(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 


Chi bộ trường THPT Lạc Sơn (Lạc Sơn) bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Nghiêm túc, khẩn trương, chất lượng trong công tác chuẩn bị

Chi bộ trường THPT Lạc Sơn có 37 đảng viên, đại hội chi bộ lần thứ XVIII được tổ chức trong 2 ngày 16 - 17/3 theo đúng kế hoạch. Tại phiên trù bị ngày 16/3, một nội dung quan trọng đã được hoàn thành là 100% đảng viên thống nhất với báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để đạt sự thống nhất về nội dung này tại đại hội, trước đó, trong 3 ngày từ 9 – 11/3, chi bộ đã tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên quán triệt, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo. Sau đó, các tổ Đảng gửi ý kiến đóng góp để chi ủy tổng hợp ý kiến thành báo cáo chung trình đại hội. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tập trung trí tuệ, chất lượng đóng góp ý kiến của chi bộ được đánh giá cao, thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mai Thị Thiên Thanh, Phó Bí thư chi bộ trường THPT Lạc Sơn cho biết: Được lựa chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều thận thức được niềm vinh dự cũng như trách nhiệm nên quyết tâm thực hiện tốt. Nhìn chung, chi bộ đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ huyện là nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo, hiệu quả trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Từ các công đoạn nhỏ nhất về khánh tiết, trang trí địa điểm tổ chức đại hội, trang phục đại biểu… đến các nội dung quan trọng như áp dụng đúng quy chế bầu cử trong Đảng, giới thiệu nhân sự cho cấp ủy khóa mới, đảm bảo chất lượng các văn kiện trình đại hội… đều được chi bộ triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng về mọi mặt. Nhờ đó, đại hội đã thành công tốt đẹp, các nội dung đều đạt yêu cầu đề ra, thể hiện quyết tâm của toàn chi bộ hướng tới nhiệm kỳ mới.

Thống nhất nội dung đại hội trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới

Với chủ đề "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, đại hội chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã hoàn thành tốt các nội dung. Trong đó, nội dung bầu cử được thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo quyền bầu cử dân chủ đối với mọi đảng viên vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy. Kết quả bầu ra Ban chi ủy khóa mới đạt được sự đồng thuận cao.  

Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn nhìn nhận: 100% đảng viên chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, ngay sau đó tập trung thảo luận, thống nhất thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Như vậy, chi bộ đã hoàn thành tốt một nội dung mới trong tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thảo luận, thông qua được chương trình hành động ngay tại đại hội. Đây là nội dung thể hiện quyết tâm cao của toàn đại hội nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Riêng về nội dung này, Đảng bộ huyện đã quán triệt sâu rộng đến các chi, Đảng bộ trực thuộc, giúp các chi, Đảng bộ chủ động trong công tác chuẩn bị, đảm bảo đưa vào chương trình góp phần tạo nên thành công chung của đại hội.

Ngay sau thành công của đại hội chi bộ điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã họp bàn rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức đại hội. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành, đại hội thành công trên cơ sở các nội dung đều được thống nhất với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và phát triển. Rút kinh nghiệm từ đại hội này, thời gian tới, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội, các công đoạn cần được tiến hành khẩn trương, chu đáo, trách nhiệm và đúng quy trình. Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ huyện Lạc Sơn phấn đấu đến cuối tháng 5/2020 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở.


 Thu Trang

Các tin khác


Trách nhiệm vì mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022

(HBĐT) - Với sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%, nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm 2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết liệt chỉ đạo giải ngân hấp thụ các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2022.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục