 

Khánh An

Các tin khác


Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục