(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi nhận thấy các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, có chất lượng, có kết cấu phù hợp, bố cục rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời nhận thấy, cách viết báo cáo chính trị lần này đã vượt ra khỏi sự khô cứng của một văn bản chính trị, có sự tư duy, đổi mới và thu hút nhất định. Đặc biệt, Báo cáo chính trị đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ qua, qua đó đã tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

 

Góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng xin được tiếp cận đối với chuyên đề xây dựng Đảng nói chung, tập trung đi sâu vào lĩnh vực công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng nói riêng. Trước tiên, tôi rất tán thành với việc đánh giá về tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là tình hình  thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc thực hiện quy định Điều lệ Đảng.

 

Đối với nội dung xây dựng Đảng trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được trình bày đầy đủ, toàn diện, thẳng thắn, cả kết quả, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới và dài hạn hơn, điều này cho thấy, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng có tầm quan trọng đặc biệt; là vấn đề then chốt trong công cuộc đổi mới hiện nay. Đối với công tác KT,GS, kỷ luật đảng, dự thảo đã nêu đầy đủ các thành tố, đó là công tác KT,GS, kỷ luật của Đảng cần: “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT,GS, kỷ luật Đảng” thông qua viêc các cấp uỷ, tổ chức Đảng, CB,ĐV mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao được nhận thức về công tác KT,GS để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác KT,GS; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, nhấn mạnh: chú trọng KT,GS người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác KT,GS của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của Nhà nước (Chính phủ), công tác giám sát của HĐND (Quốc hội) và các cơ quan hành pháp, tư pháp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo đúng chức năng và thẩm quyền của mỗi cơ quan. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa UBKT đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét KN-TC và xử lý kỷ luật CB,ĐV. Đánh giá sát, đúng kết quả xây dựng Đảng về chính trị, về công tác tư tưởng, lý luận, về rèn luyện phẩm chất, đạo đức của CB,ĐV, về tổ chức bộ máy của Đảng và công tác cán bộ, về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ, về công tác dân vận và về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

 

Tôi đồng tình cao về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới là việc tăng cường, nghiên cứu để có quy định cụ thể về thẩm quyền, tổ chức bộ máy của UBKT, Cơ quan UBKT và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng. Cụ thể như: trao thẩm quyền, tăng thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng cho UBKT các cấp như: trao thẩm quyền thi hành kỷ luật cho UBKT Đảng ủy cơ sở...; thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đối với cấp ủy viên cấp dưới cho UBKT của cấp huyện (và tương tương) và cấp tỉnh (và tương tương) và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng cấp dưới...; hoàn thiện cơ chế, phương pháp, quy trình KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; quy định rõ từng đối tượng (đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý hay là đảng viên không giữ chức vụ) được giải quyết khiếu nại kỷ luật và cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng tương đương với thẩm quyền quản lý của cấp ủy, tổ chức Đảng nơi đảng viên đó công tác...; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp (cần có nhiều chuyên đề cụ thể gắn với thực tiễn); có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ làm công tác kiểm tra để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; mở rộng đối tượng, nội dung được KT,GS mà nhất là đối với các cơ quan Nhà nước, các đơn vị kinh tế nơi thường dễ nảy sinh ra sai phạm; Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức Đảng, cơ quan có liên trong thực hiện nhiệm vụ KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng.

 

 

 

 

                       Hoàng Văn Đức

                       (TVT.U, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy)   

 

 

 

 

Các tin khác


Thanh niên xã Phú Thành xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Xứng đáng với câu nói "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ xã Phú Thành (Lạc Thủy) luôn xung kích với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào đã từng bước đi sâu vào tiềm thức của mỗi ĐV-TN để mọi hoạt động tình nguyện không chỉ là lao động, giúp đỡ mọi người mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng và xã hội.

Những sự kiện nổi bật nhiệm kỳ 2012 - 2017

(HBĐT) - - Tháng 6/2013, đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2013 cụm 6 tỉnh miền núi Tây Bắc. - Ngày 17, 18/8/2013, phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đăng cai tổ chức chương trình giao lưu liên kết Hội doanh nhân trẻ khu vực phía Bắc nhân kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, kỷ niệm 10 năm giải thưởng Sao vàng Đất Việt.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 307 đảng viên

(HBDT) _Từ đầu năm đến nay các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Huyện uỷ Lạc Thủy mở 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và LLCT cho 1.345 học viên là CB,CC,VC các phòng, ban, tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện.

Đảng bộ huyện Tân Lạc kết nạp 160 đảng viên mới

(HBĐT) - 9 tháng qua, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã mở được 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 398 học viên là quần chúng ưu tú (trong đó có 78 thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự năm 2017).

Cử 30 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh ta quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đồng chí B. là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy xã. Trường hợp này tổ chức Đảng nào xử lý kỷ luật đồng chí B?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục