(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 


Chi bộ trường THPT Lạc Sơn (Lạc Sơn) bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Nghiêm túc, khẩn trương, chất lượng trong công tác chuẩn bị

Chi bộ trường THPT Lạc Sơn có 37 đảng viên, đại hội chi bộ lần thứ XVIII được tổ chức trong 2 ngày 16 - 17/3 theo đúng kế hoạch. Tại phiên trù bị ngày 16/3, một nội dung quan trọng đã được hoàn thành là 100% đảng viên thống nhất với báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để đạt sự thống nhất về nội dung này tại đại hội, trước đó, trong 3 ngày từ 9 – 11/3, chi bộ đã tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên quán triệt, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo. Sau đó, các tổ Đảng gửi ý kiến đóng góp để chi ủy tổng hợp ý kiến thành báo cáo chung trình đại hội. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tập trung trí tuệ, chất lượng đóng góp ý kiến của chi bộ được đánh giá cao, thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mai Thị Thiên Thanh, Phó Bí thư chi bộ trường THPT Lạc Sơn cho biết: Được lựa chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều thận thức được niềm vinh dự cũng như trách nhiệm nên quyết tâm thực hiện tốt. Nhìn chung, chi bộ đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ huyện là nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo, hiệu quả trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Từ các công đoạn nhỏ nhất về khánh tiết, trang trí địa điểm tổ chức đại hội, trang phục đại biểu… đến các nội dung quan trọng như áp dụng đúng quy chế bầu cử trong Đảng, giới thiệu nhân sự cho cấp ủy khóa mới, đảm bảo chất lượng các văn kiện trình đại hội… đều được chi bộ triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng về mọi mặt. Nhờ đó, đại hội đã thành công tốt đẹp, các nội dung đều đạt yêu cầu đề ra, thể hiện quyết tâm của toàn chi bộ hướng tới nhiệm kỳ mới.

Thống nhất nội dung đại hội trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới

Với chủ đề "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, đại hội chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã hoàn thành tốt các nội dung. Trong đó, nội dung bầu cử được thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo quyền bầu cử dân chủ đối với mọi đảng viên vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy. Kết quả bầu ra Ban chi ủy khóa mới đạt được sự đồng thuận cao.  

Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn nhìn nhận: 100% đảng viên chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, ngay sau đó tập trung thảo luận, thống nhất thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Như vậy, chi bộ đã hoàn thành tốt một nội dung mới trong tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thảo luận, thông qua được chương trình hành động ngay tại đại hội. Đây là nội dung thể hiện quyết tâm cao của toàn đại hội nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Riêng về nội dung này, Đảng bộ huyện đã quán triệt sâu rộng đến các chi, Đảng bộ trực thuộc, giúp các chi, Đảng bộ chủ động trong công tác chuẩn bị, đảm bảo đưa vào chương trình góp phần tạo nên thành công chung của đại hội.

Ngay sau thành công của đại hội chi bộ điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã họp bàn rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức đại hội. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành, đại hội thành công trên cơ sở các nội dung đều được thống nhất với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và phát triển. Rút kinh nghiệm từ đại hội này, thời gian tới, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội, các công đoạn cần được tiến hành khẩn trương, chu đáo, trách nhiệm và đúng quy trình. Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ huyện Lạc Sơn phấn đấu đến cuối tháng 5/2020 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở.


 Thu Trang

Các tin khác


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ghi nhận từ đại hội Đảng cấp cơ sở: Phát huy dân chủ, trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục