(HBĐT) - Đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội Đảng các cấp. Theo ghi nhận bước đầu, đại hội Đảng cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín, đồng thời tích cực đóng góp vào dự thảo báo cáo cấp ủy cấp trên, đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đại hội điểm Đảng bộ phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trang trọng, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW. 

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH là Đảng bộ được chọn làm điểm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp của Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh. Đảng bộ Sở đã thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí trong Đảng ủy phụ trách, chỉ đạo đôn đốc tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch, yêu cầu. Đảng bộ Sở có 10 chi, Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng tinh thần hướng dẫn của Chỉ thị số 35 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Đánh giá ban đầu, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở bảo đảm chất lượng, phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của từng đại biểu đóng góp thành công cho đại hội. Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm, văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, kiểm điểm của cấp ủy bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá toàn diện, sâu sắc, thể hiện rõ tính chiến đấu và đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao. Không khí dân chủ được thể hiện ngay trong đại hội. Nhiều ý kiến đóng góp đánh giá hoạt động của cấp ủy, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thẳng thắn nêu rõ những yếu kém, hạn chế, những điểm cần khắc phục cho nhiệm kỳ tới, đóng góp cho những đồng chí được đề cử tham gia cấp ủy trên tinh thần xây dựng. Quá trình tổ chức đại hội diễn ra nghiêm túc. Đặc biệt, đại hội cấp cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy trình nhân sự về độ tuổi, cơ cấu, có tính kế thừa, đồng bộ quy hoạch chính quyền với cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Việc lựa chọn nhân sự tại các chi, Đảng bộ đã gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc thù của cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, các đồng chí được lựa chọn vào cấp ủy khóa mới đều bảo đảm các yêu cầu và trúng cử với số phiếu từ 80% trở lên. Hiện nay, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo hoàn tất các nội dung cần thiết để tổ chức đại hội Đảng bộ Sở vào dịp thích hợp.

Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng tại Đảng bộ xã Nam Phong (Cao Phong) bảo đảm chất lượng, tiến độ, yêu cầu theo hướng dẫn Chỉ thị số 35. Trong tháng 2, tất cả 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành tổ chức đại hội. Trước đó, BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của đại hội Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, Nhân dân và đã sắp xếp một bước nhân sự các chi bộ theo đúng hướng dẫn, cơ bản ổn định. Đồng chí Đinh Duy Thích, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phong cho biết: Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự bảo đảm tính dân chủ. Về cơ bản nhân sự của các chi bộ giữ nguyên. Qua việc nắm bắt, lấy phiếu tín nhiệm có 3 đồng chí Bí thư chi bộ tự nguyện xin rút khỏi danh sách cấp ủy khóa mới. Việc giới thiệu nhân sự đáp ứng yêu cầu cơ cấu, độ tuổi, trình độ, bảo đảm đúng đề án nhân sự được duyệt. Quá trình bầu BCH, Bí thư, Phó Bí thư trúng với số phiếu tập trung cao. Tư tưởng cán bộ, Nhân dân phấn khởi, kỳ vọng nhiệm kỳ tới xã sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Thông qua việc chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy Đảng cơ sở đặc biệt chú trọng. Nhiều cấp ủy đã bám sát thực tế để xây dựng văn kiện với nhiều điểm mới, khâu đột phá. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, kể cả nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình thủ tục. Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chủ động nắm chắc tình hình, dư luận, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số đơn vị, cá nhân chưa nghiên cứu kỹ, cập nhật đầy đủ quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh dẫn đến lúng túng trong chỉ đạo thực hiện. Một số Đảng bộ văn kiện đại hội còn dài, chưa mạnh dạn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Kiểm điểm của BCH Đảng bộ có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị. Chất lượng thảo luận chưa đi vào những vấn đề trọng tâm, những mục tiêu, giải pháp mang tính bứt phá cho nhiệm kỳ tới. Tại các xã sắp xếp đơn vị hành chính khó khăn trong xây dựng văn kiện đại hội...

BTV Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tại 13 Đảng bộ trực thuộc; lựa chọn 22 tổ chức Đảng để tổ chức đại hội điểm (đã có 15 tổ chức Đảng tổ chức xong đại hội). Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn để chỉ đạo, đôn đốc, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có giải pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện thật tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Lê Chung

Các tin khác


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra.

Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới. 

Huyện Đà Bắc chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đại hội Đảng bộ xã Đông Lai lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ huyện Tân Lạc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để các Đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội thời gian tới.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Văn Nghĩa 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/3, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 139 đảng viên. Đây là Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Để làm tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 236-KH/HU, ngày 6/9/2019 quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị đến cấp ủy từ huyện đến cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục