(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 


Chi bộ trường THPT Lạc Sơn (Lạc Sơn) bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Nghiêm túc, khẩn trương, chất lượng trong công tác chuẩn bị

Chi bộ trường THPT Lạc Sơn có 37 đảng viên, đại hội chi bộ lần thứ XVIII được tổ chức trong 2 ngày 16 - 17/3 theo đúng kế hoạch. Tại phiên trù bị ngày 16/3, một nội dung quan trọng đã được hoàn thành là 100% đảng viên thống nhất với báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để đạt sự thống nhất về nội dung này tại đại hội, trước đó, trong 3 ngày từ 9 – 11/3, chi bộ đã tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên quán triệt, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo. Sau đó, các tổ Đảng gửi ý kiến đóng góp để chi ủy tổng hợp ý kiến thành báo cáo chung trình đại hội. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tập trung trí tuệ, chất lượng đóng góp ý kiến của chi bộ được đánh giá cao, thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mai Thị Thiên Thanh, Phó Bí thư chi bộ trường THPT Lạc Sơn cho biết: Được lựa chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều thận thức được niềm vinh dự cũng như trách nhiệm nên quyết tâm thực hiện tốt. Nhìn chung, chi bộ đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ huyện là nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo, hiệu quả trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Từ các công đoạn nhỏ nhất về khánh tiết, trang trí địa điểm tổ chức đại hội, trang phục đại biểu… đến các nội dung quan trọng như áp dụng đúng quy chế bầu cử trong Đảng, giới thiệu nhân sự cho cấp ủy khóa mới, đảm bảo chất lượng các văn kiện trình đại hội… đều được chi bộ triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng về mọi mặt. Nhờ đó, đại hội đã thành công tốt đẹp, các nội dung đều đạt yêu cầu đề ra, thể hiện quyết tâm của toàn chi bộ hướng tới nhiệm kỳ mới.

Thống nhất nội dung đại hội trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới

Với chủ đề "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, đại hội chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã hoàn thành tốt các nội dung. Trong đó, nội dung bầu cử được thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo quyền bầu cử dân chủ đối với mọi đảng viên vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy. Kết quả bầu ra Ban chi ủy khóa mới đạt được sự đồng thuận cao.  

Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn nhìn nhận: 100% đảng viên chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, ngay sau đó tập trung thảo luận, thống nhất thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Như vậy, chi bộ đã hoàn thành tốt một nội dung mới trong tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thảo luận, thông qua được chương trình hành động ngay tại đại hội. Đây là nội dung thể hiện quyết tâm cao của toàn đại hội nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Riêng về nội dung này, Đảng bộ huyện đã quán triệt sâu rộng đến các chi, Đảng bộ trực thuộc, giúp các chi, Đảng bộ chủ động trong công tác chuẩn bị, đảm bảo đưa vào chương trình góp phần tạo nên thành công chung của đại hội.

Ngay sau thành công của đại hội chi bộ điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã họp bàn rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức đại hội. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành, đại hội thành công trên cơ sở các nội dung đều được thống nhất với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và phát triển. Rút kinh nghiệm từ đại hội này, thời gian tới, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội, các công đoạn cần được tiến hành khẩn trương, chu đáo, trách nhiệm và đúng quy trình. Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ huyện Lạc Sơn phấn đấu đến cuối tháng 5/2020 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở.


 Thu Trang

Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục