(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. BTV Huyện ủy Đà Bắc đã đánh giá rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.Thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện. Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đà Bắc khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội Đảng bộ thị trấn Đà Bắc đã phát huy dân chủ, giữ đúng nội quy, quy chế, nguyên tắc, kỷ cương của Đảng. Báo cáo chính trị và các ý kiến tâm huyết tại đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả, những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước và đề ra những giải pháp cụ thể để xây dựng thị trấn Đà Bắc có những bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vị trí trung tâm của huyện. Đại hội đã lựa chọn bầu 15 đồng chí vào BCH cấp ủy khóa mới. Đại hội cũng phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cho biết: Đảng bộ thị trấn được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện. Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Đà Bắc sáp nhập thêm 4 xóm của xã Tu Lý (cũ) để mở rộng quy mô thị trấn. Ngay sau khi sáp nhập, bộ máy cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đã đi vào hoạt động ổn định, tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị thật tốt công tác chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo hoàn thành 25/26 chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Tỷ trọng thương mại, dịch vụ đạt 72,4%; công nghiệp - xây dựng 15,3%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 8,14%. Đảng bộ nhiều năm liên tục là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thông qua việc tổ chức đại hội thành công đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ và Nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương.

Đồng chí Đinh Công Báo, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc cho biết: Đại hội Đảng bộ thị trấn Đà Bắc vinh dự được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tổ công tác của Tỉnh ủy về dự, chỉ đạo. Việc chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Đà Bắc được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, xây dựng văn kiện, quy trình nhân sự, công tác hậu cần, bảo đảm an ninh. BTV Huyện ủy đã mời đại diện các Đảng bộ trực thuộc dự rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội Đảng ở cơ quan, đơn vị, cấp mình, bảo đảm đúng yêu cầu hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830, huyện Đà Bắc đã sáp nhập 6 xã thành 3 xã, hiện toàn huyện có 16 xã, 1 thị trấn, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định. Toàn huyện có 41 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 5.500 đảng viên. BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 136-KH/HU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 233-KH/TU về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Tiến độ, chất lượng công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn đáp ứng yêu cầu. BTV Huyện ủy đã thành lập tổ công tác chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ Đảng cơ sở chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, Nhân dân, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với các chi bộ có khó khăn, hoặc có vấn đề phức tạp phát sinh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

5 năm qua, huyện Đà Bắc gặp nhiều khó khăn về thiên tai, mưa lũ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, đã có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 29 triệu đồng/năm, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015. Đã có 6 xã đạt chuẩn NTM. Huyện có những mô hình hiệu quả khai thác tiềm năng thủy sản, phát triển du lịch hồ Hòa Bình.


Lê Chung


Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục