(HBĐT) - Chiều ngày 6/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Cao Phong kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trên địa bàn.


 Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện có 6 xã đã đạt tiêu chí số 2 nông thôn mới là Dũng Phong, Thu Phong, Tân Phong, Nam Phong, Bắc Phong, Đông Phong; có 2 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 2 là xã Tây Phong, Bình Thanh; 1 xã đạt 2 chỉ tiêu là Xuân Phong; 3 xã đạt 1 chỉ tiêu là Yên Thượng, Yên Lập, Thung Nai. Nguồn lực của huyện để thực hiện tiêu chí số 2 nông thôn mới năm 2018 là 44 tỷ đồng. Xã Tây Phong phấn đấu đạt tiêu chí số 2 và về đích NTM năm 2018.

Thực hiện phong trào Toàn dân tham gia làm GTNT, huyện Cao Phong thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường, cầu cống, phát quang tầm nhìn 2 bên đường, huy động nhân dân tận dụng vật liệu tại chỗ sửa chữa đường đi và triển khai thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia làm GTNT. Kinh phí thực hiện chiến dịch đợt 1 ước đạt trên 1,2 tỷ đồng; đợt 2 ước đạt trên 1,3 tỷ đồng.

Trong cơn bão số 3 năm 2018 trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người nhưng có sạt lở một số tuyến đường như: tuyến đường xóm Ong 2, xóm Nam Thái, xã Nam Phong; tuyến đường xóm Môn, xã Bắc Phong; tuyến đường xóm Rú 6 đi xóm Mừng, xã Xuân Phong; tuyến đường 444 Tây Phong đi Yên Thượng;... UBND huyện đã huy động các lực lượng dân quân, công an và nhân dân địa phương khắc phục các tuyến đường bị sạt lở như: tuyến đường kè sạt lở ta luy dương xóm Ong 2, xã Nam Phong: 80 m; tuyến đường xóm Môn, xã Bắc Phong; tuyến đường kè sạt lở xóm Rú 6 đi xóm Mừng, xã Xuân Phong: 30 m; tuyến đường kè sạt lở xóm Dài, xã Bắc Phong 30 m... Trong năm UBND huyện đã bố trí kinh phí để sửa chữa, bảo trì đường bộ tuyến đường trung tâm xã Đông Phong, với tổng mức đầu tư là 4,9 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Cao Phong đã nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí số 2 như: công tác giải phóng mặt bằng để đạt cấp nền đường còn thiếu; Đề án cứng hóa đường GTNT đòi hỏi vốn lớn, ngân sách Nhà nước cấp còn hạn hẹp, sức dân có hạn...

UBND huyện Cao Phong đề nghị Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn sớm để triển khai tiếp tục đề án chương trình cứng hoá đường GTNT giai đoạn từ 2018 - 2020. Và bố trí nguồn vốn cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông do địa phương quản lý.

 

                                                                                    Đ.T

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Đảng bộ huyện Lạc Thủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 307 đảng viên

(HBDT) _Từ đầu năm đến nay các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Huyện uỷ Lạc Thủy mở 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và LLCT cho 1.345 học viên là CB,CC,VC các phòng, ban, tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện.

Đảng bộ huyện Tân Lạc kết nạp 160 đảng viên mới

(HBĐT) - 9 tháng qua, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã mở được 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 398 học viên là quần chúng ưu tú (trong đó có 78 thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự năm 2017).

Cử 30 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh ta quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đồng chí B. là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy xã. Trường hợp này tổ chức Đảng nào xử lý kỷ luật đồng chí B?

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi nhận thấy các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, có chất lượng, có kết cấu phù hợp, bố cục rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời nhận thấy, cách viết báo cáo chính trị lần này đã vượt ra khỏi sự khô cứng của một văn bản chính trị, có sự tư duy, đổi mới và thu hút nhất định. Đặc biệt, Báo cáo chính trị đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ qua, qua đó đã tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Tăng cường y tế cơ sở, gắn liền với chăm sóc sức khỏe ban đầu

(HBĐT) - Tại Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 đã nêu rõ về vai trò của công tác chăm sóc sức khỏe trong xây dựng nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ”. Điều đó càng được thể hiện rõ nét hơn trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, được đề cập tới tại dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục